Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Arbeidsmoraal van Nederlandse jongeren

Datum nieuwsfeit: 29-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van Utrecht


27 oktober 1999

De arbeidsmoraal van de Nederlandse jongeren

Het klassieke arbeidsethos bestaat nog steeds voor laag opgeleide jongeren en dan vooral voor jongens. Zij zien werk als een plicht, willen hard werken en een vaste baan voor het leven. Hoog opgeleide jongeren vinden zelfontplooiing en goede sociale contacten in het werk belangrijk. Als religie al een invloed heeft op arbeidsethos, dan is dat eerder het geval bij katholieken dan bij protestanten. Dit zijn enkele conclusies uit twee studies naar arbeidsethos in Nederland: de invloed van de Protestantse Werk Ethiek en de aard van het arbeidsethos van Nederlandse jongeren. Op 29 oktober 1999 hoopt Tom ter Bogt op dit onderwerp te promoveren aan de faculteit Sociale Wetenschappen in Utrecht.

Ter Bogt probeert antwoord te geven op twee vragen. Is de Protestantse Werk Ethiek voor de economische ontwikkeling in Nederland van belang geweest? Hoe staat het met het arbeidsethos van hedendaagse Nederlandse jongeren en waardoor wordt deze beïnvloed? Dit laatste onderzoek vond plaats onder 1916 adolescenten van 12 tot en met 24 jaar, en een van hun ouders.

Arbeidsmoraal Nederlandse jongeren

Bijna de helft van de Nederlandse jongeren kent een middelmatig arbeidsethos. Voor ruim een kwart van de jongeren is dit laag, waarvan een klein gedeelte zeer laag. Ruim een kwart heeft een hoog tot zeer hoog arbeidsethos. Jongeren met een sterk, traditioneel arbeidsmoraal hebben veelal een laag opleidingsniveau en komen uit de lagere sociaal-economische klassen. De houding overheerst dat arbeid eenvoudig een plicht is: `Als je iets wilt bereiken zal je hard moeten werken.' Jongeren die hard willen werken, carrière belangrijk vinden en streven naar een vaste baan zijn over het algemeen intolerant tegenover buitenstaanders, andersdenkenden en -levenden, en zij hechten aan een traditionele verdeling van mannen en- en vrouwentaken. Jongens hebben een hoger arbeidsethos dan meisjes. Meisjes zijn minder traditioneel en scoren dus lager op deze traditionalistische maat van werkethiek.

De middenklassen en elite omhelzen inmiddels een meer expressief arbeidsethos waarin waarden als zelfontplooiing en goede sociale contacten belangrijker geworden zijn dan materiele als veel geld verdienen en carrière maken. Adolescenten die in het gezin enige vrijheid hebben, ontwikkelen de hoogste arbeidsmoraal. Dit zijn vooral kinderen die sterk op hun ouders betrokken zijn, hun ouders als voorbeeld nemen en meer steun van de ouders krijgen. Ter Bogt: `Eigenaardig was de vondst dat de arbeidsmoraal van jongere adolescenten hoger is dan die van de oudere. Waarschijnlijk verwoorden twaalf tot veertienjarigen de wat hogere arbeidsmoraal van hun ouders. Later krijgen ze meer aandacht voor werk-school, vrienden, romances en vrije tijd waardoor werk minder in de belangstelling komt.'

Calvinisme nauwelijks van invloed op economische ontwikkeling

De klassieke socioloog Max Weber dichtte in zijn beroemde studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904/1905) het calvinisme een aanzienlijk economisch effect toe. Voor wat betreft de Nederlanden gaat zijn stelling niet op. Ter Bogt vergeleek de resultaten van een serie sociologische studies (1904-1967) met die van een aantal belangrijke historische studies (1934-1991) en komt tot de conclusie dat met name historici nooit enig belang gehecht hebben aan de protestantse werkethiek-these. De bloei van de economie in de zeventiende eeuw is niet of maar zeer ten dele terug te voeren op de strenge, calvinistische arbeidsmoraal, maar valt veel beter te verklaren vanuit een serie geografische en sociaal-economische omstandigheden. De belangrijkste daarvan zijn een gunstige ligging, goedkope scheepsbouw, innovatieve vormen van vennootschapsvorming, gemakkelijke beschikbaarheid van kapitaal en een niet overontwikkelde staat die de burgerij steunde.


29 oktober 1999, 12.45 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie drs. T.F.M. ter Bogt

`Werk! Twee studies naar arbeidsethos in Nederland'

Voorlichter Ineke de Bruijn (030) 2531586

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: (UUmedia@csc.usc.uu.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie