Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief November 1999 Contactgroep ICTIB

Datum nieuwsfeit: 01-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NIBRA

NIEUWSBRIEF CONTACTGROEP ICTIB 1e jaargang, nr 1: november 1999

Inleiding

Dit is de eerste NIEUWSBRIEF van de contactgroep ICTIB. En voor de korte termijn zal dit ook nog maar het enige medium zijn om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het netwerk. Er wordt vol overgave gewerkt aan het opzetten van de gewenste Website met daarin een user-group. Tweewegverkeer is dan mogelijk. Vooral als het gaat om vraagstukken, waarvan we mogen vermoeden dat elders in het land collegas al bezig zijn met vergelijkbare processen. Tot die tijd blijft het dus informatie in één richting. Vooralsnog vanuit het bureau CCRB verzorgd en gevoed door de Coördinatiegroep.

Er staat de komende maanden veel te gebeuren. De millennium overgang staat voor de deur en de meeste van ons hebben wel enige vorm van betrokkenheid bij de maatregelen, die er voor moeten zorgen dat we hier zonder kleerscheuren doorheen komen. De voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst van de contactgroep zijn al onder handen en de monitorgroepen zijn na 30 september 1999 met frisse moed aan de gang gegaan. En vanuit andere gremia wordt ook al beroep gedaan op de kennispool om te participeren in klankbordgroepen commissies. Kortom: Het netwerk is actief!

Bent u er nu nog niet zo direct bij betrokken, troost u dan want dat zal de komende tijd zeker gebeuren.

Informatie-uitwisseling zorgt er voor dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op ICT en IB-gebied in het algemeen en op de voortgang binnen het netwerk in het bijzonder.

Ik reken er op dat deze NIEUWSBRIEF hierin een bijdrage zal leveren.

Jos de Beer,

Voorzitter Contactgroep ICTIB

De eerste bijeenkomst en hoe het verder ging

In het septembernummer van Brand & Brandweer werd reeds melding gedaan van de fusie tussen de contactgroep ICT en het Platform Informatievoorziening Brandweer. Uit deze fusie is de contactgroep ICTIB (Informatie & Communicatie Technologie en Informatie Beleid) ontstaan. Deze contactgroep maakt deel uit van het netwerk ICT van het CCRB en heeft als doelstelling om informatie-uitwisseling te realiseren tussen brandweerfunctionarissen, die zich in de dagelijkse werkzaamheden bezig houden met beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op het gebied van informatie- en communicatie technologie dan wel met informatie management.

Op 30 september 1999 vond de eerste bijeenkomst plaats in de nieuwe samenstelling. En op de nieuwe thuisbasis voor deze groep: het NIBRA. Niet alleen uitstekend geschikt voor het houden van deze bijeenkomsten maar tevens domicilie van het Bureau CCRB.

In zijn inleiding heeft de dagvoorzitter en tevens voorzitter van de contactgroep, Jos de

Beer, nog eens duidelijk de revue laten passeren hoe de structuur van het netwerk ICT in elkaar steekt.

Van belang hierbij was ook de beschrijving van de werkwijze van zowel de contactgroep als de daaruit te formeren monitorgroepen.

Een monitorgroep wordt ingesteld indien een onderwerp of probleem nader geanalyseerd moet worden in relatie tot het brandweerveld. Als eindproduct produceert een monitorgroep dan een beslisdocument met een oplossingsrichting. Is het probleem meer complex of dient de gewenste oplossing binnen relatief korte tijd beschikbaar te zijn, dan levert de monitorgroep een projectplan af, op basis waarvan het CCRB een projectgroep benoemt.

Het wezenlijke verschil zit dan in de effectiviteit van de aanpak en in de doorlooptijd. De leden van een projectgroep worden volgens afspraak gedurende projectactiviteiten vrij gemaakt van hun dagelijkse werkzaamheden

Deze werkwijze is vastgelegd in het oprichtingsdocument. Dit document is inmiddels aangenomen door zowel de kerngroep als door het CCRB-bestuur.

Monitorgroepen

De eerste activiteiten uit de nieuwe contactgroep bestonden uit het instellen van een 3-tal monitorgroepen:

·
De monitorgroep Landelijk Model Informatie Beleid (LMIB),

·
De monitorgroep Website en

·
De monitorgroep Informatievoorziening bij Rampenbestrijding

De monitorgroep LMIB was eigenlijk al een eind op streek onder de paraplu van wat toen nog heette het PIB. Via de woordvoerder van deze groep, Leo Smid (Zuid-Holland Zuid), werd de stand van zaken en de voortgang over dit onderwerp aan de contactgroep gepresenteerd. Uit de discussies die hierdoor ontstonden kon worden opgemaakt dat dit onderwerp bijzonder sterk leeft. Maar wat ook duidelijk werd is dat het eindproduct wat moeilijk definieerbaar was. De groep heeft in de weken die volgden dan ook gewerkt aan de verfijning van het projectplan. Zoals de zaken er nu voor staan gaat het bestuur van het CCRB op 24 november 1999 akkoord met de instelling van de Projectgroep LMIB. De samenstelling van deze groep is als volgt:

·
Lia Ridderikhof (voorzitter)

·
Carin Barten (NO Noord Brabant)

·
Huug Lambeck (Haaglanden)

·
Leo Smid (Zuid-Holland Zuid)

·
Hugo Teerds (Gooi en Vechtstreek)

·
Jaap Verburg (BZK)

·
Isabelle van Zadelhoff (Arnhem)

·
Virgie Withagen (Bureau CCRB, secretariaat)

Er wordt bewust pas gestart medio januari 2000, rekening houdend met enige radiostilte in verband met het millennium. Maar de doorlooptijd van het traject is zodanig dat de laatste redactionele aanpassing worden verwacht in de 1e week van mei 2000.

De 2e monitorgroep houdt zich bezig met de opzet van de Website. Wanneer we dit schrijven heeft de eerste bijeenkomst plaats gehad. Het heeft in dit stadium dus nog niet veel zin om iets over voortgang te melden. Maar aan het enthousiasme van het team, samengesteld uit Ruud Awater, Robin Blokland, Harald Mugie, Robin Paalvast, Jurriaan Steenaert en Mario van Wanrooij, zal het niet liggen. Zeker is dat op de website aandacht wordt besteed aan het hieronder genoemde overzicht WIE doet WAT. Verder kan gemeld worden dat er ontwikkelingen zijn samenwerking te verkrijgen tussen de sites van het NIBRA, het CCRB en het NBDC(Nationaal Brandweer Documentatiecentrum). Mogelijk kan deze monitorgroep op de volgende bijeenkomst van de contactgroep in januari 2000 haar presentatie houden. Zij heeft zich ten doel gesteld om in het voorjaar van 2000 met een beslisdocument over haar producten te komen.

Over de 3e monitorgroep (Informatievoorziening bij Rampenbestrijding) kan worden gemeld dat zij in november nog bijeen zullen komen voor een eerste sessie. In de volgende nieuwsbrief zal ongetwijfeld meer inhoudelijk op de voortgang kunnen worden ingegaan.

De samenstelling van deze monitorgroep, onder voorzitterschap van Mirjam Bartels (BZK) is wel bekend:

Isabelle van Zadelhoff (Arnhem), Hendrik-Jan de Wolff (Groningen), Robin Paalvast (Rotterdam), John van Rooijen (Z-M-Kennemerland), en Jasiu Galas (Roosendaal)

Overzicht in WIE doet WAT

Door de coördinatiegroep wordt gewerkt aan een overzicht van activiteiten, die direct of indirect vanuit het netwerk worden gevoerd. Het zoeken is nog naar de juiste vorm maar de noodzaak van een dergelijk overzicht moge duidelijk zijn. Natuurlijk is het goed om te weten WIE (individueel of in groepsverband) zich bezig houden met WELKE onderwerpen. Maar het dient tevens om er voor te waken dat de inbreng vanuit de individuele leden van de contactgroep evenwichtig is verdeeld.

Om daar optimale sturing aan te kunnen geven is het gewenst om inzicht te hebben in alle ICT en IB-activiteiten die leden van de contactgroep voeren.

Expertise en ervaring kunnen hierdoor niet alleen optimaal worden benut maar door het trekken van dwarsverbanden kan ook worden ingespeeld op efficiëntie.

Op zich leiden deze kontakten ook naar vergelijkbare netwerken van zowel onze partners in het veld van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) als naar andere verwante instellingen en diensten

Deze nieuwsbrief is ook in digitale vorm reeds te verkrijgen. Voorlopig even onder de NBDC-homepage: www.brandweer.nl

Snelle uitwisseling van informatie

Bent u lid van de contactgroep ICTIB en u beschikt over een internet e-mail adres, geef dat dan alvast op aan het bureau CCRB. (ccrb@nibra.nl) In de nabije toekomst kunnen we dan alvast ook via deze weg u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Het redactieadres is:

Contactgroep ICTIB

p/a Bureau CCRB / NIBRA

Postbus 7010

6801 HA Arnhem

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...