Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wettelijke regels rond medisch dossier problematisch

Datum nieuwsfeit: 29-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Wettelijke regels rond medisch dossier problematisch

KNMG-bericht van 29 oktober 1999

Uit een door de KNMG verrichte inventarisatie onder artsen blijkt dat de wettelijke regels met betrekking tot het medisch dossier, zoals opgenomen in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), soms als problematisch worden ervaren.

De KNMG trekt deze conclusies op basis van de reacties die de KNMG heeft ontvangen op een oproep aan alle artsen om ervaringen met en opvattingen over de WGBO te melden. Daarnaast is ook aan het KNMG-ledenpanel, een groep KNMG-leden waaraan vragen gesteld worden over actuele vraagstukken, een aantal vragen over de problematiek van het medisch dossier gesteld. De bevindingen zijn inmiddels ook naar de onderzoekers gestuurd die momenteel in opdracht van Zorgonderzoek Nederland (ZON) verschillende onderdelen van de WGBO evalueren. Dit onderzoek zal eind 1999 worden afgerond.

De WGBO verplicht de arts onder andere om een dossier in te richten, waarin gegevens worden opgenomen omtrent de patiënt, voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. Een ander punt is dat deze gegevens in beginsel na tien jaar vernietigd moeten worden, tenzij ze nog van belang zijn voor de hulpverlening.

Artsen hebben om verschillende redenen moeite met de wettelijke regels. Zo is niet duidelijk hoever de wettelijke dossierplicht strekt. Met andere woorden: wat moet er wel en niet in het dossier worden aangetekend? Enerzijds moeten uiteraard in het medisch dossier alle voor de hulpverlening aan de patiënt relevante gegevens te vinden zijn, anderzijds moet worden voorkomen dat het bijhouden van het dossier een doel op zich wordt. Bureaucratisering en juridisering kunnen daarvan het gevolg zijn. Veel bezwaren hebben artsen tegen de wettelijke bewaartermijn van tien jaar. In toenemende mate stellen artsen zich op het standpunt dat het vernietigen van gegevens na deze termijn nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënt, voor diens familie of nabestaanden, maar ook voor de mogelijkheden tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. In het verlengde hiervan is een groot aantal artsen gekant tegen het recht van patiënten op vernietiging van hun dossier.

Panelonderzoek
Zoals gezegd zijn ook aan het ledenpanel van de KNMG vragen omtrent de WGBO gesteld, met name gericht op de dossierplicht. Behalve over bovengenoemde bezwaren, zijn in dit onderzoek vragen gesteld over de inhoud van het dossier. Ook hieruit blijkt dat het voor artsen niet altijd duidelijk is welke informatie in het dossier thuishoort. Daarnaast vindt een groot aantal artsen het noodzakelijk om bepaalde medische gegevens op een aparte plaats op te nemen. De reden hiervoor blijkt niet uit dit onderzoek. Het zou kunnen zijn dat artsen het toch niet altijd wenselijk vinden dat patiënten hun dossier inzien. Of dat zij bijvoorbeeld uit het oogpunt van privacy van een kind de gegevens elders opslaan, zodat de ouders deze informatie niet onder ogen krijgen. Een andere reden kan zijn dat gemeend wordt dat het separaat opslaan van bepaalde gegevens toegestaan is omdat het om persoonlijke werkaantekeningen gaat. Dit zal echter niet snel het geval zijn, omdat het kennelijk om gegevens gaat die eigenlijk in het dossier thuishoren. Ook als gedeelten van het dossier op verschillende plaatsen worden bewaard, heeft de patiënt recht op inzage. Deze onduidelijkheid kan mede voortvloeien uit het feit dat artsen onvoldoende op de hoogte zijn van de inhoud van de WGBO en de reikwijdte van de dossierplicht.

De resultaten staan ook in Medisch Contact, Nr.43 van 29 oktober.

Conclusie
De KNMG acht het nog te vroeg om met betrekking tot het medisch dossier te pleiten voor wijziging van de WGBO. Wel acht de KNMG het van groot belang dat de wettelijke bepalingen inzake de dossierplicht en de bewaartermijnen worden verduidelijkt. Deze bepalingen behoren naar de mening van de KNMG in het kader van de evaluatie van de WGBO bijzondere aandacht te krijgen.

© copyright KNMG 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie