Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SCP: Tussen overschot en tekort op de arbeidsmarkt

Datum nieuwsfeit: 28-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Sociaal Cultureel Planbureau

Persbericht Cahier 162, uitgekomen op donderdag 28 oktober 1999

Tussen overschot en tekort


* Het toegenomen aanbod van afgestudeerden van opleidingen gericht op de quartaire sector heeft niet geleid tot grote knelpunten op de arbeidsmarkt. Wel wijken afgestudeerden van sommige quartair gerichte opleidingen meer dan vroeger uit naar de marktsector.
* Afgestudeerden van de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs kiezen steeds minder voor het leraarsberoep, ondanks de personeelsschaarste in het voortgezet onderwijs. Van de recent afgestudeerden in de leeftijd van 25-34 jaar heeft nog geen 40% een functie in het onderwijs.

* De afgestudeerden van opleidingen gericht op de quartaire sector bereiken gemiddeld een hoger functieniveau dan afgestudeerden van de marktgerichte opleidingen. Ondanks dit hogere functieniveau is de beloning van quartair opgeleiden doorgaans lager. Op mbo/hbo niveau bedraagt de beloningsachterstand rond 10%, terwijl deze in delen van de gezondheids- en welzijnszorg kan oplopen tot 20%.
* Zelfs bij gelijke opleidingsrichting kiezen vrouwen veel vaker voor een functie in de quartaire sector dan mannen. Zeven op de tien hoger opgeleide vrouwen heeft een functie in de quartaire sector. Het percentage vrouwen in de quartaire sector is inmiddels opgelopen tot 60%. In samenhang daarmee is het percentage deeltijdwerkers gestegen tot bijna 50%. Binnen de quartaire sector is de achterstand in functieniveau en beloning van vrouwen ten opzichte van mannen geringer dan in de marktsector. Hetzelfde geldt voor de achterstand van deeltijdwerkers op voltijd werkenden. In combinatie met de ruime mogelijkheden voor deeltijdwerk maakt dit de quartaire sector aantrekkelijk voor vrouwen.

* Werknemers in de quartaire sector zijn vaker tevreden met de inhoud van hun functie dan werknemers in de marksector. De tevredenheid met de beloning is in de quartaire sector geringer.
* Scholieren met interesse voor functies in de quartaire sector zijn meer op de inhoud van het werk gericht en minder op een hoge beloning of carrièremogelijkheden dan scholieren met interesse voor een functie in de marktsector. De interesse voor quartaire sectoropleidingen en functies in de quartaire sector wordt overgedragen van ouders op kinderen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het vandaag verschenen SCP-cahier Tussen overschot en tekort, een onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeid in de quartaire sector. De quartaire sector omvat het overheidsbestuur en voorzieningen gericht op het welzijn van de burgers zoals het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg. De quartaire sector omvat ongeveer een kwart van de totale werkgelegenheid. In het verleden is bij herhaling gewaarschuwd voor het ontstaan van een overschot aan afgestudeerden van de opleidingen gericht op de quartaire sector (taal en cultuur opleidingen, sociaal-culturele opleidingen, leraren - en gezondheidszorgopleidingen). Tegen die achtergrond is in dit onderzoek de stand van zaken in de jaren negentig opgemaakt.

Het toegenomen aanbod van quartair opgeleiden heeft niet tot grote knelpunten geleid

Het aanbod van afgestudeerden van opleidingen gericht op de quartaire sector is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen. Dit toegenomen aanbod is grotendeels opgenomen in de arbeidsmarkt, zonder dat dit tot grote knelpunten heeft geleid. Slechts onder enkele quartair gerichte studierichtingen is de kans op werkloosheid iets hoger dan gemiddeld. Ook de werkgelegenheidsvooruitzichten voor quartair opgeleiden zijn over het geheel genomen gunstig, overigens net als voor andere groepen hoger opgeleiden. Wel zijn recente lichtingen afgestudeerden van bepaalde quartair gerichte opleidingen - op sociaal-cultureel terrein en op het terrein van taal en cultuur - vaker uitgeweken naar de markt. Dreigende overschotten zijn hierdoor binnen de perken gebleven. Ook de geringere arbeidsparticipatie en het vele werken in deeltijd van quartair opgeleiden hebben bijgedragen aan het inperken van overschotten. De gerichtheid van hoger opgeleiden op de quartaire sector is sinds het begin van de jaren tachtig verminderd. Toch heeft nog altijd meer dan de helft van alle hoger opgeleiden een functie in de quartaire sector.

Dreigende tekorten in onderwijs en zorg

De keerzijde van de goede werkgelegenheidsvooruitzichten zijn de dreigende personeelstekorten in het onderwijs en in de verpleging. Het lerarentekort in het onderwijs wordt in de hand gewerkt door het feit dat afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs steeds minder kiezen voor het leraarsberoep.

Van de afgestudeerden van die opleidingen in de leeftijd van 25-34 jaar heeft nog geen 40% een functie in het onderwijs.

Ook de geringere deelname aan betaalde arbeid van afgestudeerden van de verpleegkundige en lerarenopleidingen werkt tekorten in de hand. Tegelijkertijd biedt dit aanknopingspunten voor de bestrijding van tekorten; getracht kan worden deze 'stille reserve' te mobiliseren.

De opbrengst van quartaire sectoropleidingen: hoog functieniveau, achterblijvende beloning

De opname van het groeiende aanbod van quartair opgeleiden is over het geheel genomen niet ten koste gegaan van de aansluiting tussen opleiding en functie. Bij een gelijk opleidingsniveau bezetten afgestudeerden van quartaire opleidingsrichtingen functies van een gemiddeld hoger niveau dan de afgestudeerden van de marktgerichte opleidingen. Vooral opleidingen op het terrein van de gezondheidszorg en lerarenopleidingen bieden uitzicht op een hoog functieniveau. Wel brengt de soms noodgedwongen overstap van quartair opgeleiden naar de marktsector een verlies van functieniveau met zich mee.

Ondanks hun hoge functieniveau, blijft de beloning van quartair opgeleiden achter bij die van de afgestudeerden van de marktgerichte opleidingen. Het verschil is het groots op mbo- en hbo-niveau: de beloning van quartair opgeleiden blijft daar rond de 10% achter bij de marktgerichte opleidingen. De beloningsachterstand van quartair opgeleiden heeft te maken met de geringere beloning van hogere functies in de quartaire sector.

Wel bestaan er aanzienlijke verschillen tussen quartaire deelsectoren: in het openbaar bestuur is de achterstand op de marktsector slechts gering, terwijl in delen van de gezondheids- en welzijnszorg die achterstand voor functies op hbo-niveau oploopt tot zo'n 20% .

Dankzij de goede aansluiting tussen opleiding en functie in de quartaire sector blijft de beloningsachterstand voor quartair opgeleiden beperkt. Hoge functies worden in de marktsector weliswaar beter betaald, maar de kans op een functie van een hoog niveau is er geringer dan in de quartaire sector.

Het in de quartaire sector volgens de CAO betaalde uurloon is sinds
1990 iets achtergebleven bij de marktsector (ongeveer 2%). Uitgedrukt in maandlonen is de achterstand opgelopen tot zo'n 5%. De ruil van loon tegen vrije tijd (arbeidstijdverkorting) heeft geleid tot achterblijvende maandlonen in de quartaire sector.

Vrouwen en deeltijdwerkers zijn beter af in de quartaire sector

Vrouwen zijn veel meer dan mannen gericht op functies in de quartaire sector; ook bij een gelijke opleidingsrichting kiezen ze meer voor functies in de quartaire sector. Zeven op de tien hoger opgeleide vrouwen heeft een functie in de quartaire sector. Door de groeiende arbeidsdeelname van vrouwen is het percentage vrouwen in de quartaire sector inmiddels opgelopen tot 60%. In samenhang daarmee is het percentage deeltijdwerkers zeer hoog; bijna de helft van de werknemers in de quartaire sector heeft een parttime aanstelling.

Vrouwen en deeltijdwerknemers bereiken een lager functieniveau en worden minder beloond dan respectievelijk mannen en voltijd werknemers, ook indien het opleidingsniveau niet verschilt. In de quartaire sector is die achterstand van vrouwen en deeltijdwerkers - de twee groepen overlappen in belangrijke mate - echter duidelijk geringer dan in de marktsector. De quartaire sector is in dit opzicht een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen, ook gezien de ruime mogelijkheden om in deeltijd te werken.

De relatief hoge werkloosheid onder vrouwen doet zich overigens voor bij afgestudeerden van alle opleidingsrichtingen en hangt derhalve niet direct samen met de voorkeur voor opleidingen gericht op de quartaire sector.

De quartaire sector vergrijst

In tien jaar tijd nam de gemiddelde leeftijd in de quartaire sector met bijna drie jaar toe, terwijl in een sector als het onderwijs inmiddels al 45% van het personeel ouder is dan 45 jaar. Een stijging van de personeelskosten is hiervan het gevolg, terwijl op termijn met een groeiende uitstroom van personeel moet worden gerekend.

Werknemers in de quartaire sector zijn vaker tevreden over de inhoud van hun werk

De beleving van de kwaliteit van het werk is in de quartaire sector positiever dan in de marktsector. Werknemers in de quartaire sector ervaren een betere aansluiting tussen hun opleiding en hun functie en zijn vaker tevreden over de inhoud van het werk (ontplooiingsmogelijkheden, afwisseling, plezier in het werk). Ook op het punt van het werktempo en de tijdsdruk steekt de quartaire sector positief af bij de marktsector. Wel zijn er problemen bij enkele specifieke beroepsgroepen: leerkrachten hebben meer dan anderen het gevoel dat het werk hun te veel wordt, terwijl verpleegkundigen vaak te kampen hebben met een hoge fysieke belasting.

De belangstelling voor opleidingen gericht op de quartaire sector herstelt zich.

Sinds het begin van de jaren negentig is de belangstelling voor opleidingen gericht op de quartaire sector weer toegenomen. In de jaren tachtig waren vooral opleidingen op economisch terrein in trek. De lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs hebben nog weinig gemerkt van deze hernieuwde belangstelling. Het verschil in studiekeuze tussen jongens en meisjes is hardnekkig, terwijl als gevolg van de groeiende deelname meisjes en vrouwen nu in de meerderheid zijn bij de opleidingen gericht op de quartaire sector. Het aandeel vrouwen in de quartaire sector zal dan ook nog verder toenemen.

Naast het geslacht is ook het milieu van herkomst van invloed op de voorkeuren voor opleidingsrichtingen: scholieren hebben vaak een voorkeur voor een functie en een opleiding gericht op de sector waarin de ouders werkzaam zijn. Verder stellen scholieren met interesse voor de quartaire sector meer de intrinsieke waarde van het toekomstige werk en opleiding voorop en minder de opbrengsten van het werk (een hoog loon, carrièremogelijkheden). Jongeren die een loopbaan als leerkracht overwegen hechten belang aan de mogelijkheid werken en de zorg voor kinderen te combineren.

Voor de aantrekkingskracht van de quartaire sector is het een positief punt dat de beleving van het werk in de sector overeenkomt met de beweegredenen van scholieren met interesse voor de quartaire sector.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...