Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provinciale begroting Utrecht goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 28-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
28 oktober 1999

21 moties, 8 amendementen, 11 ½ uur vergaderen en een hoofdelijke stemming
PROVINCIALE BEGROTING GOEDGEKEURD DOOR PROVINCIALE STATEN

De eerste begroting van het nieuwe college is gisteravond goedgekeurd door Provinciale Staten. Tijdens de algemene beschouwingen is in het algemeen met lof gereageerd op de voorstellen van het college. Het GS-voorstel om met de opbrengst van de UNA-gelden een provinciaal ontwikkelingsfonds in te stellen kreeg daarbij waardering.

De discussie concentreerde zich met name rond twee punten:
* Gaan de Staten akkoord met het voorstel om 6 miljoen te investeren in de vernieuwbouw van stadion Galgenwaard?
* Kan het Randstadspoor niet sneller aangelegd worden door het voor te financieren?

Galgenwaard
Uiteindelijk kwam er een hoofdelijke stemming aan te pas: Met 33 voor en 26 tegen namen de Staten het voorstel van GS over om voor de vernieuwbouw van het Stadion Galgenwaard een subsidie van zes miljoen te verlenen.

Bovendien is een motie uit de Staten aangenomen om met FC Utrecht afspraken te maken om met de stad Utrecht en organisaties op het gebied van jeugdbeleid meerjarenprojecten te ontwikkelen en uit te voeren. De projecten zijn bedoeld om probleemjongeren op te vangen en te begeleiden. De statencommissie Zorg en Welzijn wil over de resultaten geïnformeerd worden.

Randstadspoor versneld aanleggen
Het gaat goed met Utrecht. De grootste bedreiging voor het woon-, leef- en economisch klimaat is echter de stagnerende mobiliteit. Provinciale Staten dringen er daarom op aan om bij de Minister, het Kabinet en de Tweede Kamer nu eens op tijd te investeren. Dit betekent dat de aanleg van het Randstadspoor moet worden versneld. Bovendien zijn Provinciale Staten daarbij in beginsel bereid om voor de versnelde aanleg zeven miljoen voor voorfinanciering te reserveren. Voorwaarden daarbij zijn dat:

* Het Rijk de financiering maximaal 2 jaren na het moment waarop de voorfinanciering ingaat beschikbaar stelt.

* De betrokken gemeenten, het BRU en het Rijk samen minimaal drie maal de provinciale bijdrage inbrengen.

Naast de algemene zorgen over de mobiliteit hebben de Staten hun zorgen uitgesproken over de ontoereikende ontsluiting van de Vinex-locatie Leidsche Rijn. Het college is nu uitgenodigd om onmiddellijk samen met de gemeenten Utrecht en Vleuten-de Meern, het BRU, het Rijk en NS acties te ontwikkelen die voorzien in een aanmerkelijke versnelling van de aanleg van het traject Randstadspoor Leidsche Rijn en daarin ook de snelle bouw van transferia te betrekken. Een motie met deze strekking is unaniem aangenomen.

Overige besluiten
Provinciale Staten van Utrecht besloten ook onder andere:
* In te stemmen met de 'Realisatieovereenkomst verplaatsing glastuinbouw naar de Harmelerwaard'

* Een bijdrage te leveren aan de dekking van het nog resterende tekort op het aankoopbedrag van het schilderij 'De Keukenmeid' van Joachim Wtewael. Hiervoor wordt fl.100.000,- beschikbaar gesteld.
* Dat het gewenst is in de Vinex-locatie Leidsche Rijn een steunpunt Mantelzorg te vestigen en hiervoor fl.50.000 beschikbaar te stellen.

(Voor informatie: Walter Sans, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 24 34)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie