Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regiovisie Groningen-Assen 2030

Datum nieuwsfeit: 27-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 27 oktober 1999 Persbericht nr. 222

Stadsgewestelijk openbaar vervoer speerpunt Regiovisie Groningen-Assen 2030

De regio Groningen-Assen 2030 zet 80% van het Regiofonds in voor de co-financiering van het Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer (S.T.O.V.) in de komende jaren. De regiopartners hebben gekozen voor het S.T.O.V. om de bereikbaarheid van alle delen van de regio Groningen-Assen veilig te stellen en te verbeteren. De overige 20% van het fonds is bestemd voor projecten die te maken hebben met de kwaliteitsaspecten en aanpassing van het landschap voor uitbreidingsplannen en het instellen van een kwaliteitsteam. Door te kiezen voor enkele grote projecten kan het Regiofonds een groter effect voor de gehele regio bewerkstelligen dan door de middelen te versnipperen over kleinere projecten. De stuurgroep legt dit voorstel ter instemming voor aan de raden en staten.

S.T.O.V. als 'backbone' van de regio

Het openbaar vervoer moet de ruggengraat vormen van het hele gebied van de regio Groningen-Assen. Daarmee wil deze regio zich onderscheiden van andere regio's, waar vooral ingezet wordt op meer asfalt. De stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030 geeft hiermee aan dat zij nu kansen wil benutten om verkeersproblemen binnen het regiogebied in de toekomst te voorkomen. Deze boodschap moet een krachtig signaal zijn richting het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het bedrijfsleven.

Kwaliteit als leidraad

Voor projecten die gericht zijn op de kwaliteitsverbetering van het landschap ten behoeve van met name toekomstige bebouwing is circa 20% van het regiofonds gereserveerd. Voor het instellen van een kwaliteitsteam van in- en externe deskundigen op het terrein van stedebouw en landschap is een stimulerende rol weggelegd bij de totstandkoming van nieuwbouwlocaties.

(Boven)regionale bedrijventerreinen

Door de samenwerking binnen de Regiovisie Groningen-Assen is het mogelijk om tot een gezamenlijke aanpak van (boven)regionale bedrijventerreinen in het gebied te komen. Zo wordt een goede afstemming van realisatie en kwaliteit bereikt. Dat geldt nu al voor het bedrijventerrein Rengers waarbij de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren samenwerken. Ook tussen Leek, Groningen en Noordenveld vindt overleg plaats hierover.

Overige financieringsmiddelen

Het inzetten van het regiofonds voor de bovengenoemde speerpunten betekent niet dat de regionale samenwerking daartoe beperkt wordt.Partijen blijven uitgaan van de integrale uitvoering van de regiovisie. Zij committeren zich om zich gezamenlijk in te zetten voor de verwerving van voldoende aanvullende middelen voor de uitvoering van andere regionale projecten die in een eerder stadium geinventariseerd zijn.

Van visie naar uitwerking

In het rapport 'Van visie naar uitwerking' van de regiovisie Groningen-Assen 2030 is de basis gelegd voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gebied. Met de ondertekening van het convenant in juni 1999 en de (nog te verwachten) instemming van de raden en staten kan op 1 januari 2000 de uitvoering van de regiovisie worden gestart.
De bestuurlijke energie en de gezamelijke middelen (het Regiofonds heeft 100 miljoen gulden voor 10 jaar) zijn gericht op speerpunten die de gehele regio raken en die een forse bijdrage leveren aan de regionale basisstructuur.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Projectbureau Regiovisie Groningen-Assen 2030, de heer P. Bennema, projectleider, telefoonnummer 050-3164814 of mevrouw M. van de Werf, projectcommunicatie, telefoonnummer 050-3164415.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie