Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Tweede Kamerdebat Betuwelijn noordtak 28-10-99

Datum nieuwsfeit: 28-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gevolgen schrappen noordtak in beeld gebracht

Kamer besluit begin volgend jaar over voorstel kabinet

Verslag Algemeen Overleg, dd. 28 oktober 1999

De Tweede Kamer is niet tegen het schrappen van de noordtak van de Betuweroute (NOV, Elst-Oldenzaal) maar wil wel meer inzicht in de precieze gevolgen ervan (in Nederland en zo mogelijk ook in Duitsland). Tijdens het Algemeen Overleg in de Troelstrazaal op donderdagmiddag 28 oktober werd duidelijk dat recente plannen voor een magneettrein op de Zuiderzeelijn, én voor goederenvervoer over de Hanzelijn, én het inpassen van extra goederenvervoer via bestaand spoor, én een IJzeren Rijn door België niet in een maand kunnen worden doorgerekend. Dat gebeurt nu voor februari 2000, als de Kamer opnieuw praat over de noordtak.

Op 24 september besloot het kabinet om af te zien van de NOV. Men volgde de ministers Pronk (VROM) en Netelenbos (VenW) in hun opvatting dat de schade aan het landschap en de kosten van zeker vijf miljard niet opwegen tegen de matige urgentie. Een Tracébesluit was met andere woorden niet nodig. Dat gaf wat tumult in het land en ook de Tweede Kamer wilde hier natuurlijk over van gedachten wisselen. Dat gebeurde eind oktober. Kamerlid Leers (CDA) kwam met een eigen nieuwe variant: schrappen van de goederenspoorlijn Rotterdam-Antwerpen, en aanleggen van een nieuw spoor van Breda naar Utrecht (de 'Delta-Lijn'). Mevrouw Giskes van D66 wilde het karwei van de Betuweroute vooral 'goed afmaken'. Voor de rest wezen de leden van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat op allerlei onduidelijkheden en onzekerheden, maar dat was voor minister Netelenbos geen nieuws.

Het komende kwartaal moet meer helderheid opleveren over de financiële gevolgen en ruimtelijke- en milieuaspecten van het kabinetsbesluit. Hiertoe gaat de minister om de tafel zitten met de betrokken provincies en gemeenten om knelpunten (ook financiële) aan te pakken. Daarnaast is er ook al een Nederlands-Duitse werkgroep aan het werk om de capaciteit bij Zevenaar te maximaliseren voor goederenvervoer én HSL Oost. Signalen dat er voor honderden miljoenen aan het bestaande spoor zou moeten worden vertimmerd door het afzien van de NOV, bestreed Netelenbos. 'We spreken over hooguit enkele tientallen miljoenen guldens om enkele knelpunten in het bestaande spoor op te ossen, zoals bij Elst.'

Over de bestaande lijn rijden straks naast personentreinen alleen nog goederentreinen die Twente als bestemming hebben. Dat zijn er naar schatting (in 2015!) 21 per dag extra. Volgens de minister kunnen deze binnen de huidige milieuruimte en veiligheidsnormen zonder problemen gaan rijden. Maar ze wil met provincies en gemeenten gaan bekijken of verbeteringen aan het net niet naar voren kunnen worden gehaald om het gevoel van teleurstelling te compenseren. Problemen met Duitsland voorziet ze niet: de belangen van het sterk op Rotterdam georiënteerde Noord-Rijnland/ Westfalen sporen met de Nederlandse doelstellingen. Ook Duitsland mikt tegenwoordig op het beter benutten van bestaande infrastructuur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie