Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reacties op nota Wonen in Capelle aan den IJssel in 2005

Datum nieuwsfeit: 27-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Wonen in Capelle aan den IJssel in 2005, reacties op de nota Wonen

Er vindt steeds afstemming plaats met stedelijke vernieuwing en wijk- en buurtbeheer. Ook het overleg met lokale partners, zoals woningcorporaties en marktpartijen, levert stof voor de nadere invulling van het beleid.
Voordat de gemeenteraad deze nota vaststelt, krijgen huurders- en belangenorganisaties tot 22 november 1999 de gelegenheid schriftelijk te reageren. Daarnaast ligt de nota ter inzage bij het Informatiecentrum voor alle belangstellenden. U kunt daar dus ook met uw vragen en opmerkingen terecht.

Woningvoorraad
Per 1 januari 1999 stonden er in Capelle 28.231 woningen, waarvan ongeveer 55% huurwoningen. De huurvoorraad bestaat voor het grootste deel uit flats (75%). Wat betreft de nieuwbouw voor de komende jaren is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente, de Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Daarin staat dat de gemeente Capelle maximaal 4000 woningen mag bouwen in de periode 1995-2005. Na 2005 is voorlopig alleen sprake van vervangende nieuwbouw. Dit betekent, dat de aandacht de komende jaren zal verschuiven van ontwikkelingen van nieuwbouwlocaties naar herstructureren van bestaande woonlocaties.

Betaalbare huurwoningen
De vraag naar woningen naar type, prijsklasse en huur of koop is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de huishoudens en het inkomen. Uit een analyse tussen vraag en aanbod van woningen in de gemeente blijkt, dat er knelpunten kunnen optreden in goedkope (huur < 575) en bereikbare ( 575 - 775) huurwoningen. De gemeente zet zich in voor het goed en betaalbaar huisvesten van de lagere inkomensgroepen. Daartoe heeft de gemeente in april 1999 een convenant afgesloten met Stichting Woningpartners om circa 6000 woningen bereikbaar te houden. Ook wil de gemeente zich inzetten voor voldoende passende huisvesting voor ouderen, gehandicapten en jongeren.

Woningkwaliteit
Er is de laatste jaren sprake van een omslag binnen het volkshuisvestingsbeleid. Het gaat niet alleen om de woningen zelf, maar steeds meer om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Deze ontwikkeling is ook terug te vinden in nota's van het Rijk zoals: 'Woonverkenningen 2030' en 'De Agenda Wonen in de 21e eeuw'. Steeds meer burgers zijn in de positie om in vrijheid keuzen te maken over waar en hoe men wil wonen.
De minimale bouwkundige kwaliteit van nieuwe en bestaande woningen is vastgelegd in het Bouwbesluit. Het bevorderen van de woningkwaliteit heeft met name betrekking op de eisen aan stedenbouw, architectuur, het duurzaam, aanpasbaar en veilig (ver)bouwen.
Voor de laatste nieuwbouwwijk Fascinatio is bijvoorbeeld een kwaliteitsteam opgericht. Dit team heeft als doel het bewaken van de kwaliteit. Daarnaast bevordert de gemeente het duurzaam bouwen via toepassing van het gemeentelijk Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen en deelname aan het regionaal Convenant Duurzaam Ontwikkelen, Bouwen en Beheren. Ook wil de gemeente in de komende jaren meer aandacht besteden aan het veilig wonen. Bij nieuwbouw zal gebruik worden gemaakt van een veiligheidseffectenrapportage. Bij herstructurering wordt het politiekeurmerk 'Veilig Wonen' als uitgangspunt gebruikt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie