Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Finacien: Kapitaalverzekeringen met pensioenclausule

Datum nieuwsfeit: 29-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Kapitaalverzekeringen met pensioenclausule

DIRECTIE WETGEVING DIRECTE BELASTINGEN

Aan:

Aan de Voorzitter van de commissie Financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20017

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB99/239M

29 oktober 1999

Onderwerp

Kapitaalverzekeringen met pensioenclausule

Tijdens de plenaire behandeling in uw huis op 27 april jl. van het Wetsvoorstel fiscale behandeling van pensioenen heb ik desgevraagd toegezegd na te gaan of zich in de uitvoeringspraktijk knelpunten voordoen met betrekking tot de uit deze nieuwe wetgeving voortvloeiende fiscale behandeling van kapitaalverzekeringen met pensioenclausule. Alvorens hierop nader in te gaan wil ik eerst de ingevolge de Wet fiscale behandeling van pensioenen te onderscheiden pensioensoorten nader bezien, te weten:

Pensioenen gebaseerd op een eindloon- of middelloonstelsel

Bij een eindloon- of een middelloonregeling, daaronder begrepen een kapitaalverzekering waarbij een recht op een bepaalde uitkering in guldens wordt toegezegd, dient er op de pensioeningangsdatum voldoende kapitaal aanwezig te zijn om de aan de werknemer gegarandeerde uitkering te kunnen realiseren. In geval van waardeoverdracht moeten de toegezegde uitkeringen worden afgefinancierd. Het risico dat er onvoldoende kapitaal is opgebouwd op pensioeningangsdatum is voor de pensioenuitvoerder. Bij eindloon- of middelloonregelingen vindt de toets aan de 100%-norm altijd plaats volgens artikel 18a, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964. Dit betekent dat een ouderdomspensioen moet ingaan of moet worden bevroren op het moment dat het niveau van 100% wordt bereikt. Indien de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, moet het ouderdomspensioen steeds ingaan als dit het niveau van 100% heeft bereikt. Bij de opbouw van de pensioenrechten moet derhalve rekening worden gehouden met het niet overschrijden van de 100%-norm. Voor de beoordeling van een eventuele overschrijding van de 100% norm gaat het om de toezegging die aan de werknemer is gedaan en niet om de omvang van het onderliggende kapitaal. De wijze waarop de financiering van een dergelijke pensioenregeling in de opbouwfase plaatsvindt, is fiscaal niet relevant, mits de opbouw binnen de daartoe gestelde begrenzingen blijft. De werknemer heeft de garantie van een op een eindloon- of middelloonstelsel gebaseerde pensioenuitkering. Niet meer en niet minder. Bij dergelijke regelingen is het moment waarop het pensioenrecht van de werknemer de 100%-grens overschrijdt op eenvoudige wijze vooraf vast te stellen.


2. Pensioenen gebaseerd op een beschikbare-premiestelsel

Bij beschikbare-premieregelingen, daaronder begrepen kapitaalverzekeringen met pensioenclausule waarbij geen recht op een uitkering in guldens wordt toegezegd, wordt de omvang van de uitkeringen op pensioeningangsdatum bepaald aan de hand van het dan gevormde kapitaal. Bij waardeoverdracht hoeft slechts de gestorte premie en het inmiddels behaalde rendement te worden overgedragen en geldt niet de affinancieringsverplichting. De risicos van over- en onderrendementen zijn voor rekening van de pensioengerechtigde. Ingevolge de Wet fiscale behandeling van pensioenen worden dergelijke regelingen altijd aangemerkt als beschikbare-premieregelingen, waarvoor de toetsing aan de 100%-norm plaatsvindt volgens artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, te weten bij de aanvang van het pensioen en op de pensioeningangsdatum. Gedurende de opbouwfase behoeft niet te worden gewaakt voor eventuele overschrijdingen van de 100%-norm. Met betrekking tot beschikbare-premieregelingen is de wijze waarop de financiering in de opbouwfase plaatsvindt fiscaal wel relevant. De opbouw moet namelijk diensttijdevenredig plaatsvinden via een gestaffelde, leeftijdshankelijke premie, waarbij - afgezien van het in aanmerking nemen van een rekenrente van 4% - geen rekening wordt gehouden met loon- en prijsstijgingen.

Dit zijn de ingevolge de Wet fiscale behandeling van pensioenen te onderscheiden pensioensoorten in hun zuivere vorm. Door pensioenuitvoerders worden echter hybride pensioenvormen aangeboden die elementen van beide hiervoor beschreven vormen bevatten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de volgende situatie.

Knelpunten in de praktijk: hybride pensioenvormen

Indien aan de werknemer een uitkering in guldens wordt gegarandeerd, zoals bij een eindloon- en middelloonregeling het geval is kan deze werknemer aan een eventueel hoger pensioenkapitaal geen rechten ontlenen, maar behoudt hij bij tegenvallende resultaten recht op de gegarandeerde pensioenuitkeringen. In de praktijk worden echter kapitaalverzekeringen aangeboden met als uitgangspunt een eindloonresultaat, maar waarbij wordt overeengekomen dat van het op pensioeningangsdatum daadwerkelijk aanwezige kapitaal een pensioen wordt aangekocht dat in de plaats treedt van het beoogde pensioen. In de opbouwfase wordt derhalve een eindloontoezegging in guldens uitkering als rekenkundige grootheid gebruikt om de premie te bepalen en wordt doorgaans een gelijkblijvende premie berekend waarbij rekening wordt gehouden met loon- en prijsontwikkeling. Deze premie wordt herrekend op het moment waarop zich een salarisaanpassing voordoet. Omdat het uiteindelijke pensioenresultaat afhankelijk is van het op pensioeningangsdatum aanwezige pensioenkapitaal en de tarieven waarvoor op dat moment het pensioen kan worden aangekocht kan geen sprake zijn van een eindloonregeling, ook al probeert men de premie zodanig vast te stellen dat op pensioeningangsdatum een kapitaal is gevormd dat gelijk is aan hetgeen benodigd is voor een eindloontoezegging. Dergelijke regelingen kunnen echter ook niet worden aangemerkt als een beschikbare-premieregeling omdat de financiering van de pensioenopbouw niet aan de voor beschikbare-premieregelingen gestelde voorwaarden (artikel 18a, derde lid) voldoet.

Kort samenvattend kan worden geconcludeerd dat de aard van de pensioentoezegging een onderscheidend criterium is voor de kwalificatie van een pensioenregeling, waarbij voor beschikbare-premieregelingen, daaronder begrepen kapitaalverzekeringen met pensioenclausule waarbij geen uitkering in guldens wordt toegezegd, eveneens de wijze van financiering in de opbouwfase van doorslaggevende betekenis is. De hiervoor beschreven hybride contracten voldoen noch aan de voorwaarden voor een eindloon- of middelloonregeling noch aan die voor een
beschikbare-premieregeling.Voor bestaande hybride contracten die niet aan de in de pensioenwetgeving opgenomen voorwaarden voldoen, zal in overleg met de betrokken partijen (pensioenuitvoerders en werkgevers/werknemers) worden bezien op welke wijze deze in de overgangsperiode van vijf jaar binnen het kader van de Wet fiscale behandeling van pensioenen kunnen worden gebracht. Concreet betekent dit dat dergelijke
regelingen kunnen worden voorgelegd aan de Kennisgroep pensioenen van de Belastingdienst. In gezamenlijk overleg met betrokkenen kan de regeling dan binnen de kaders van de Wet fiscale behandeling van pensioenen worden gebracht.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...