Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

KNAW wil meer Nederlandse betrokkenheid bij genoomonderzoek

Datum nieuwsfeit: 02-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2 november 1999

KNAW vindt meer Nederlandse betrokkenheid bij het genoomonderzoek nodig

Het Nederlandse onderzoek in de biochemie en de biofysica is goed ontwikkeld. Er is een breed en kwalitatief goed draagvlak om op internationaal niveau aan vernieuwend onderzoek mee te (blijven) doen. Maar er is ook een aantal gebieden waarop het Nederlandse biochemische en biofysische onderzoek achterblijft of de aansluiting met de internationale ontwikkelingen zou kunnen verliezen. Die achterstand dreigt bij de deelname aan de grote internationale genoomprojecten, op het terrein van de bio-informatica, en de micro- en nanotechnologie. Dit schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de zojuist verschenen verkenning Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica.

Biochemie en biofysica zijn in de afgelopen decennia gegroeid tot zeer omvangrijke vakgebieden. De methoden en technieken hebben snel een plaats verworven binnen andere disciplines, zoals de fysica, chemie, biologie, aardwetenschappen, geneeskunde en technische wetenschappen. Ook zijn de maatschappelijke gevolgen van biochemie en biofysica aanzienlijk.

Het door de Commissie voor de Biochemie en de Biofysica van de KNAW samengestelde rapport Bio-exact geeft een beschrijving van de fundamenteel wetenschappelijke en toepassingsgerichte ontwikkelingen in de nabije toekomst. Is het Nederlandse onderzoek voorbereid op die ontwikkelingen en bevindt het zich in de voorhoede? Zo nee, welke acties zijn dan nodig? Daarnaast is een inventarisatie opgesteld van de universitaire leerstoelen met een biofysische of biochemische component.

De Nederlandse biochemie en biofysica nemen een sterke positie in, is de belangrijkste conclusie van Bio-exact. De KNAW doet in het rapport tien aanbevelingen aan de universiteiten, de onderzoeksgroepen, NWO en de overheid om deze positie te consolideren en te verbeteren.

Een van de constateringen in Bio-exact is dat Nederlandse onderzoekers relatief meer aandacht hebben voor detailonderzoek op het gebied van individuele moleculen dan voor de interacties tussen moleculen in grotere functionele systemen. Ook voor het onderzoek aan membraaneiwitten en -lipiden geldt dat het in een bredere context zou moeten worden geplaatst. Een punt van zorg is de geringe Nederlandse participatie in bestaande genoomprojecten, in het bijzonder het humaan genoomproject. Dit kan nadelige consequenties hebben voor de Nederlandse bijdrage aan het zogenaamde post-genoomonderzoek, waarbij aan de hand van de structuur de functie van onderdelen van het genoom wordt bepaald.

Onderzoek op het terrein van de bio-informatica, van vitaal belang voor opslag en analyse van onderzoeksgegevens, vertoont internationaal een explosieve groei. Nederland blijft hierin achter, zowel op het terrein van het onderwijs en onderzoek als wat betreft de landelijke infrastructuur. Voor het instellen en in stand houden van die infrastructuur voor Nederlandse gebruikers zou de overheid investeringen moeten doen.

De KNAW wijst er verder op dat de biofysica beter in het natuurkunde-onderzoek en -onderwijs verankerd moet worden. Ook de micro- en nanotechnologie en de cognitiewetenschappen zouden baat hebben bij meer samenwerking tussen biochemici/biofysici en onderzoekers uit andere disciplines.

Meer dan de helft van de circa tweehonderd hoogleraren op het terrein van de biochemie en biofysica zal in de periode tot het jaar 2010 met emeritaat gaan. Dit biedt de mogelijkheid om bij de benoeming van hun opvolgers rekening te houden met de in Bio-exact gesignaleerde wetenschappelijke ontwikkelingen op beide vakgebieden.

De verkenning Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica is gratis te bestellen: e-mail (edita@bureau.knaw.nl), tel. 020-5510780. De volledige tekst is vanaf 5 november a.s. ook te vinden op de website van de KNAW: www.knaw.nl/09public/pdf_map/bioexact.pdf.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: (voorlichting@bureau.knaw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie