Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ctsv: werknemersverzekeringen onvoldoende verbeterd

Datum nieuwsfeit: 28-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College van Toezicht Sociale Verzekeringen

Persberichten

datum: 28 oktober 1999
nummer: 99/10

Ctsv: uitvoering werknemersverzekeringen onvoldoende verbeterd

De uitvoeringsinstellingen (uvi's) van de werknemersverzekeringen maakten over 1998 meer fouten dan wettelijk is toegestaan. Over 1997 kwam het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) tot dezelfde bevinding. De uvi's zijn met het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) een gefaseerd verbetertraject overeengekomen. Sommige uvi's voldoen echter ook niet aan de afspraken die zij met het Lisv hadden gemaakt. Dit concludeert het Ctsv in het `Rechtmatigheidsonderzoek werknemersverzekeringen 1998'. Het Ctsv heeft dan ook (met uitzondering van de Wajong) voor alle werknemersverzekeringen moeten vaststellen dat over 1998 niet aan de rechtmatigheidsnorm werd voldaan.

Bevindingen
Het Ctsv onderscheidt in het rechtmatigheidsonderzoek drie soorten processen: collecterend (premie-inning), beherend en distribuerend (uitbetaling). De fouten worden vooral gemaakt in het distribuerend proces. Het Ctsv verwachtte vorig jaar al dat het voor de uvi's niet mogelijk zou zijn binnen een jaar volledig aan de rechtmatigheidsnorm te voldoen. Daarom stemde het Ctsv in met afspraken tussen het Lisv en de uvi's om gefaseerd de rechtmatigheid te verbeteren. Helaas werden in het verslagjaar ook deze afspraken niet volledig nagekomen. De hoogte van de onrechtmatigheidsscores, maar met name ook het gebrek aan verbetering in de rechtmatigheidsscores bij sommige uvi's, baren het Ctsv nog zorgen.

De onrechtmatigheidspercentages voor enkele belangrijke wetten over 1998 (met tussen haakjes de percentages over 1997) bedroegen:

WW 3,5% (3,5%)
ZW 4,8% (4,6%)
AAW 2,0%
WAO 1,4% (AAW/WAO gezamenlijk 1,3%)
Wajong 0,8% (-)
TW 4,6% (5,4%)

De norm voor rechtmatigheid houdt in, dat niet meer dan 1% fout mag worden vastgesteld. Bij een foutpercentage tussen de 1% en 3% wordt een verklaring met beperking afgegeven. Wanneer het foutpercentage de 3% overschrijdt, moet het Ctsv een afkeurende verklaring afgeven.

Omstandigheden wetsuitvoering
Door onder andere het ontbreken van een helder toekomstperspectief en door krapte op de arbeidsmarkt kampt het management van de uvi's met een forse uitstroom van personeel. Dit betekent een verlies van deskundigheid in de uvi's. Opleiding en scholing vergen daardoor extra inspanning. Het realiseren van de gestelde doelen en het op termijn halen van de rechtmatigheidsnorm staan hierdoor onder druk.

Voorstellen ter verbetering van de systematiek
Een werkgroep, waarin het Ctsv, het Lisv en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) participeren, heeft voorstellen gedaan om enkele oneigenlijke elementen uit de wijze van foutberekening te verwijderen. De staatssecretaris van SZW heeft hiermee ingestemd. Toepassing van deze systematiek heeft enkele rechtmatigheidsscores positief beïnvloed.

Dringend beroep op uvi's
In overleg met het Lisv heeft het Ctsv een aantal speerpunten ter verbetering van de rechtmatigheid benoemd, en op de uvi's een dringend beroep gedaan om de inspanningen ter verbetering van de rechtmatigheid te vergroten. Het Lisv zal dit met kracht ondersteunen.

Sociaal medisch handelen
De uvi's hebben, op instigatie van het Ctsv, een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de procedures rond de claimbeoordeling. Daarbij is vastgesteld dat de inzichtelijkheid en de kwaliteit van de procedures is verbeterd. Wel heeft het Ctsv nog zorgen over de inhoudelijke kwaliteit van de claimbeoordelingen.


----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie