Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie LNV op brief KNJV over jacht op fazanten

Datum nieuwsfeit: 27-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 995839
datum
27-10-1999

onderwerp
Brief KNJV jacht op fazanten
(TRC 1999/4217) doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Conform uw verzoek zend ik u hierbij een afschrift van mijn antwoord op een brief van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging over controle op het fokken van fazanten.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

up

datum
27-10-1999

kenmerk
DN. 995839

bijlage

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
T.a.v. de heer C.J.A.M. Segeren
Postbus 1165
3800 BD Amersfoort

uw brief van: 24-9-1999
kenmerk: DN. 995758
datum: 27 oktober 1999
Onderwerp: Fokken fazanten (TRC 1999/3559)

Geachte heer Segeren,

In uw brief van 24 september jl. wijst u er terecht op dat het niet verboden is fazanten te fokken en dat zulks onder meer gebeurt voor consumptieve doelen. Om te voorkomen dat gefokte fazanten in het veld belanden, stelt u voor om een registratieplicht in te voeren voor het fokken van deze vogels en tevens een registratie voor te schrijven van de afzet.

Effectuering van dit voorstel is slechts mogelijk indien daarvoor aanknopingspunten zijn gegeven in de Flora- en faunawet. Dat zal ik bezien in het kader van de uitwerking van de algemene maatregelen van bestuur.
Daarbij zal ik ook meewegen of een registratieplicht, gelet op de handhavingslasten die dat voor de overheid met zich brengt, in redelijke verhouding staat tot het nagestreefde doel.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie