Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 28-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

GEMEENTENIEUWS

Het gemeentenieuws van woensdag 27 en donderdag 29 oktober 1999

Het declaratiefonds is verruimd

Sinds dit jaar is de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor het Declaratiefonds voor welzijns- en sportactiviteiten verbeterd. Met dit fonds hoopt de gemeente voor Baarnaars met een minimuminkomen het maatschappelijk isolement te verbreken. Zij kunnen per kalenderjaar een bedrag van ƒ 150,- per gezinslid ontvangen om deelname aan welzijns- en sportactiviteiten mogelijk te maken.

De regeling is op drie punten verbeterd.

1) Het voorzieningenpakket is uitgebreid. Tot vorig jaar was slechts een tegemoetkoming mogelijk voor zaken als een zwemabonnement, de museumjaarkaart, een schoolreisje, het lidmaatschap van een sportclub en bioscoopkaartjes. Dat is nu uitgebreid met de abonnementskosten van kranten, tijdschriften en telefoon en de omroepbijdrage. Dit is speciaal gedaan omdat gebleken is dat veel Baarnse ouderen weinig buiten komen. Ook de kortingspas (bijvoorbeeld de 65-pluspas) komt voor een tegemoetkoming in aanmerking.


2) De doelgroep is uitgebreid. Ook bewoners van de verzorgingshuizen komen nu in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. In de praktijk blijkt nog wel dat vele bewoners van de Baarnse verzorgingshuizen niet van het bestaan van deze regeling weten.


3) Het aanvragen van de bijdrage is sterk vereenvoudigd. U moet de aanvraag voor het hele gezin in een keer doen, en u mag dat al doen als u slecht één nota hebt, ook al is dat een nota van een paar tientjes. U krijgt dan meteen het volle bedrag en dient de overige nota's later in. Bovendien is het formulier vereenvoudigd en beslaat nog maar één A4'tje.

Voor het aanvragen van een formulier of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de receptie van Sociale Zaken, op werkdagen te bereiken tussen 08.00 en 17.00 uur onder nummer
548 18 40.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Midden-Nederland

Alle vrouwen van 30 t/m 60 jaar krijgen eens in de vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. In oktober worden de vrouwen uitgenodigd die zijn geboren in 1954. De uitnodiging wordt verzonden door de GGD of de eigen huisarts. Het onderzoek vindt plaats bij de huisarts, door middel van een uitstrijkje.

Betere genezingskansen
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Door een uitstrijkje te maken zijn veranderingen aan de baarmoederhals te ontdekken, nog voordat er klachten zijn. Bij een vroege ontdekking en goede behandeling is in bijna alle gevallen genezing mogelijk.

Informatietelefoon
Voor vragen over dit bevolkingsonderzoek kan een speciaal telefoonnummer van Preventicon worden gebeld: (030) 233 41 84, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Joris, zv P Meester en TM Koelewijn
Niels Pieter, zv MW Sombekke en jkvr CF Teding van Berkhout Pieter Hendrikus, zv DE Groenesteyn en GJ Heuseveldt Nathan, zv GA Geurink en E Groenesteijn
Manon Nadine, dv EW Beukema en CMS Stalenhoef
William Franklin, dv WF Rchm en SA Rchm
Lisa, dv M Antenbrink en PM Steenkamer
Achraf, zv EH Battah en M Rifi
Celina Julie, dv M Bos en E Theiler
Naomi, dv T van Eijs en P Burger
Mark Julian, zv MA Huijgen en GE Westeneng
Thijs Comelius, zv JC van Leeuwen en WP Vreugdenhil Joëlle Nadia, dv RA Koning en IJT Seure

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK

MR de Vries en SB Post
JF Prins en EC van der Meij

HUWELIJK

R den Hartog en ESM Roseboom
E van Drieënhuizen en D Hoekstra

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken is op woensdag 3 november van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Tuinafval gratis opgehaald?
Heeft u ook zoveel tuinafval? In de week van 1 november tot en met 5 november kunt u tijdens de ophaaldag voor het huisafval ook 1 kubieke meter tuinafval aan de straat zetten, dat wil zeggen, takken en ander snoeiafval (gebundeld en niet in plastic zakken !). De afdeling reiniging en vervoer neemt het gratis voor u mee. Per huishouden maximaal 1 kubieke meter alstublieft !

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze

containers. In de week van 1 november tot en met 5 november worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even

genummerde wijken de groene containers.

Muizen en ratten

Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u de gemeente bellen, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en 14.00 uur)

WEGWERKZAAMHEDEN

Wijkamplaan / Bremstraat
In de Wijkamplaan en Bremstraat zullen enkele aansluitingen met de zijwegen worden aangepast.
Op 4 plaatsen zullen de inritconstructies worden verwijderd en

vervangen worden door trottoirbanden.

Weteringstraat

Momenteel wordt de Weteringstraat herstraat. In het kader van de aanleg van de 30 km gebieden zullen op de kruisingen maatregelen worden getroffen. De kruising Weteringstraat/Israelsstraat/V.d. Helstlaan zal worden voorzien van een plateau.
Deze werkzaamheden zullen nog ± 3 weken gaan duren.


30 km maatregelen noordrand en centrum

Op verschillende plaatsen in het gebied tussen de Drakenburgerweg, Eemnesserweg, Leestraat een Eemweg worden kleine aanpassingen aan het straatwerk verricht om de invoering van een maximumsnelheid van 30

km/u mogelijk te maken.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lichtmast niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de week van 24 tot en met 30 oktober zal er geen collecte worden gehouden waarvoor door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.
De week daarop, van 31 oktober tot en met 6 november zal worden gecollecteerd door het Diabetes Fonds Nederland.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Verzoek om vrijstelling op basis van bestemmingsplan "Centrum" ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 20, lid 3 van het bestemmingsplan "Centrum" vrijstelling te verlenen voor:


- de vestiging van een kapsalon (zonder detailhandel) in het pand Eemnesserweg 47 te Baarn.

Het verzoek om vrijstelling ligt met ingang van vrijdag 29 oktober
1999 gedurende twee weken (tot en met donderdag 11 november 1999) voor belangstellenden ter inzage tijdens openingstjden in het gemeentehuis, kamer B23.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijzen daarover naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Baarn. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (035) 5481729 of
5481851.

Afsteken vuurwerk
Op zaterdag 30 oktober 1999 zal in de buurt van Eemdal VI omstreeks
16.00 uur en 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken ter gelegenheid van de officiële openingshandeling van de nieuwbouwwijk Tuindorp.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

Oktober 1999

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...