Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Winst Beurs NV's licht omhoog

Datum nieuwsfeit: 29-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS


CBS: Winst Beurs NV's licht omhoog

De Nederlandse beursfondsen hebben in de eerste helft van 1999 een winst behaald van 13,4 miljard euro (29,6 miljard gulden). Dat is 3% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Na een lichte teruggang in 1998 heeft de winst in 1999 weer het hoge niveau bereikt van de winst over 1997. Tussen de bedrijfstakken zijn er overigens wel grote verschillen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de financiële instellingen en de dienstverlening springen er in positieve zin uit.

Financiële instellingen flatteren het beeld
Vanaf 1990 is het nettoresultaat van de financiële instellingen voortdurend gestegen. Ook in de eerste helft van 1999 is de winst toegenomen. Met bijna 6 miljard euro is de winst bijna 50% hoger dan in dezelfde periode van 1998. Behalve bij de financiële instellingen groeit de winst ook in de dienst-verlening: met bijna 0,3 miljard euro is het nettoresultaat 11% hoger dan in de eerste helft van 1998. Het nettoresultaat van de overige vier bedrijfstakken (industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en communicatie) is met 19% gedaald: van 8,8 miljard euro in de eerste helft van 1998 naar 7,1 miljard euro in dezelfde periode van 1999. De afname van de winst is relatief het grootst in de handel. Daar daalt het nettoresultaat met iets meer dan de helft tot bijna 0,6 miljard euro. Het CBS tekent hierbij aan, dat de resultaten van de beursfondsen sterk worden beïnvloed door individuele ondernemingen.

Winst industrie daalt met 13%
De industrie neemt op de beurs een belangrijke positie in. Over het eerste halfjaar 1999 bedraagt het nettoresultaat 5,9 miljard euro. Dit is een teruggang van 13%. Binnen deze bedrijfstak zijn er tegengestelde ontwikkelingen. In de voeding en in de chemie is er een bescheiden toename van de winst. Daarentegen neemt bij de metaal en bij de machines en elektronica de winst fors af met respectievelijk 46% en 37%. In de branche papier en uitgeverijen is de winst zelfs 55% afgenomen tot bijna 0,4 miljard euro in de eerste helft van 1999.

Stijgers en dalers
Bij tweederde van de 143 onderzochte ondernemingen is het netto-resultaat in de eerste helft van 1999 verbeterd. De overige 45 beurs-fondsen hebben hun winst zien teruglopen. In de eerste helft van 1999 zitten twaalf ondernemingen in de rode cijfers met een verlies van totaal 348 miljoen euro. In de eerste helft van 1998 leden negen beurs nv's tezamen een verlies van 99 miljoen euro.

Technische toelichting
Omdat Nederlandse beursfondsen in euro's staan genoteerd, zijn in dit persbericht de waardebedragen in euro vermeld (1 euro is 2,20371 gulden).
Het onderzoek over 1999 omvat 143 gepubliceerde halfjaarberichten van Nederlandse ondernemingen, waarvan de aandelen zijn opgenomen in de officiële notering van de Amsterdamse Effectenbeurs. De winst of het nettoresultaat is dat deel van de omzet dat na aftrek van alle kosten en alle belastingen vrij beschikbaar komt. Ofwel om aan de aandeelhouders uit te keren, ofwel om de financiële positie van de onderneming te versterken.
De resultaten van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV over de eerste helft van het verslagjaar 1999/2000 waren bij het vaststellen van bovenstaande cijfers nog niet beschikbaar.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie