Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 28-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

GEMEENTENIEUWS

Het gemeentenieuws van woensdag 27 en donderdag 29 oktober 1999

Het declaratiefonds is verruimd

Sinds dit jaar is de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor het Declaratiefonds voor welzijns- en sportactiviteiten verbeterd. Met dit fonds hoopt de gemeente voor Baarnaars met een minimuminkomen het maatschappelijk isolement te verbreken. Zij kunnen per kalenderjaar een bedrag van ƒ 150,- per gezinslid ontvangen om deelname aan welzijns- en sportactiviteiten mogelijk te maken.

De regeling is op drie punten verbeterd.

1) Het voorzieningenpakket is uitgebreid. Tot vorig jaar was slechts een tegemoetkoming mogelijk voor zaken als een zwemabonnement, de museumjaarkaart, een schoolreisje, het lidmaatschap van een sportclub en bioscoopkaartjes. Dat is nu uitgebreid met de abonnementskosten van kranten, tijdschriften en telefoon en de omroepbijdrage. Dit is speciaal gedaan omdat gebleken is dat veel Baarnse ouderen weinig buiten komen. Ook de kortingspas (bijvoorbeeld de 65-pluspas) komt voor een tegemoetkoming in aanmerking.


2) De doelgroep is uitgebreid. Ook bewoners van de verzorgingshuizen komen nu in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. In de praktijk blijkt nog wel dat vele bewoners van de Baarnse verzorgingshuizen niet van het bestaan van deze regeling weten.


3) Het aanvragen van de bijdrage is sterk vereenvoudigd. U moet de aanvraag voor het hele gezin in een keer doen, en u mag dat al doen als u slecht één nota hebt, ook al is dat een nota van een paar tientjes. U krijgt dan meteen het volle bedrag en dient de overige nota's later in. Bovendien is het formulier vereenvoudigd en beslaat nog maar één A4'tje.

Voor het aanvragen van een formulier of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de receptie van Sociale Zaken, op werkdagen te bereiken tussen 08.00 en 17.00 uur onder nummer
548 18 40.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Midden-Nederland

Alle vrouwen van 30 t/m 60 jaar krijgen eens in de vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. In oktober worden de vrouwen uitgenodigd die zijn geboren in 1954. De uitnodiging wordt verzonden door de GGD of de eigen huisarts. Het onderzoek vindt plaats bij de huisarts, door middel van een uitstrijkje.

Betere genezingskansen
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Door een uitstrijkje te maken zijn veranderingen aan de baarmoederhals te ontdekken, nog voordat er klachten zijn. Bij een vroege ontdekking en goede behandeling is in bijna alle gevallen genezing mogelijk.

Informatietelefoon
Voor vragen over dit bevolkingsonderzoek kan een speciaal telefoonnummer van Preventicon worden gebeld: (030) 233 41 84, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Joris, zv P Meester en TM Koelewijn
Niels Pieter, zv MW Sombekke en jkvr CF Teding van Berkhout Pieter Hendrikus, zv DE Groenesteyn en GJ Heuseveldt Nathan, zv GA Geurink en E Groenesteijn
Manon Nadine, dv EW Beukema en CMS Stalenhoef
William Franklin, dv WF Rchm en SA Rchm
Lisa, dv M Antenbrink en PM Steenkamer
Achraf, zv EH Battah en M Rifi
Celina Julie, dv M Bos en E Theiler
Naomi, dv T van Eijs en P Burger
Mark Julian, zv MA Huijgen en GE Westeneng
Thijs Comelius, zv JC van Leeuwen en WP Vreugdenhil Joëlle Nadia, dv RA Koning en IJT Seure

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK

MR de Vries en SB Post
JF Prins en EC van der Meij

HUWELIJK

R den Hartog en ESM Roseboom
E van Drieënhuizen en D Hoekstra

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken is op woensdag 3 november van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Tuinafval gratis opgehaald?
Heeft u ook zoveel tuinafval? In de week van 1 november tot en met 5 november kunt u tijdens de ophaaldag voor het huisafval ook 1 kubieke meter tuinafval aan de straat zetten, dat wil zeggen, takken en ander snoeiafval (gebundeld en niet in plastic zakken !). De afdeling reiniging en vervoer neemt het gratis voor u mee. Per huishouden maximaal 1 kubieke meter alstublieft !

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze

containers. In de week van 1 november tot en met 5 november worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even

genummerde wijken de groene containers.

Muizen en ratten

Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u de gemeente bellen, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en 14.00 uur)

WEGWERKZAAMHEDEN

Wijkamplaan / Bremstraat
In de Wijkamplaan en Bremstraat zullen enkele aansluitingen met de zijwegen worden aangepast.
Op 4 plaatsen zullen de inritconstructies worden verwijderd en

vervangen worden door trottoirbanden.

Weteringstraat

Momenteel wordt de Weteringstraat herstraat. In het kader van de aanleg van de 30 km gebieden zullen op de kruisingen maatregelen worden getroffen. De kruising Weteringstraat/Israelsstraat/V.d. Helstlaan zal worden voorzien van een plateau.
Deze werkzaamheden zullen nog ± 3 weken gaan duren.


30 km maatregelen noordrand en centrum

Op verschillende plaatsen in het gebied tussen de Drakenburgerweg, Eemnesserweg, Leestraat een Eemweg worden kleine aanpassingen aan het straatwerk verricht om de invoering van een maximumsnelheid van 30

km/u mogelijk te maken.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lichtmast niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de week van 24 tot en met 30 oktober zal er geen collecte worden gehouden waarvoor door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.
De week daarop, van 31 oktober tot en met 6 november zal worden gecollecteerd door het Diabetes Fonds Nederland.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Verzoek om vrijstelling op basis van bestemmingsplan "Centrum" ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 20, lid 3 van het bestemmingsplan "Centrum" vrijstelling te verlenen voor:


- de vestiging van een kapsalon (zonder detailhandel) in het pand Eemnesserweg 47 te Baarn.

Het verzoek om vrijstelling ligt met ingang van vrijdag 29 oktober
1999 gedurende twee weken (tot en met donderdag 11 november 1999) voor belangstellenden ter inzage tijdens openingstjden in het gemeentehuis, kamer B23.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijzen daarover naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Baarn. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (035) 5481729 of
5481851.

Afsteken vuurwerk
Op zaterdag 30 oktober 1999 zal in de buurt van Eemdal VI omstreeks
16.00 uur en 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken ter gelegenheid van de officiële openingshandeling van de nieuwbouwwijk Tuindorp.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

Oktober 1999

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie