Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Huisartsopleiding in de revisie

Datum nieuwsfeit: 01-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Huisartsopleiding in de revisie

1 november 1999 , verzorgd door Anke ter Brugge, secretaris huisartsopleiding

Op 14 september j.l. organiseerde de Raad voor de Huisartsopleiding (RHO) een werkconferentie over nieuwe eindtermen voor de huisartsopleiding. Dit gebeurde in het kader van het RHO-project Actualisering Huisartsopleiding. Doelstelling van dit project is het opstellen van concrete en toetsbare eindtermen, die een weerspiegeling vormen van de eisen die aan de hedendaagse en toekomstige huisarts worden gesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke stand van zaken in de huisartsgeneeskunde, recente inzichten op het gebied van de didactiek en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de taak en positie van de huisarts.

NHG-voorzitter Stalman opende als voorzitter van de Raad voor de Huisartsopleiding de werkconferentie met een voordracht over het profiel van de huisarts. In deze voordracht plaatste hij vraagtekens bij het doel van het huisartsgeneeskundig handelen en de bestaande functie-omschrijving van de huisarts. Stalman constateerde dat geneeskundige, demografische, maatschappelijke, economische, technologische en politieke factoren invloed hebben op het vak en het werk van de huisarts. Op al deze terreinen doen zich ontwikkelingen voor die van belang zijn en dilemma's tot gevolg hebben. Het is de uitdaging om deze ontwikkelingen te zien als kansen, hield hij zijn gehoor voor. 'De dilemma's nopen tot bezinning, tot keuzen. Een actieve keuze voor herbevestiging van eerder gemaakte keuzen? Of nieuwe keuzen? Of misschien beter gezegd: een nieuwe balans', aldus Stalman.
Hij besloot zijn voordracht met een oproep om in gezamenlijkheid verder te discussieren over de 'updating' van de functie-omschrijving van de huisarts en de vertaling daarvan in eindtermen voor de huisartsopleiding.

Tijdens de werkconferentie werd vervolgens uitgebreid stil gestaan bij de opgestelde concept-eindtermen en daarmee samenhangende vraagstukken. De concept-eindtermen zijn in opdracht van de RHO opgesteld door de werkgroep Eindtermen.
In verschillende workshops werd onder meer gesproken over de inhoud en volledigheid van de opgestelde concept-eindtermen, het eventuele onderscheid tussen verplichte en niet verplichte eindtermen en de inrichting en organisatie van keuze-onderwijs tijdens de huisartsopleiding.
Een belangrijke uitkomst is dat het dienstig is onderscheid te maken tussen een functie-omschrijving voor de individuele huisarts en één voor de voorziening huisartsgeneeskunde. Dit is een belangrijke conclusie, omdat tot nu toe de drie kernelementen van de huisartsgeneeskundige zorg (continue, persoonlijke en integrale zorg) altijd werden geformuleerd vanuit de individuele huisarts. Verder bestond er consensus om in de eindtermen onderscheid te gaan aanbrengen tussen verplichte eindtermen en niet-verplichte eindtermen die bruikbaar zijn voor keuze-onderwijs tijdens de huisartsopleiding.

De uitkomsten van de werkconferentie worden door de werkgroep Eindtermen zo veel als mogelijk verwerkt. Het bijgestelde document met eindtermen voor de huisartsopleiding zal vervolgens door de werkgroep aan de RHO worden aangeboden. De bedoeling is dat de concept-eindtermen in gezamenlijkheid door de partijen van de Raad worden vastgesteld als advies voor het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde.

Inmiddels is een start gemaakt met een vervolg van het project Actualisering Huisartsopleiding met de instelling van de werkgroep Raamcurriculum. Deze werkgroep bestaat uit hoofden van de acht afdelingen huisartsopleiding. Deze werkgroep zal op basis van de ontwikkelde eindtermen werken aan het opstellen van een Raamcurriculum voor de huisartsopleiding dat is bedoeld als richtlijn voor de afdelingscurricula huisartsgeneeskunde.

© copyright NHG 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie