Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA reactie op CDA nota Deltaplan/ Betuwelijn

Datum nieuwsfeit: 02-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Open brief van de PvdA aan het CDA over het Deltaplan/Betuwelijn
1 november 1999 PvdA

Aan Gert Leers,
Tweede Kamerfractie CDA.

Beste Gert,

Tijdens het debat over de Noordtak van de Betuwelijn op donderdag 28 oktober jl. heb je de nota "De Deltalijn, een bijdrage aan de takkendiscussie van de Betuwelijn" aan minister Netelenbos en aan de collega-woordvoerders aangeboden. Mede gelet op ons gezamenlijk optrekken in de Betuwelijndebatten in het verleden, heb ik je nota met veel interesse gelezen. Ik waardeer dan ook je initiatief en meen aan je inzet recht te doen, door op enkele punten openhartig te reageren;

Ik deel je zorg over de gepolariseerde discussie over de Betuwelijn. Volledigheidshalve, meen ik dat deze polarisatie al begonnen is met de presentatie door minister May-Weggen, die de samenleving tegemoet trad met een uitvoeringsmiddel in de vorm van een rigide tracévoorstel, in plaats van met een uitnodigende doeldiscussie.

Achter deze zorg over de Betuwelijn, ligt de bredere vraag hoe we in Nederland willen en kunnen omgaan met Grote Projecten, zoals je je zult herinneren was dat in het laatste Betuwelijndebat in november en december mijn centrale vraag. Een vraag die ook direct onze beider partijen raakt. Immers, CDA en PvdA (en onze voorgangers) hebben met succes de samenleving geëmancipeerd; de burger is mondiger geworden en toegerust met tal van mogelijkheden om op te komen voor de eigen belangen. Dit resultaat hebben we beide gewild, en dit succes verplicht; een mondige samenleving vergt dat de politiek bij grootschalige infrastructurele projecten eerst de doelen en randvoorwaarden vaststelt en vervolgens de samenleving uitnodigt én uitdaagt alternatieven en oplossingen te formuleren, waarna politieke besluitvorming over de gewenste uitvoeringsvorm kan plaatsvinden. Deze moderne, groenpolder-aanpak komt bij de mainportprojecten als PMR-Maasvlakte en Schiphol redelijk en bij de HSL-Oost zelfs zeer redelijk tot ontwikkeling. Lering trekkend uit de Betuwelijn-ervaring, meen ik dat bij Grote Projecten deze interactieve beleidsaanpak essentieel is om te komen van maatschappelijke confrontatie tot maatschappelijke coöperatie.

Ik waardeer dat je, gegeven dit gepolariseerde klimaat, desalniettemin aangeeft dat de Hoofdtak van de Betuwelijn gerealiseerd moet worden. Met het CDA zijn wij van mening dat in een Europese context het substantieel uitbreiden van de railcapaciteit noodzakelijk is om de gewenste modalshift te kunnen bereiken, zoals je op pagina 9 van het Delta-rapport aangeeft.

De PvdA vindt de inhoudelijke voorwaarden die het CDA aan het realiseren van de Betuwelijn stelt zeker relevant, maar voorwaarden moet je willen invullen en niet aangrijpen voor een pas op de plaats. De PvdA heeft bij het CDA de laatste tijd de creatieve inzet gemist om deze voorwaarden in te vullen;


-Zo zijn vragen rond de aansluiting op Duitsland relatief eenvoudig op te helderen, door consequent informatie op te vragen bij het Kabinet en bij onze oosterburen .


-Het CDA dreigt met haar voorwaardelijke steun aan de Hoofdtak zelfs een contra-productieve bijdrage te leveren aan de zekerstelling van de private bijdragen. Ook de nu gepresenteerde alternatieven leiden weer tot nieuwe discussies, die de inmiddels aanwezige 60 private belangstellenden kopschuw kunnen maken.


-En over de zijtakken van de Betuwelijn is de CDA-opstelling weinig consistent. Zo wordt op pag 10 nieuwe doorsnijdingen van het landschap ongewenst genoemd en gepleit voor bundeling met bestaande infrastructuur, terwijl in het Noordtakdebat het CDA eerder het voorstel van minister Netelenbos voor het beter benutten van bestaande infrastructuur bekritiseerde, waarmee juist nieuwe landschapsdoorsnijdingen kunnen worden voorkomen. In het Deltalijn-rapport komt echter noch de Noordtak, noch de Zuidtak meer voor. Ik wil echter deze opstelling -mild- beoordelen als een vorm van voortschrijdend inzicht.

De PvdA en het CDA kennen blijkbaar dezelfde waardering voor het recente advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Het mainport- en distributiebeleid moet gericht zijn op selectiviteit en innovatie, op meerwaarde en werkgelegenheid, op nationale investeringen in een Europese context.

Tot slot, het voorstel uit je nota voor een noord-zuid-gerichte Deltalijn in de berm van de A27, sluit aan op eerdere pleidooien van mijn fractiegenoot Peter van Heemst; ik heb dan ook zeker verwachtingen van de toezegging van minister Netelenbos daar serieus naar te kijken. Daarbij zal ook de vraag moeten worden beantwoord, of deze noord-zuid-verbinding een bijdrage levert aan het vinden van een oplossing voor het intensieve oost-west-goederenverkeer, waarvoor de Hoofdas van de Betuwelijn is bedoeld, als aansluiting op het Europese achterland en passend in het modalshiftbeleid.

Afsluitend, beste Gert, ik wil mijn waardering voor je initiatief met deze reactie laten blijken en hoop - weer - op een vruchtbare samenwerking met betrekking tot de Betuwelijn.

Met vriendelijke groet,

Jaap Jelle Feenstra,
PvdA Tweede-Kamerfractie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie