Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vervroegde sluiting ISVAG-verbrandingsoven Wilkrijk

Datum nieuwsfeit: 29-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 29 OKTOBER 1999

Uitwerking vervroegde sluiting ISVAG-verbrandingsoven

Vlaams minister voor Leefmilieu en Landbouw Vera DUA heeft van de Vlaamse regering de machtiging gekregen om onderhandelingen aan te vatten met alle betrokken actoren (gemeenten, provincie, privé-sector) om de vervroegde sluiting van de ISVAG-verbrandingsinstallatie te Wilrijk voor te bereiden. Deze vervroegde sluiting zal kaderen in de voorbereiding van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen, waarbij doorgedreven preventie- en recyclagebeleid de absolute prioriteit vormt. Bovendien wordt de vervroegde sluiting gekoppeld aan de realisatie van alternatieve verwerkingstechnieken.

Het globaal onderzoek rond de vervroegde sluiting van de ISVAG-verbrandingsoven moet binnen zes maanden afgerond zijn. Daarna zal een voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse regering.

Voorgeschiedenis

ISVAG is een intercommunale die de gemeenten Antwerpen, Boom, Mortsel, Puurs, Hemiksem en Niel verenigt voor de verbranding van huisvuil. Op 7/1/1982 kreeg ISVAG een exploitatievergunning van de Bestendige Deputatie van Antwerpen voor een termijn van 30 jaar. Deze werd in 1994 en 1997 aangepast en uitgebreid.

In de nabije omgeving van de verbrandingsoven bevinden zich de woonwijken Ysselaer en Buerstede (Aartselaar) en de wijken Neerland en Valaar (Wilrijk).

Na vaststelling door de Milieu-Inspectie dat de dioxinenorm met een factor 40 werd overschreden, en vooruitlopend op de beslissing van toenmalig minister Theo Kelchtermans om alle verbrandingsovens met een dioxine-uitstoot van meer dan 0,1 ng TEQ/m3 te sluiten, besloot de raad van bestuur van ISVAG op 8/11/1997 de oven stil te leggen en de installatie aan te passen. In oktober 1998 werd het licht op groen gezet om de oven opnieuw op te starten. Minister Kelchtermans stelde de heropstart echter uit tot het advies van de commissie Baeyens bekend was.

Intussen startten 13 omwonenden uit de Neerland- en Ysselaer-wijk op 18/12/1998 een kortgeding om de heropstart van de oven te beletten. Op 2/2/1999 sprak de rechter een verbod uit om de oven op te starten. Dit werd op 29/4/1999 door de rechter in beroep bevestigd. Op 11/10 jl. werd deze uitspraak in kortgeding echter vernietigd door het Hof van Beroep van Antwerpen. Door deze uitspraak kan ISVAG juridisch gezien de verbrandingsoven terug opstarten.

Onderzoek van alle scenario's

Het staat onomstotelijk vast dat ISVAG een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd tot de historische en gecumuleerde belasting van mens en milieu in de omgeving van de verbrandingsinstallatie. Op de vraag of dit ook geleid heeft tot ernstige bijkomende gezondheidsproblemen wordt voorlopig geen eensluidend antwoord gegeven door gezondheidsdeskundigen. Maar diezelfde deskundigen bevestigen wel dat dioxines kankerverwekkend zijn. Door deze blijvende onzekerheid en door een foutieve ruimtelijke inplanting is een maatschappelijk draagvlak voor het verder functioneren van de ISVAG- verbrandingsoven in Wilrijk totaal zoek.

Na de terugtrekking van het derdenverzet namens de Vlaamse overheid en OVAM trad Vlaams minister Vera Dua de voorbije twee maanden in overleg met alle betrokkenen in het dossier. Alle mogelijke scenario's werden grondig onderzocht, van onmiddellijke sluiting tot het openhouden van de verbrandingsoven tot het einde van de vergunningsperiode (2011). Dit leidde uiteindelijk tot een volgend standpunt van minister Vera Dua:


- Er is geen juridische basis om in te gaan tegen de uitspraak van het Hof van Beroep van Antwerpen.
- De afdeling Milieu-Inspectie van AMINAL krijgt de opdracht een intensief toezicht op de werking van de installatie te voeren. Wanneer de installatie niet zou functioneren volgens de bepalingen van VLAREM zal de Milieu-Inspectie de nodige maatregelen treffen. Dit kan onder de vorm van het opschorten of opheffen van de vergunning.

- Door de zware historische belasting, de foutieve ruimtelijke inplanting en het ontbreken van het nodige maatschappelijke draagvlak werkt de minister in samenwerking met alle betrokkenen een vervroegde sluiting uit van de ISVAG-verbrandingsinstallatie.

Bij het verder onderzoek van dit vervroegd sluitingsscenario wordt rekening gehouden met volgende elementen:

- de financiële aspecten van een vervroegde sluiting in overleg met gemeenten, intercommunales, de provinciale overheid en de privé-sector;

- de bijsturing van het afvalstoffenbeleid door een herziening van het Uitvoeringsplan Afvalstoffen met een uitdrukkelijke klemtoon op afvalpreventie en -recyclage;
- de bouw van alternatieve, biologisch-mechanische verwerkingsinstallaties om het restafval te verminderen.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie