Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag toetsingsvergadering Verdrag Nucleaire Veiligheid

Datum nieuwsfeit: 02-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Economische Samenwerking

Afdeling Energie, Technologie en Onderzoek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 2 november 1999
Kenmerk DES/ET-742/99
Blad 1/2
Bijlage(n) IAEA-document J5-TC-795.12 Circ.;

Notitie m.b.t. het Nederlandse rapport
Betreft Verslag toetsingsvergadering Verdrag Nucleaire Veiligheid

Zeer geachte Voorzitter,

Van 12 tot 23 april 1999 vond te Wenen de eerste toetsingsvergadering plaats van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid, dat door Nederland in 1996 geratificeerd werd en dat in 1997 van kracht werd. Hierbij moge ik u mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening and Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verslag van de toetsingsvergadering aanbieden, dat vervat is in bijgaande circulaire Nr. J5-TC-795.12 Circ. van 16 juni 1999 van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA).

In het verdrag hebben de partijen op zich genomen door nationale maatregelen en internationale samenwerking te zorgen voor "het bereiken en handhaven van een hoog niveau van nucleaire veiligheid" (Art. 1). De toetsingsvergadering had het karakter van een z.g. "peer review", d.w.z. een bijeenkomst van de nucleaire toezichthouders, die op grond van de door de partijen ingediende rapporten de veiligheid van de kerncentrales in ieder land tegen het licht hielden. Hoewel de situatie in afzonderlijke landen tijdens de conferentie soms tot in detail besproken is, was in de onderhandelingen over de uitvoering van het verdrag overeengekomen dat in het verslag van de toetsingsvergadering geen conclusies zouden worden getrokken over de veiligheidssituatie in specifieke landen of bij specifieke kerncentrales. In het bijgevoegde verslag zult u dan ook uitsluitend algemene conclusies t.a.v. generieke problemen bij kerncentrales of het toezicht daarover aantreffen.

De toetsingsvergadering vindt volgens Art. 21 van het verdrag tenminste een maal per drie jaar plaats. Om het verdrag goed uit te kunnen voeren dient een verdragspartij uiteraard rekening te houden met datgene dat in de toetsingsvergadering over dat land is opgemerkt. Het Nederlandse rapport, dat ik u met mijn brief van 21 januari j.l toezond, is op 14 april besproken. Bij deze brief is een notitie gevoegd met een samenvatting van de opmerkingen die gemaakt zijn bij deze bespreking terzake van de situatie in Nederland en de eventuele vervolgacties.

De wijze waarop in Nederland de nucleaire veiligheid en het toezicht daarop worden benaderd, zo is in het overleg door meerdere participanten geconstateerd, wordt gekenmerkt door vastberadenheid die heeft geresulteerd in goede resultaten. Toch zijn er wel problemen geconstateerd, met name bij het instandhouden in de toekomst van de noodzakelijke expertise op nucleair gebied. Dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn in het Nederlandse kernenergiebeleid in de komende jaren.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie