Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 02-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


* 2 november 1999

... het college van B&W besluit

1. De raad voor te stellen het raadslid M.T.J. Blankers-Kasbergen te benoemen tot lid van de regioraad ROA in de vacature Kroon;
2. In te stemmen met het definitieve standpunt inzake de heroriëntatie Amstelland en de Meerlanden en de nieuwe portefeuillehouder Verkeer voor te dragen als lid van het dagelijks bestuur ROA;

3. De extra opbrengst uit de grondruil Lijnden-oost te verrekenen met de extra uitgaven voor de discussie over de Ontwikkeling Nederlandse Luchtvaart;

4. In te stemmen met de functiedifferentiatie en uitbreiding van de formatie van de sector Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn van de dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur;
5. De raad voor te stellen de grens tussen de gemeentelijke gebiedsdelen Hoofddorp en Zwaanshoek te wijzigen en de nieuwe grens te bepalen direct ten westen van de nog aan te leggen provinciale weg N22;

6. De raad voor te stellen het bedrag, het programma en het overzicht voor 2000 als bedoeld in artikel 11 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlemmermeer vast te stellen;

7. Medewerking te verlenen aan de reconstructie van het Leendersbos, vanaf Liesbos-zuid tot N201, alsmede de aanleg van twee ontsluitingswegen vanuit Floriande naar het Leendersbos met inbegrip van de bouw van bijbehorende kunstwerken over de IJtocht;
8. De raad te verzoeken een krediet beschikbaar te stellen van
89.296.000 gulden voor de verwerving, de voorbereiding en realisatie van de N22-zuid;

9. Ten aanzien van bouwplannen, die strijdig zijn met geldende bestemmingsplannen;

10. Medewerking te verlenen aan de bouw van een woning aan de Spieringweg;

11. De raad voor te stellen grond aan te kopen van de provincie voor de realisering van het bestemmingsplan Nieuw-Vennep-zuid;
12. De raad voor te stellen in te stemmen met de aankoop van een reststrook akkerbouwgrond van de Stichting Weeshuis der Doopgezinden ten behoeve van de aanleg van de Getsewoudweg;
13. De raad voor te stellen in te stemmen met de aankoop van een stuk tuinland voor de aanleg van de Noordelijke Randweg;
14. In te stemmen met het onderzoek van twee varianten van het Inrichtingsprogramma voor Zwaansbroek;

15. De raad voor te stellen grond te verkopen in Getsewoud 1 en 2 aan Intermezzo Stichting voor Jongeren Huisvesting voor de bouw van 94 koopwoningen;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Persvoorlichting: Yvonne de Groot (023-5676246) of Wim de Graaf (023-5676239) of Afke Marks (023-5676498)

Publieksvoorlichting: 023-5676933

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie