Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogervorst: Werken in de bouw wordt veiliger en gezonder

Datum nieuwsfeit: 02-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 99/193
2 november 1999

Embargo:
2 november 1999 tot
17.00 uur

Staatssecretaris Hoogervorst: Werken in de bouw veiliger en gezonder.

De bouwsector is er de afgelopen jaren in geslaagd het hoge verzuim en de grote instroom in de WAO terug te dringen. In de bouw is de arbeidsuitval inmiddels teruggedrongen tot het landelijk gemiddelde. Investeren in de kwaliteit van het werk is dus lonend. Dat zei staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 2 november 1999 in Amsterdam tijdens de jaarvergadering van de VGBouw.
Hoogervorst pleitte voor blijvende aandacht voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Hij wees de ondernemers in de bouw erop dat ze ook in bedrijfseconomisch opzicht baat hebben bij laag ziekteverzuim en weinig arbeidsongeschiktheid. Dat leidt tot lagere productiekosten en daarmee tot een concurrentievoordeel.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de ledenvergadering van de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid op 2 november 1999 in Amsterdam.

Is het nog nodig dat ik een pleidooi houd voor veilig bouwen? We hebben de afgelopen tien minuten gezien en gehoord hoe het mensen vergaat die indringend te maken hebben gekregen met de gevolgen van ongelukken. Het relaas van deze slachtoffers van ongelukken is veel overtuigender dan wat ik u aan argumenten voor gezond en veilig werken in de bouw voor kan houden.

Het is een documentaire die stemt tot nadenken. Nadenken over het voorkomen van ongelukken. Maar ook over de manier waarop we om moeten gaan met de slachtoffers van die ongelukken.

Ik denk dat u met deze film in uw bedrijven aan uw medewerkers op een aansprekende manier duidelijk kunt maken dat veiligheid bij het bouwen echt van het allergrootste belang is. Dat iedereen in uw bedrijf nog eens extra let op de veiligheidsaspecten van het werk. En dat niemand te lichtvaardig moet denken: mij overkomt dat niet.

U maakt al behoorlijk veel werk van veiligheid en gezondheid in uw sector. De afgelopen jaren is het aantal dodelijke ongelukken teruggelopen. In 1997 heeft de Arbeidsinspectie 32 dodelijke ongelukken in de bouw onderzocht. Vorig jaar waren dat er twintig. En het ziet er tot nu toe naar uit dat die dalende tendens dit jaar doorzet.

Ook ziekte en arbeidsongeschiktheid lopen in de bouw terug. Na vele jaren van hoog verzuim en grote instroom in de WAO, is de bouwsector erin geslaagd de arbeidsuitval terug te dringen tot het landelijk gemiddelde of zelfs iets daar onder. Daarmee hebt u een uitstekende prestatie geleverd. Dat vinden ook de onderzoekers van NIA TNO en van Arbouw die in opdracht van mijn ministerie onderzoek hebben verricht naar de kosten van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid.

Dat rapport wordt vandaag openbaar gemaakt. Nu we hier toch allemaal bij elkaar zijn, maak ik straks graag van de gelegenheid gebruik om de eerste exemplaren van het onderzoeksrapport te overhandigen aan de heren Brinkman en Holleman.

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat in de bouw de kosten van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verbetering van arbeidsomstandigheden bijna anderhalf miljard gulden per jaar bedragen. Het zal u niet verbazen dat het grootste deel van dat bedrag, 59%, gaat naar arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

De kosten van uitkeringen en arbeidsomstandighedenzorg liggen in de bouw per werknemer met 2.246 gulden per jaar een kwart boven het gemiddelde in Nederland. Dat heeft vooral te maken met het in verhouding hoge aandeel van arbeidsgebonden arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim.

Uw inspanningen van de laatste jaren om uitval te voorkomen, werpen hun vruchten af. Toch gebeuren er nog relatief veel ongelukken in de bouw. De Stichting Arbouw registreerde vorig jaar bijna zestienduizend ongelukken in sectoren van de bouw die in totaal een kleine tweehonderdduizend werknemers tellen. Dat betekent dat één op de twaalf werknemers vorig jaar bij een ongeluk betrokken was.

Verdere verbetering moet dus mogelijk zijn. Dat concludeert u zelf ook. En u bent daarmee bezig. Dat blijkt uit de film die u hebt laten maken. En ook uit het feit dat de Jaap Endtz Veiligheidsprijs straks weer uitgereikt kan worden. Het blijkt verder uit de opdracht die VG Bouw aan Aboma heeft gegeven om een veiligheids- en gezondheidsplan te ontwikkelen. U hebt bovendien laten weten dat u afspraken wilt maken over verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw, waarbij u de Arbeidsinspectie en de werknemersorganisaties wilt betrekken. Dat lijken mij stuk voor stuk goede initiatieven en voornemens.

Ik realiseer mij dat uw sector niet de gemakkelijkste is als gaat om het bevorderen van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. In de bouw wordt gewerkt op wisselende plaatsen, onder wisselende omstandigheden en met wisselende collega.s. En bij de bouw zijn niet alleen aannemers, maar ook architecten, leveranciers, onderaannemers en afwerkbedrijven betrokken. Ook dat maakt het moeilijk een door iedereen gedragen arbeidsomstandighedenbeleid te voeren.

Want wie is uiteindelijk van het begin tot het einde verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op het bouwproject? Dat is niet in alle gevallen even duidelijk.

In het algemeen hebt u, als grote bouwbedrijven, de zaken in eigen huis behoorlijk goed voor elkaar als het gaat om de veiligheid op het werk. U kunt bovendien hoge eisen stellen aan het arbeidsomstandighedenbeleid van uw onderaannemers. Als het gaat om nevenaannemers en leveranciers is dat vaak een stuk ingewikkelder.

Het loont de moeite te blijven hameren op veiligheid bij het werk. Het gaat dan niet altijd om ingewikkelde of dure veiligheidsvoorzieningen. Dikwijls zijn ongelukken het gevolg van slordigheid. Iemand legt een plank niet terug op zijn plaats waardoor een collega een lelijke val maakt. Of u hebt zo weinig ruimte op de bouwplaats dat u materialen eigenlijk niet verantwoord op kunt slaan, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat.

De aandacht voor betere arbeidsomstandigheden moet blijvend zijn. Want goede arbeidsomstandigheden kunnen veel leed voorkomen. Met goede arbeidsomstandigheden bindt u mensen aan uw bedrijf, kunnen mensen tot op hogere leeftijd met plezier door blijven werken.

Maar u hebt als ondernemers ook in bedrijfseconomisch opzicht baat bij een laag ziekteverzuim en een geringere uitstroom naar de WAO. Want u weet dat we de financiële verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid in belangrijke mate bij de ondernemingen hebben gelegd.

Daardoor vertaalt een laag ziekteverzuim zich in lagere productiekosten. De introductie van premiedifferentiatie en marktwerking in de WAO stelt de ondernemer die een goed beleid voert op het gebied van gezondheid en veiligheid in staat goedkoper te produceren dan zijn concurrent.

Ook een goed arbeidsomstandighedenbeleid is in vele opzichten lonend. Ik ken de kritiek op het stelsel van bestuurlijke boetes dat sinds gisteren van kracht is. De boetes die de Arbeidsinspectie op kan leggen, zouden de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven negatief beïnvloeden. Ik ben daar niet zo zeker van. Als dat nieuwe boetesysteem ertoe leidt - en dat is de bedoeling - dat er veiliger wordt gewerkt, dan moet u dat ook in de internationale concurrentie uiteindelijk winst opleveren.

Bovendien is het zo dat we te maken hebben met Europese regelgeving. Nederland was er snel bij met het invoeren van die Europese regels. Andere landen hebben daar meer tijd voor genomen en dat verklaart misschien het beeld van die verschillen tussen Nederland en de buurlanden. Maar die zijn dus zeker niet blijvend.

Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is goed voor alle betrokkenen. Daarom heb ik er ook alle vertrouwen in dat we met de bouwsector tot een arboconvenant kunnen komen. Het overleg dat we hebben gevoerd met werkgevers en bonden in de bouw over een intentieverklaring die de basis moet leggen voor een convenant, is constructief verlopen en stemt mij hoopvol. Er is inmiddels overeenstemming bereikt over vijf onderwerpen die moeten worden uitgediept. Het probleem van het tillen, de schadelijke effecten van stof, de oplosmiddelen die de gezondheid aantasten, de werkdruk en de voorlichting over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.

Ik denk dat u met een convenant, maar ook via de weg van zelfregulering waarvoor u zich hebt uitgesproken, een bijdrage van betekenis kunt leveren aan een steeds veiliger en gezonder bouwproces. Ik wens u daarbij alle succes toe.

Dan wil ik tenslotte graag het rapport .Sectorale kosten van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. overhandigen aan voorzitter Brinkman van het Algemeen Verbond Bouw Bedrijf en aan voorzitter Holleman van de VG Bouw.


- LET OP EMBARGO -

02 nov 99 17:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...