Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NVM Marktonderzoek economische regio's

Datum nieuwsfeit: 27-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NVM

NVM Marktonderzoek economische regio's

In de kantorenmarkt is sprake van toenemende schaarste van kwalitatief hoogwaardige panden: volume is uit, kwaliteit is in. Dit uit zich in hogere huurprijzen, dalende bruto-aanvangsrendementen en een dalende structurele leegstand. Amsterdam (Schiphol-Zuidas) staat in de TOP-10 van duurste kantoorlocaties op de eerste plaats met een huurprijs van 700 gulden per vierkante meter. De winkelvoorraad is sterk gegroeid op gunstige A-locaties. Ook het kwaliteitsniveau is versterkt. De winkelbestedingen namen vooral toe op het gebied van woninginrichting, persoonlijke verzorging en consumentenelectronica. Overaanbod vormt de grootste bedreiging. Een meer fijnmazige winkelhiërarchie is in deze markt noodzakelijk. In de TOP-10 van de duurste winkelregio.s staat Rotterdam (Beurspassage/Lijnbaan) op de eerste plaats met een huurprijs van 2.650 gulden per vierkante meter. In de bedrijfsruimtemarkt is de kwaliteit van het bestaande aanbod laag. De huren zijn het hoogst in de Randstad en de aangrenzen-de uitstralingsregio's. Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen (intensief ruimtegebruik) en het verbeteren van oude bedrijventerreinen is in deze markt gewenst. In de TOP-10 van de duurste regio.s staan Flevoland (Almere) en Groot-Den Haag op de eerste twee plaatsen met een huurprijs van 175 gulden per vierkante meter.

Deze gegevens bleken uit de resultaten van het marktonderzoek Economische Regio.s dat vandaag wordt gepresenteerd tijdens het Nationaal Vastgoed Debat 1999 dat vanmiddag plaatsvindt in het VSB Circustheater in Scheveningen. Het Debat wordt geopend door minister drs. J.P. Pronk (VROM) en staat in het teken van de Startnota voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Volgens W.J. van Kampen, voorzitter NVM Bedrijfs Onroerend Goed, kunnen bedrijven nu hun kans grijpen om samen met provincies gezamenlijk in PPS-achtige constructies het ruimtelijk beleid aan te pakken. Van Kampen: .In veel regio.s dringt het besef door dat door één gestructureerde aanpak de door ieder gewenste synthese tussen wonen, werken én recreëren snel naderbij kan brengen. De dure les van vinex is dat een ruimtelijke ordening die alle ontwikkeling voor jaren vastlegt, snel wordt achterhaald door de economische realiteit. Het is nu zaak om de dreiging van verpaupering om te zetten in een kans van herstel. Het gezamenlijk aanwijzen van .flexplekken. waar trendmatige aanpassingen kunnen plaatsvinden - inclusief de benodigde infrastructurele faciliteiten - brengt immers de broodnodige verdichting aan; gaat versnippering van het open landschap tegen en brengt de economische positie van de regio tot bloei. De overheid doet er verstandig aan om zich te beperken tot een aantal globale richtlijnen. De uitvoering is een taak van provincies en regionale bestuursorganen. De provincies moeten dan wel de cultuuromslag maken van een controlerende naar een actieve, participerende en intermediërende rol. Een goed streekplan kan enorm helpen..

De kantorenmarkt is het afgelopen jaar uitermate gunstig geweest: er is sprake van toenemende schaarste. De Nederlandse kantorenmarkt is een echte .aanbiedersmarkt.. Dit uit zich in hogere huurprijzen, dalende bruto-aanvangs-rendementen en een dalende structurele leegstand. Nieuw op de markt gebrachte kantoren worden onmiddellijk opgenomen. Daardoor is er vrijwel geen aanbod van nieuwe kantoorruimte op de vrije markt. Verwacht wordt dat het tekort aan kantoorruimte nog even zal blijven bestaan. Grootschalige nieuwbouw moet echter worden vermeden, om prijsbederf te voorkomen. In de TOP-10 van de duurste regio's staat Amsterdam (Schiphol-Zuidas) op de eerste plaats met een huurprijs van 700 gulden per vierkante meter. Utrecht (Maliebaan) is tweede (500 gulden per vierkante meter). Voor volgend jaar wordt buiten de Randstad nog een stijging van de huren verwacht.

De winkelvoorraad is door de gunstige economische omstandigheden sterk gegroeid op gunstige A-locaties. Ook het kwaliteits-niveau is versterkt. De winkelbestedingen namen vooral toe in de sfeer van de woninginrichting, de persoonlijke verzorging en de consumenten-electronica. De Nederlandse winkelmarkt is een verdringingsmarkt: de uitbouw van winkelruimte houdt geen gelijke tred met de groei van het aantal inwoners en het bestedingspatroon. Verder is bereikbaarheid belangrijker dan nabijheid. Overaanbod vormt de grootste bedreiging. Het huidige winkelsysteem kan intact worden gehouden wanneer de huidige schaalvergroting en branchevervaging vervangen worden door een meer fijnmazige winkelhiërarchie. De hoogst gerealiseerde huren zijn gestegen of gelijk gebleven op gunstig gelegen A- en B-locaties, terwijl in de rest van het land de huren gelijk blijven of dalen. De stijging van de huren op A-locaties concentreert zich in de regio's Rijnmond, Amsterdam en Breda. In de TOP-10 van de duurste regio.s staat Rotterdam (Beurspassage/Lijnbaan) op de eerste plaats met een huurprijs van 2.650 gulden per vierkante meter. De Kalverstaat in Amsterdam (Kalverstraat) staat op de tweede plaats (huurprijs 2.300 gulden per vierkante meter). Voor volgend jaar wordt een stabilisatie van de huren op het huidige niveau verwacht. Groei op termijn wordt verwacht bij supermarkten en bouwmarkten, al of niet op perife-re/grootschalige detailhandelslokaties.

NVM Bedrijfs Onroerend Goed heeft naast het marktonderzoek Economische Regio.s in de 50 grootste gemeenten tevens een quickscan naar het aantal beschikbare bedrijfsterreinen gehouden. De markt van bedrijfsruimten is een verplaatsingsmarkt. Het op de .vrije. markt beschikbare aanbod bestaat vooral uit bestaande bedrijfsruimten: er is nauwelijks nieuwbouw. De kwaliteit van dit .tweedehands. aanbod is laag. De tweedeling tussen nieuwe bedrijfsruimten op goed bereikbare en moderne locaties en oude bedrijfsruimten op minder courante locaties kan worden verkleind door het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen (intensief ruimtegebruik) en het verbeteren van oude bedrijventerreinen. De huren zijn het hoogst in de Randstad en de aangrenzen-de uitstralingsregio's. Het meest bepalende voor het realiseren van een hoge huur is een goede ontsluiting over de weg. Ook een representatieve uitstraling van het pand is belangrijk. De minste waarde wordt toegekend aan de ontsluiting met openbaar vervoer, de kavelgrootte en de eventuele voorzieningen in het pand. Bij (middel)grote bedrijfspanden liggen de hoogste markt-huren tussen de 60 à 80 procent hoger dan de laagste markthuren (Groot-Amsterdam, Eindhoven, Midden-Limburg, Rijnmond en de Achterhoek). Voor kleinschalige bedrijfspanden is de marktsituatie vooral gunstig in de Randstad en de regio's hieromheen. De bruto-aanvangsrendementen liggen gemiddeld tussen 8 à 9 procent, voor grotere bedrijfspanden tussen 9 à 10 procent. In de TOP-10 van de duurste regio.s delen Flevoland (Almere) en Groot-Den Haag de eerste plaats met een huurprijs van 175 gulden per vierkante meter.

=============================================================

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie