Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Omgevingsbalans provincie Groningen

Datum nieuwsfeit: 02-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 2 november 1999 Persbericht nr. 226

Omgevingsbalans provincie Groningen vermeldt allerlei wetenswaardigheden over de provincie

Water, bodem en lucht in de provincie Groningen zijn de afgelopen jaren flink schoner geworden en behoren tot de schoonste van Nederland. Maar lokaal is er nog sprake van teveel zure regen, teveel voedingsstoffen of bestrijdingsmiddelen in het (grond)water. Dit gegeven, maar ook gegevens over de arbeidsmarkt, de kwaliteit van de natuur, de "roze invasie" en allerlei andere wetenswaardigheden staan te lezen in de onlangs verschenen "Omgevingsbalans 1999" van de provincie Groningen.

De provincie brengt regelmatig rapporten uit die betrekking hebben op een bepaald onderdeel van onze omgeving. De provincie doet dit om veranderingen te kunnen signaleren en de effectiviteit vanhaar beleid te kunnen toetsen. Voorbeelden van dit soort rapporten zijn de "Regionale Watersysteemrapportage" en de vorig jaar verschenen "Toestand van natuur en landschap". Mede in het kader van de tweede ronde ter voorbereiding van het Provinciaal Omgevings Plan (POP), dat eind 2000 klaar moet zijn, is er nu voor het eerst een rapport verschenen waarin alle sectoren ondergebracht zijn. Daarbij gaat het dus over economie, landbouw, toerisme, bevolking en wonen, milieu, natuur en landschap, water en verkeer en vervoer. Er wordt een provinciaal beeld van de huidige toestand en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren geschetst.

Enkele andere gegevens uit de Omgevingsbalans:

* Het gaat goed met de economie in de provincie Groningen en met zijn ruim 560.000 inwoners. De afgelopen vijf jaar is het aantal arbeidsplaatsen met bijna 8% gestegen en vorig jaar daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden met maar liefst 10%.
* De veestapel in Groningen is fors gegroeid. Er zijn zijn over de periode '94-'98 bijna een miljoen kippen bijgekomen, maar de "roze invasie" daarentegen is uitgebleven

* De natuur is in omvang toegenomen, maar de kwaliteit van de natuur neemt nog steeds af. Uitzondering hierop zijn de bossen en besloten gebieden (kleinschalige gebieden die omsloten zijn door bijvoorbeeld houtwallen) en het Waddengebied
* De omvang van het autoverkeer is sinds 1986 met ruim een derde toegenomen

De Omgevingsbalans is zoveel mogelijk ingedeeld volgens dezelfde systematiek als de brochure "Kies voor de toekomst van Groningen ..... de kaarten op tafel". Ook bij de Omgevingsbalans is de provincie onderverdeeld in vier regio's waardoor deze onderwerpen gebiedsgericht worden besproken.
Hierdoor kan de Omgevingsbalans optimaal fungeren als achtergrondsdocument bij de vervolgcampagne in het kader van het Provinciaal Omgevings Plan.De Omgevingsbalans is te bestellen bij het secretariaat van de afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164160 Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie