Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragenlijst ondersteunt beoordeling adoptiefouderschap

Datum nieuwsfeit: 29-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van Utrecht

Persberichten


26 oktober 1999

Vragenlijst ondersteunt beoordeling adoptiefouderschap

Om een meer uniforme, transparante en expliciete taxatie van toekomstige (aspirant) adoptiefouders mogelijk te maken, introduceert drs. Anneke Vinke een pedagogisch kader voor de ondersteuning van de beoordeling van de geschiktheid van adoptiefouders. Op basis hiervan beschrijft zij de ontwikkeling van een instrument, de Vragenlijst voor Aspirant Adoptie Ouders (VAAO), dat als hulpmiddel kan dienen om te komen tot een beoordeling. De eerste ervaringen met de VAAO blijken positief. Op vrijdag 29 oktober hoopt Vinke op dit onderwerp te promoveren aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

In 1998 werden er in Nederland ruim 800 buitenlandse kinderen geadopteerd. Deze kinderen worden geadopteerd door gezinnen die de Raad van de Kinderbescherming geschikt acht voor de opvoeding en verzorging van een buitenlands kind. Vinke belicht adoptie als een internationale maatregel van kinderbescherming en beschouwt adoptiefkinderen - vanwege hun achtergrond - als a priori kwetsbare kinderen. In deze visie moeten adoptiefouders beschikken over `pedagogisch kapitaal'. Hiermee wordt bedoeld dat ze over voldoende capaciteiten in het verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen moeten bezitten om hun adoptiefouderschap goed te kunnen vervullen. De beoordeling van dit pedagogisch kapitaal wordt bereikt door op systematische manier na te gaan welke risico- en protectieve factoren er in een specifiek aspirant adoptiefgezin aanwezig zijn. De VAAO is ontwikkeld om deze factoren op een uniforme wijze in kaart te brengen en is bedoeld als hulpmiddel om tot een meer objectieve, op theorie gebaseerde beslissing over de geschiktheid voor het adoptiefouderschap te kunnen komen.

De VAAO is ten tijde van het onderzoeksproject (1995) inmiddels in 109 gezinsonderzoeken gebruikt. Het inzetten van een hulpmiddel als de VAAO wordt door een merendeel van de raadsmedewerkers als positief ervaren. Het instrument kan goed worden ingepast in de huidige procedure van het gezinsonderzoek en levert in het algemeen een beeld op dat correspondeert met de eigen, subjectieve indruk van de raadsmedewerker. Vinke plaatst ook kanttekeningen bij het gebruik van de VAAO in z'n huidige vorm. De huidige versie is gericht op ongewenst kinderloze echtparen die voor het eerst een kind adopteren. Bij toepassing van de VAAO op grotere schaal moet er rekening worden gehouden met mogelijke subgroepen adoptiefouders. Bijvoorbeeld ouders met biologisch eigen, pleeg- of adoptie kinderen, alleenstaanden die sinds kort mogen adopteren en paren met een niet-Nederlandse achtergrond. Voor deze subgroepen zal een supplement of zelfs een geheel aangepaste versie van de VAAO moeten worden ontwikkeld. Ook zal er in het algemeen nog verder gewerkt moeten worden aan meer technische zaken als betrouwbaarheid, normering en validiteit van het instrument.

Om tot een werkelijk wetenschappelijke bevestiging van de VAAO als onderdeel van de beoordelingsprocedure te komen, is vervolgonderzoek volgens Vinke absoluut noodzakelijk. Alle gezinsonderzoeken waarin de VAAO als hulpmiddel is gebruikt zouden moeten worden gevolgd in de tijd om ze te kunnen relateren aan de werkelijke uitkomst van het adoptiefouderschap. De resultaten van deze vervolgstudies zijn van groot belang voor alle mensen betrokken bij interlandelijke adoptie.

Vrijdag 29 oktober 1999 om 16.15 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie:
'Geschikt voor het adoptiefouderschap? De ontwikkeling en het gebruik van een taxatie-instrument voor gezinsfunctioneren met het oog op interlandelijke adoptie'

Mw.drs. J.G. Vinke, faculteit Sociale Wetenschappen

Het proefschrift verschijnt als handelseditie bij Uitgeverij Eburon te Delft, ISBN 90 5166 711 6 en kost ƒ65,-.

Voorlichter Ineke de Bruijn (030) 253 1586

Laatst gewijzigd: 26 oktober, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: (UUmedia@csc.usc.uu.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie