Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie werkt aan aanwijzing kosten farmaceutische zorg

Datum nieuwsfeit: 29-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Aanwijzing kosten farmaceutische zorg

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Z/P-2011790

29 oktober 1999

Op grond van artikel 16 van de Wet Tarieven gezondheidszorg (Wtg) bericht ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, dat een aanwijzing aan het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) wordt voorbereid. Deze aanwijzing is gebaseerd op artikel 14 van de Wtg. De aanwijzing betreft een korting op de inkoopvergoeding om zodoende de opbrengst van kortingen en bonussen ten goede te laten komen aan de zorg (of de verzekerden) conform de desbetreffende motie van de heer Oudkerk cs. Overeenkomstig het eerstgenoemd artikel zal tot het geven van de aanwij-zing niet worden overgegaan dan nadat tien dagen verstreken zijn na verzending van deze brief.

Overeenkomstig artikel 14 van de Wtg is het Cotg in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen ter zake kenbaar te maken. Op 21 juli 1999 heb ik de voorgenomen aanwijzing aan het Cotg voorgelegd. Het Cotg heeft zijn reactie vastgelegd in een brief van 24 september 1999. De voorgenomen aanwijzing wil ik thans omzetten in een definitieve aanwijzing. Ter toelichting dient het navolgende.

De aanwijzing strekt ertoe kortingen en bonussen via de tariefstructuur aan de zorg (cq de verzekerden) ten goede te laten komen.
In zijn reactie op de voorgenomen aanwijzing geeft het Cotg aan dat een generieke korting op de inkoop technisch uitvoerbaar is. Wel plaatst het Cotg kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid van de nullijst als maatregel om onevenredig nadeel voor individuele apotheekhoudenden te beperken.

Op 8 oktober 1999 kwam een Akkoord op hoofdlijnen tussen de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de KNMP tot stand. Daarin is afgesproken dat in de jaren 2000, 2001 respectievelijk 2002, tenminste f 350 mln, f 385 mln respectievelijk f 425 mln (excl. BTW) aan opbrengst wordt verwezenlijkt via een verhoging van de huidige korting op de inkoopvergoeding.
Daarnaast is afgesproken dat een voorziening wordt getroffen om onevenredig nadeel voor individuele apotheekhoudenden als gevolg van de generieke korting op de inkoopvergoeding te beperken. Dit is concreet ingevuld door een maximering van de inkoopkorting per receptregel van f 15,- . Ten aanzien van deze voorziening is vervolgens door het Cotg overleg gevoerd met zowel WTG- als niet WTG-partijen.

Uitkomst van dat overleg was dat een dergelijke voorziening vooralsnog het best denkbare alternatief vormt voor de eerder gehanteerde nullijst, gegeven de korting op de inkoopvergoeding. De ingangsdatum van de korting is verschoven van 1 september 1999 naar 1 januari 2000. Hierdoor ontstaat een besparingsverlies in 1999, dat echter in 2000 en volgende jaren wordt gecompenseerd. Een en ander leidt tot een structurele korting van 6,82 % op de inkoopvergoeding.De onderhavige maatregel zal vanaf 1 januari 2000 effect moeten sorteren tegelijkertijd met de thans aanhangige actualisering van de genormeerde praktijkkostenvergoeding.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie