Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 27-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Van Starkenborgh weer stapje verder
Het college gaat akkoord met inspraakrapportage rond het concept-stedenbouwkundig plan Van Starkenborgh. De nieuwe woonwijk Van Starkenborgh komt tussen het Van Starkenborghkanaal en De Hunze te liggen. Er worden 295 woningen gebouwd. Naar aanleiding van de inspraak zijn een paar wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn onder meer de fiets-voetgangersverbindingen uitgebreid of op een betere plek gekomen.
Het is voor de eerste keer in Groningen dat een bouwproject in zijn geheel uitbesteed wordt aan een combinatie van projectontwikkelaars. Onder de naam VoF Van Starkenborgh zijn zij verantwoordelijk voor de totale planontwikkeling. De gemeente beperkt zich tot het schrijven van de nota's, het uitvoeren van wettelijke taken, en toetsing. Begin volgend jaar verschijnt het eerste evaluatierapport over deze wijze van werken.
Het plan gaat nu via de raadscommissie VRO door naar de raad waar het naar verwachting op 24 november wordt besproken.

Datum besluit: dinsdag, 26 oktober 1999
Nota: Stedenbouwkundig plan Van Starkenborgh

Overbruggingsregeling voor huursubsidieval verlengd Op 12 juli jl. besloot het college van B&W een overbruggingsregeling te treffen voor WIW-ers die in de problemen waren gekomen door de huursubsidieval. Het gaat hierbij om een voorschot dat dient ter overbrugging tot er vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een regeling voor het compenseren van de huursubsidieval is vastgesteld.
Volgens minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kan de hoogte van de compensatie pas in de loop van het jaar 2000 exact worden berekend, want voor de berekening is de definitieve vaststelling van de huursubsidie per 1 juli 1999 per huishouden nodig. Om er toch voor te zorgen dat de WIW-ers eerder gecompenseerd worden is er voor gekozen om nog in 1999 een voorlopige toekenning te verstrekken, die gebaseerd is op voorlopige gegeven. Toch zal uitbetaling van het voorschot nog enkele maanden kunnen duren. Hierdoor is het mogelijk dat de WIW-ers vanaf 1 oktober 1999 geen compensatie meer ontvangen op grond van de gemeentelijke regeling. Dit betekent een forse teruggang in het netto besteedbaar inkomen. Daarom is het college van B&W bereid de gemeentelijke overbruggingsregeling te verlengen tot het moment dat het Ministerie van VROM daadwerkelijk overgaat tot uitbetaling van de compensatie.

Datum besluit: dinsdag, 26 oktober 1999
Nota: Overbruggingsregeling huursubsidieval

12e Huis zorgt voor minder overlast op straat
Het dagbestedingsproject voor verslaafden, het 12e Huis, is redelijk succesvol in het verminderen van overlast op straat. In de twee jaar dat het 12e Huis bestaat, zijn 17 deelnemers doorgestroomd naar een (betaalde) baan of naar een werkproject. Dit blijkt uit een eerste evaluatie van het dagbestedingsproject, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Intraval in opdracht van de gemeente Groningen. Het 12e Huis wil aan de moeilijkste groep verslaafden (veelal overlastveroorzakers) in Groningen naast zorg en hulp, zinvolle vormen van dagbesteding bieden. Een deel van de deelnemers aan het project stroomt zelfs door naar een Melkert baan of naar een 'gewone' betaalde baan of gaan een vervolgtraject bij Werkprojecten Groningen doen. Opvallend is verder dat de woonsituatie van de ex-deelnemers duidelijk is verbeterd.
Het college van B&W concludeert dat het project in een behoefte voorziet, maar op enkele punten verbeterd kan worden. Zo zal er meer aandacht moeten zijn voor (potentiële) afhakers en moet het aantal deelnemers vergroot worden. De doorstroom naar andere projecten moet verbeterd, evenals de registratie en de afstemming hiervan met de politie. Vanaf 1 januari 2000 zal worden gestart met een nieuwe werkwijze.

Datum besluit: dinsdag, 26 oktober 1999
Nota: Evaluatie dagbestedingsproject 12e Huis

Nieuwe woningen in Oosterpark
De voormalige locatie van het Noorderpoortcollege in het Oosterpark maakt plaats voor nieuwe koopwoningen. Dit staat in het Concept Stedenbouwkundig plan Locatie Noorderpoortcollege Oosterpark, dat B&W vandaag vrijgegeven hebben voor inspraak.
Het gaat om het gebied dat wordt omsloten door de Pioenstraat, Resedastraat, Hyacinthstraat en Anjelierstraat. Deze locatie komt vrij door het vertrek van het Noorderpoortcollege uit het Oosterpark. Op deze locatie komen 25 tot 30 grondgebonden woningen. Dergelijke woningen komen niet veel voor in het Oosterpark en vormen dus een goede toevoeging aan het relatief eenzijdige woningbestand. De prijzen komen ongeveer tussen de f 260.000,- en f 315.000,- te liggen. Parkeren kunnen de toekomstige bewoners in de inpandige parkeergarage onder de nog te bouwen woningen aan de Hyacinthstraat. De monumentale bomen aan de Resedastraat blijven staan.
Het Concept Stedenbouwkundig plan ligt van 11 november tot en met 8 december 1999 voor inspraak ter inzage. Op 24 november is er een inspraakavond in het Treslinghuis, Klaprooslaan 120. De avond begint om 20.00 uur.

Datum besluit: dinsdag, 26 oktober 1999
Nota: Concept-stedenbouwkundig plan locatie Noorderpoortcollege Oosterpark

Aangepaste woningen op CiBoGa-terrein
De initiatiefgroep Schots en Scheef (bestaande uit mensen met een lichamelijke handicap) wil graag in eigen beheer zon 30 woningen voor gehandicapten bouwen rondom een ADL-voorziening (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen). Op deze manier kunnen gehandicapte mensen alleen of samen met partner of gezin zelfstandig wonen.
Op het CiBoGa-terrein is inmiddels ruimte gereserveerd voor dit project. Het Gasfabriekterrein lijkt hiervoor het meest geschikt. Niet alleen om dat het dicht bij de binnenstad ligt, maar ook omdat deze locatie heel geschikt is voor gestapelde, gelijkvloerse woningen. Om dit project uit te kunnen voeren is een team samengesteld van vertegenwoordigers van de initiatiefgroep, een bewonersdeskundige, de projectontwikkelaar Wilma Bouw, de corporatie Nijestee en de projectbegeleider Volkshuisvesting.
Dit antwoordt het college op vragen van de PvdA-fractie over aangepaste woningen op het CiBoGa-terrein.

Datum besluit: dinsdag, 26 oktober 1999
Nota: Beantwoording vragen inzake initiatief aangepaste woningen met ADL-post op CiBoGa

En verder heeft het college besloten...
De raad voor te stellen in te stemmen met het voornemen tot fusie tussen de NV EDON Groep en de PNEM/MEGA Groep. Het college plaatst hierbij wel de aantekening dat een eventueel besluit tot verkoop van het aandelenbezit niet door anderen geblokkeerd kan worden. De macht om iemand te vervangen wordt verleend aan het bestuur van de EDON Groep door de burgemeester hiervoor een volmacht te laten tekenen. Tenslotte stelt het college de raad voor in te stemmen met een bundeling van aandelen en de noordelijke afdelingen van de VNG in kennis te stellen van de voorgenomen fusie.

Datum besluit: dinsdag, 26 oktober 1999
Nota: -

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 27 oktober 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie