Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Jaarboek Onderwijs 1999

Datum nieuwsfeit: 28-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


CBS


CBS:Jaarboek Onderwijs 1999

Binnenkort verschijnt het Jaarboek Onderwijs 1999. Het boek geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderwijs. In de tweede editie van deze CBS-publicatie wordt onder meer ingegaan op het aantal leerlingen en geslaagden, verschillen in onderwijsprestaties, werkloosheid onder schoolverlaters, de arbeidsdeelname van onderwijsvolgenden, de relatie tussen leefsituatie en onderwijsniveau en de uitgaven van de overheid aan het onderwijs.

Meer leerlingen en minder geslaagden
Het aantal leerlingen en studenten in het door de overheid bekostigde onderwijs in het schooljaar 1998/'99 was groter dan een jaar eerder. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs nam voor het eerst sinds 1982 toe. In het hoger beroepsonderwijs is voor het dertiende opeenvolgende jaar het aantal studenten toegenomen. In 1997/'98 behaalden ruim 340 duizend leerlingen een diploma in het voortgezet onderwijs, secundair beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Dat waren er ruim 10 duizend minder dan in het jaar daarvoor.

Verschillen in onderwijsprestaties
In het basisonderwijs blijven de taal- en rekenprestaties van kinderen van allochtone ouders achter bij die van andere kinderen. In het voortgezet onderwijs zijn de examenresultaten van allochtone leerlingen beduidend slechter dan die van de autochtone leerlingen. In het hoger onderwijs halen meisjes vaker en sneller het einddiploma dan jongens.

Werkloosheid onder schoolverlaters afgenomen
De werkloosheid onder gediplomeerde schoolverlaters is afgenomen. Het werkloosheidspercentage is gedaald van 9 procent voor de school-verlaters van 1994/'95 tot 3 procent voor de schoolverlaters uit 1996/'97. Gemiddeld genomen zijn de schoolverlaters van 1996/'97 nog geen maand werkloos geweest. De gunstige situatie op de arbeids-markt weerspiegelt zich ook in het toegenomen percentage school-verlaters dat een vaste aanstelling heeft.

Arbeidsdeelname van onderwijsvolgenden toegenomen Mensen die onderwijs volgen, hebben vaak een baan naast de opleiding. In 1997 hadden zes van de tien onderwijsvolgenden van 15-64 jaar een baan. Vier van de tien onderwijsvolgenden hadden een baan van minstens twaalf uur per week. Vooral mensen die deeltijd-onderwijs volgen, hebben vaak een baan naast de opleiding. De arbeidsdeelname van mensen die onderwijs volgen, is sinds 1994 toegenomen.

Opleidingsniveau van de bevolking
Van de Nederlandse bevolking van 15-64 jaar is eenvijfde hoog opgeleid (hbo of wetenschappelijk onderwijs) en tweevijfde laag opgeleid (basis-onderwijs, mavo of vbo). In het algemeen zijn mannen hoger opgeleid dan vrouwen, zijn jongeren hoger opgeleid dan ouderen en zijn autochtonen hoger opgeleid dan allochtonen. Van de Turken en Marokkanen is 80 procent laag opgeleid.

Leefsituatie en opleidingsniveau
Het aandeel geheelonthouders neemt af naarmate het opleidingsniveau toeneemt. Vrijwel iedereen met een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke opleiding drinkt wel eens alcohol. Het percentage rokers neemt enigszins af naarmate het opleidingsniveau stijgt. Mensen met alleen basisonderwijs kijken twee keer zo vaak televisie als hoog-opgeleiden. In het jaarboek komen ook andere samenhangen tussen opleidingsniveau en aspecten van de leefsituatie aan bod, zoals wonen, milieu, sociale relaties, criminaliteit en vrijetijdsbesteding.

Uitgaven van de overheid aan onderwijs
In 1997 werd door de overheid 37 miljard gulden uitgegeven aan onderwijs. Per hoofd van de bevolking is dat bijna 2 400 gulden. Van het totale verdiende inkomen in Nederland (BBP) werd 5,2 procent uitgegeven aan onderwijs. In 1990 was dat nog 6,0 procent.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie