Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Modernisering bestuursstructuur Israelisch Kerkgenootschap

Datum nieuwsfeit: 02-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

november 1999

De Permanente Commissie onderzoekt mogelijkheden om de bestuursstructuur van het NIK te moderniseren. Daartoe heeft het een onderzoeksopdracht verstrekt aan drs. J.W. Kruyt, management consultant van Twynstra Gudde. Kruyt adviseerde vorig jaar de Joodse Gemeente Amsterdam inzake de verhouding Raad - Bestuur - organisatie. Het onderzoek naar modernisering van de bestuursstructuur is een van de zeven beleidspunten die de Permanente Commissie (PC) bij haar aantreden in 1998 formuleerde. De PC vormt het Dagelijks Bestuur van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Bij de presentatie van de eerste begroting van de in de zomer van 1998 nieuw aangetreden PC schreef zij: "Wij beraden ons op de huidige bestuursstructuur van het NIK en met name op de vraag in hoeverre die is toegesneden op heden en toekomst. De hervorming van de bestuursstructuur moet leiden tot meer bestuurlijke betrokkenheid. Wij beogen een evaluatie te houden van de huidige bestuursstructuur, en verwachten als gevolg daarvan met voorstellen te komen leidend tot hervorming ten aanzien van de ressortale indeling en de vorming van grotere organisatorische eenheden."

NIK-voorzitter Henri Markens licht toe dat de betrokkenheid van kehilla-bestuurders bij hetgeen het NIK doet en wil bereiken moet worden vergroot. "Dat geldt niet alleen voor kehilla-besturen, maar in wezen voor alle geledingen van het NIK, om te beginnen bij de individuele leden. Het gaat er om de logheid van het bestuurlijk circus te doorbreken, en daardoor de betrokkenheid van kehilla-besturen te vergroten."

Er zijn op dit moment een kleine veertig Joodse Gemeenten. Het lijkt er op dat het aantal kehillot kan worden verminderd. Op enkele plaatsen, met name in het oosten van het land, wordt gewerkt aan samenvoeging van kehillot. De kehillot Den Haag en Leiden zijn ingedeeld in het ressort Den Haag, de kehillot Amsterdam en Rotterdam vormen de ressorten van dezelfde namen en de overige kehillot vormen gezamenlijk het ressort Interprovinciaal Opperrabbinaat. De vier ressorten hebben formeel twee hoofdtaken: het benoemen van een Opperrabbijn (hetgeen reeds lang niet meer gebeurt) en het eens per vier jaar verkiezen van afgevaardigden voor de Centrale Commissie. Het IPOR heeft, omdat het tientallen kehillot in zich verenigt, ten op zichte van de drie overige ressorten die vrijwel geheel met één kehilla samenvallen een ongelijke positie.

Vorig jaar stelde de Centrale Commissie het Plan van Aanpak Choet Hamesjoelasj vast, dat intensivering van Joods leven in Nederland beoogt. Het plan kwam tot stand na twee besturenconferenties. Daar konden de kehillot in eerste instantie hun wensen op dit gebied naar voren brengen. Het plan werd in concept opgesteld, en een tweede besturenconferentie bepaalde de prioriteitsvolgorde van de aanbevelingen die in het plan waren opgenomen.

"Kort na die besturenconferentie heeft de Centrale Commissie het plan vastgesteld," zegt NIK-voorzitter Markens. "Maar je kunt je afvragen wat de invloed van de CC op zo'n plan nog is als de kehillot als direct betrokkenen hun visie er al op hebben gegeven. Met een bijgestelde functie van de ressorten zal de Centrale Commissie de rol van besturenconferentie over kunnen nemen. Voor een Centrale Commissie in zijn huidige samenstelling is geen plaats meer." Onderzoeker Kruyt komt binnen enkele weken met een advies, dat hij heeft gebaseerd op gesprekken met de leden van de Permanente Commissie, leden van de Centrale Commissie, een aantal bestuursleden van ressorten, kehillot, rabbijnen en jongeren. Daarnaast bestudeerde Kruyt diverse documenten waaronder recente jaarverslagen, begroting en rekening, het NIK-reglement en verordeningen, en het rapport Uitzicht op Joods Nederland dat circa twintig jaar geleden werd geproduceerd door de commissie NICO. Overigens realiseert Markens zich dat modernisering van de bestuursstructuur niet het grootste probleem is. "Minstens even belangrijk is het om te werken aan een verbetering van de uitstraling die het NIK heeft."

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie