Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PolitieVak 99: Programma congressen en seminars

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam RAI

PolitieVak 99

Date:9/13/99

PROGRAMMA CONGRESSEN EN SEMINARS

13.30 - 16.00 uur: Wat betekent het 'Landelijk Telefoonnummer Politie' voor u?
Circa 80% van de contacten tussen burger en politie in niet-spoedeisende zaken verlopen via de telefoon. Momenteel is de politie voor de burger bereikbaar via een veelheid aan telefoonnummers, die per regiokorps verschillen. Voor de burger is dit een onoverzichtelijke situatie. Ook voor de korpsen is dit een belasting. Burgers, die verkeerd terechtkomen moeten worden doorverbonden of verwezen. Tenslotte blijkt de burger voor niet-spoedeisende zaken vaak gebruik te maken van het alarm-nummer 112. Dit nummer wordt daardoor nodeloos belast. Doel van het Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP) is:

- bereikbaar, aanspreekbaar, betrouwbaar, kortom: klantvriendelijk zijn voor de burger;

- de efficiency van de bedrijfsvoering in de korpsen verbeteren;
- het landelijk alarmnummer 1-1-2 ontlasten van oneigenlijk gebruik.

Met het LTP introduceert de politie een kwalitatief hoogwaardige service. Deze kwaliteit houdt in: 24 uurs bereikbaarheid, in 75% van de gevallen wordt een inkomend telefoontje binnen 20 seconden beantwoord, bellers worden nooit meer dan twee keer doorverbonden, een telefoontje wordt nooit beantwoord door een voice-response systeem (VRS) of antwoord-apparaat. Het LTP zal in september 2000 operationeel zijn. Om de burger daarop te attenderen start dan een landelijke publiekscampagne, die niet alleen het LTP introduceert maar ook het verschil duidelijk maakt met het alarmnummer 1-1-2. Het LTP kost 0,30 per minuut.

Organisatie: Project Landelijk Telefoonnummer Politie Sprekers: Mevrouw N. Feenstra, Landelijke projectleider LTP, Mr. G.E. Lagerwaard, Projectmedewerker LTP
Locatie: Zaal O
Meer informatie: Het Nederlands Politie Instituut, Mevr. M. Zeevenhooven, tel. 070-3180276

13.30 - 16.00 uur: Seminar LSOP (onderwerp niet bekend) Organisatie: Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) Locatie: Zaal R
Meer informatie: LSOP, Pieter Beljon, 055-5390223

Donderdag 4 november

10.00 - 11.00 uur: De rol van de politie bij de afwikkeling van letselschade door verkeersongevallen
Steeds meer verkeersslachtoffers kunnen en willen smartengeld en andere personenschade verhalen op de schuldige partij of diens verzekeringsmaatschappij. Voetgangers, fietsers maar ook skeelers worden door de wet extra beschermd. Het whiplash-trauma neemt in aantallen toe. Er komen steeds meer schaderegelaars van letselschade voor verkeersslachtoffers. Tegen de achtergrond van deze actuele ontwikkelingen wordt een visie gegeven op de rol van de politie bij verkeersongevallen.

Organisatie: ANWB Rechtshulp
Spreker: Mr M. Renckens
Locatie: Zaal O
Meer informatie: ANWB, Lucie Wijma, tel. 070 - 3147471

9.30 - 13.30 uur: Kennismanagement en de politieorganisatie Automatisering en informatisering bij de politie tegen de achtergrond van logische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het seminar maakt vanuit diverse invalshoeken inzichtelijk wat kennismanagement kan betekenen voor de politie.
Drie sprekers behandelen achtereenvolgens de volgende thema's:
- Criteria voor effectieve informatie: hoe maakt men, redenerend vanuit het politiewerk, informatie optimaal toegankelijk?
- Bundeling van politie knowhow, essentieel voor een veilige samenleving

- Euregionale multimediale informatie-uitwisseling, kennistoepassing in de praktijk en open bronnen

Organisatie: Uitgeverij Samsom
Sprekers: dr W. PH. Stol, Politie adviescentrum in-pact en redacteur bij Het Tijdschrift voor de Politie. Drs. P.S.C. Janssen MBA, manager bij PriceWaterhouseCoopers. Dr L.A. Plugge, universitair docent aan de Universiteit van Maastricht
Locatie: Ontvangst en lunch in Diamond Lounge, seminar in zaal N Meer informatie: Uitgeverij Samsom, Marlies Beerman, tel. 0172 - 466742
Toegang: Pers wordt toegelaten op uitnodiging. Voor een uitnodiging kunt u contact opnemen met Marlies Beerman, tel. 0172 - 466742.

10.00 - 12.00 uur: Politieblauw in digitaal nauw: Internet als criminaliteitsterrein én als opsporingsmiddel
Het Internet is een nieuw domein voor opsporend Nederland. Tijdens het seminar op PolitieVak komen aan de orde:

- Wat gaan we in het opsporingsproces merken van de ontwikkelingen op Internet?

- Welke mogelijkheden biedt Internet om opsporing te doen?
- Spoorzoeken kunnen we allemaal?

- Wat en wie hebben we nodig en wie maakt er werk van?

Het KLPD heeft begin dit jaar een proef gedaan met digitaal rechercheren en elektronische surveillance. Het was een pilot met drie doelstellingen:
1. het uitoefenen van politietoezicht om strafbare feiten op te sporen 2. het ontwikkelen van digitale opsporingsmethoden en -technieken 3. het verkrijgen van inzicht in aard, omvang en ontwikkeling van verspreiding van kinderporno op Internet.

Uit het onderzoek bleek al snel dat er naast de technische, ook juridische aspecten een rol spelen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bevoegdheden van de politie, de privacy van de gebruikers en de verantwoordelijkheid van de providers? De nieuwe Wet Computercriminaliteit die in de maak is, kan duidelijk verschaffen. Het onderzoek leidde tot de conclusie dat politie en justitie krachtig moeten investeren in politietoezicht en opsporing van strafbare feiten op Internet.

Organisatie: Korps Landelijke Politiediensten
Spreker: Richard Vriesde, KLPD divisie Recherche
Locatie: Zaal M
Meer informatie: Ap Folgerts, Afdeling Voorlichting KLPD, tel. 0343-535427

10.00 - 16.00 uur: Politietop Hongaarse Politiecorpsen (besloten bijeenkomst) Organisatie: Nederlands Politie Instituut Locatie: Zaal L
Meer informatie: NPI, afdeling internationale betrekkingen, Mevrouw J. Pengel, tel. 070 - 3180238

10.00 - 16.00 uur: Bijeenkomst Schooldecanen en
wervings-functionarissen (besloten bijeenkomst)
Organisatie: Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) Locatie: Zaal R en S Meer informatie: LSOP, Peter Cornelisz, tel. 055-5392516

13.30 - 16.00 uur: Wat betekent het 'Landelijk Telefoonnummer Politie' voor u?
Zie voor inhoudelijke informatie woensdag 3 november

13.30 - 16.00 uur: Opsporingsberichtgeving: Interne en externe (elektronische) media voor criminaliteitsbestrijding Opsporingsberichtgeving via de openbare media is flink in beweging. In de tweede helft van 1999 wordt er een nieuwe Aanwijzing van het college van Procureurs-Generaal van kracht waarin de opsporingsberichtgeving nader geregeld wordt. Politieberichten, Opsporing Verzocht, Internet en wellicht nog nieuwere media kunnen ingezet worden tijdens opsporings-onderzoeken naar ernstige misdrijven. Tussen de 30 en 40 procent van de zaken zijn opgelost door of met behulp van dit soort berichtgeving! Niet minder belangrijk dan het publiek goed te informeren, is het goed met de collega- opsporingsambtenaren te communiceren. Het RIB (Recherche Informatie, tweewekelijks opsporingsblad voor de Nederlandse politie) en RI On-line (de intranetversie daarvan) staan ter beschikking van de politie om met hun collega's te communiceren en hen eventueel om hulp te vragen. Opsporingsberichtgeving richting publiek én opsporings-berichtgeving richting politie dient integraal benaderd te worden, het kan elkaar versterken en aanvullen.

Tijdens het seminar worden presentaties gehouden over zowel opsporingsberichtgeving op radio en tv, als over RIB en RI On-line. Aan de orde komt onder meer hoe deze middelen ingezet kunnen worden en wat de consequenties zijn. In de stand van de divisie Recherche van het Korps Landelijke Politiediensten op PolitieVak kan aansluitend of vooraf gepraat worden met de inleiders en andere betrokkenen.

Organisatie: Korps Landelijke Politiediensten
Spreker: Fred Lucas, KLPD divisie Recherche
Locatie: Zaal M
Meer informatie: Ap Folgerts, Afdeling Voorlichting KLPD, tel. 0343-535427

13.30 - 17.00 uur: Juridisch kader, techniek en tactiek synthetische drugsonderzoeken

Sinds 1997 bestaat in Nederland de Unit Synthetische Drugs (USD). De USD is een opsporingseenheid die tot taak heeft de aanpak van de synthetische drugscriminaliteit te verbeteren. De USD doet dit door informatie te verzamelen en te veredelen, door te coördineren en door zelf of met andere opsporingsinstanties onderzoeken uit te voeren. De USD is een nationaal en internationaal aanspreekpunt waar kennis over synthetische drugs en grondstoffen (precursoren) bijeengebracht is. De USD kan dit doen door een nauwe samenwerking met een groot aantal partners.

Het seminar 'Juridisch kader, techniek en tactiek synthetische drugsonderzoeken' belicht de juridisch aspecten vanuit een breed perspectief, waarbij gedacht kan worden aan de wet op het milieubeheer, de wet voorkoming misbruik chemicaliën, de opiumwet etc. Daarnaast wordt aandacht besteed aan zaken als techniek en tactiek bij synthetische drugsonderzoeken. Het seminar is van belang voor specifieke doelgroepen binnen de politie, zoals districtshoofden, rechercheurs Regionale Criminele Inlichtingen dienst, technische recherche, rechercheurs verdovende middelen zware criminaliteit en kernteams, lid nationaal netwerk drugsexpertise (NND) en CID-rechercheurs.

Organisatie: Unit Synthetische Drugs (USD) en Openbaar Ministerie Unit Synthetische Drugs
Locatie: zaal N
Meer informatie: USD, mevrouw A. Buijs, tel. 040-2332806 Toegang: Het seminar is alleen toegankelijk voor genodigden, die zich vooraf hebben aangemeld. Het seminar is niet toegankelijk voor media.

Wisselwerking in fraudebestrijding
De waarde van samenwerkingsconvenanten tussen publieke en private specialisten
Organisatie: Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) Spreker: C.D. Schaap, directeur Ernst & Young Forensic Services Locatie: Zaal P
Meer informatie: VPB, Arjo de Jong, tel. 070 - 3399900

Samenwerking in integrale beveiligingszorg (aanvangstijd nog niet bekend)
Hoe de politie zich in haar kerntaken kan laten ondersteunen door particuliere dienstverleners.
Organisatie: Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) Spreker: Bestuurslid VPB
Locatie: Zaal P
Meer informatie: VPB, Arjo de Jong, tel. 070 - 3399900

PPS op industrieterreinen (aanvangstijd nog niet bekend) Criminaliteitsbeheersing of criminaliteitsverplaatsing. Organisatie: Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) Spreker: nog niet bekend
Locatie: Zaal P
Meer informatie: VPB, Arjo de Jong, tel. 070 - 3399900

Vrijdag 5 november

10.00 - 12.30 uur: Helicopterview: een andere kijk op politiewerk Luchtsteun met moderne technologie voor de Nederlandse politie, nu en in de toekomst.
De Politie Luchtvaartdienst (PLD) introduceert op het seminar het 'vliegend stand by' - concept. Daarnaast kan men kennismaken met de nieuwste technologieën aan boord. De PLD staat vanaf haar thuisbasis Schiphol-Oost 24 uur per dag stand by voor de Nederlandse politie voor spoedeisende of levensreddende acties. Daarnaast is zij semi-permanent aanwezig in vijf vlieggebieden, waarbinnen een aantal regionale politiekorpsen valt. Dit betekent een grote 'lokale' beschikbaarheid, inzetbaarheid en zichtbaarheid.

Vooral tijdens of direct na een ramp, calamiteit, grootschalige ordeverstoring of ernstig misdrijf, is het voor de politie (en andere publieke hulpdiensten) van cruciaal belang snel een volledig overzicht te hebben van de situatie ter plaatse, zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen. Steeds vaker wordt daarbij moderne waarnemings- en opsporingsapparatuur ingezet, waardoor de productiesnelheid en kwaliteit van 'het beeld van werkelijkheid' verder toenemen. Ook tijdens reguliere, geplande vluchten voor handhaving van de openbare orde en veiligheid,
criminaliteitsbestrijding, milieuhandhaving of het bevorderen van de mobiliteit en verkeersveiligheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze technologische toepassingen.

Organisatie: Korps Landelijke Politiediensten
Spreker: Hans van der Neut, Hoofd Politie Luchtvaartdienst, Locatie: Zaal M
Meer informatie: Ap Folgerts, Afdeling Voorlichting KLPD, tel. 0343-535427

10.00 12.30 uur: Project Politie onderwijs 2002
Seminar over de vernieuwingen in het politieonderwijs. Organisatie: Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) Locatie: Zaal R
Meer informatie: LSOP, Pieter Beljon, tel. 055-5392023

10.30 - 12.00 uur: Seminar Effectief Leidinggeven
Een vooraanstaand politiewetenschapper en een politiechef geven hun visie op effectief leidinggeven bij de politie waarbij de eerste spreker leidinggeven beschouwt vanuit het perspectief van de werkvloer en de tweede vanuit de (corps)leiding. Het recent verschenen boek 'Effectief leidinggeven bij de politie' wordt aan het eind van het seminar aan de deelnemers uitgereikt.

Organisatie: Elsevier Bedrijfsinformatie bv, In-pact, het Tijdschrift voor de Politie
Sprekers: Politiechef (nog niet bekend), Politiewetenschapper dr. Edward van der Torre, senior onderzoeker bij het COT Discussieleider: dr. Wouter Stol, politiesocioloog, senior onderzoeker bij In-pact
Locatie: Zaal N
Meer informatie: Uitgeverij Elsevier, Max Rozenboom, telefoon 070-4415170

13.30 - 16.00 uu: Wat betekent het 'Landelijk Telefoonnummer Politie' voor u?
Zie voor inhoudelijke informatie woensdag 3 november

13.30 - 14.45 uur: (On)gewenste omgangsvormen op de werkvloer Van den Boogaard Diversity Training b.v. geeft een korte product-presentatie over "(on)gewenste omgangsvormen" voor medewerkers binnen de geüniformeerde sector, onder andere politie en Koninklijke Marechaussee, aan de hand van een interactief voorlichtingsprogramma met acteurs. Deze acteurs spelen scènes en dialogen over roddelen, pesten, treiteren, discriminatie en seksuele intimidatie.

Door de gespeelde scènes worden de aanwezigen op een speelse manier uitgenodigd om aan te geven wat ze zelf vinden van de interne omgangsvormen. Voorbeelden van ongewenst gedrag komen 'boven tafel', grenzen van wat wel en wat niet kan worden aangegeven en een gemeenschappelijk kader wordt zichtbaar. Bedrijven en organisaties verwachten van medewerkers dat zij op een professionele wijze - correct en respectvol, ethisch en integer - met elkaar omgaan. Dit vanuit de gedachte dat als er sprake is van een veilige en plezierige werksfeer voor iedereen, elk individu zich optimaal kan ontwikkelen en de aanwezige diversiteit (o.a. naar sekse, seksuele voorkeur en culturele achtergrond) wordt benut. Dit heeft een gunstig effect op de werkprestaties en uiteindelijk ook op de kwaliteit van de contacten met mensen van buiten de organisatie.

Organisatie: Van den Boogaard Diversity Training b.v. Sprekers: Henk van den Boogaard, Yvonne Lawalata en Marcel van Oss Locatie: Zaal P
Meer informatie: Van den Boogaard Diversity Training b.v., Annemieke Engeler, tel. 020-4194041.

13.30 - 16.00 uur: Kennisbundeling in zoektechnologie, de grenzen voorbij
Het zoeken naar levende personen, stoffelijke resten, drugs en andere objecten is vaak een complexe en tijdrovende zaak. De politie is daarin bedreven maar beschikt niet altijd over alle middelen en informatie. Voor een efficiënt zoekproces wordt het steeds belangrijker ook buiten de directe grenzen van eigen kunnen te treden en gebruik te maken van de inzet van specialisten uit andere vakgebieden en diensten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de dienst Levende Have Politie, de Politie Luchtvaartdienst, het Gerechtelijk Laboratorium maar ook aan specialisten buiten de grenzen van de politie. Zo kunnen plantendeskundigen, geologen en archeologen van universiteiten en instituten, een medicus of een botspecialist participeren in het zoekproces.

De Dienst Technologie & Operationele Ondersteuning heeft een beperkt aantal middelen direct ter beschikking, maar fungeert vooral als "zoekmakelaar" door het steeds verder opbouwen van een (inter)nationaal netwerk op het gebied van zoektechnologie en middelen zowel binnen als buiten de politie. Van groot belang bij een 'zoeking' is de juiste mix van zoekmiddelen. Bij het samenstellen van die mix van zowel conventionele middelen als meer hightech apparatuur is het steeds meer noodzakelijk grenzen te overschrijden om grenzen te verleggen.

Organisatie: Korps Landelijke Politiediensten
Spreker: Mark Luschen, KLPD/DTOO
Locatie: Zaal M
Meer informatie: Ap Folgerts, Afdeling Voorlichting KLPD, tel. 0343-535427

BELANGRIJK: DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD!
Bovenstaande gegevens over het seminarprogramma zijn nog onder voorbehoud. Amsterdam RAI raadt bezoekers aan vooraf contact op te nemen met de betreffende contactpersonen voor meer informatie en eventuele aanmelding voor de seminars.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...