Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres: Levensloopmodel en sociale zekerheid

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

Congres Wetenschapswinkel KUB: 3 november

LEVENSLOOPMODEL EN SOCIALE ZEKERHEID

Het congres gaat in de op vraag hoe beperkingen in leeftijdsgrenzen kunnen worden opgeheven. In het bijzonder worden de mogelijkheden van levensloopgericht beleid onderzocht.
Levensloopgericht beleid doorbreekt de nauwe band tussen levensfasen en typen activiteiten. Toegang tot onderwijs, zorgactiviteiten, betaalde arbeid en vrije tijd, is niet langer gebonden aan leeftijdsgrenzen. Het full-time verrichten van één type activiteit staat onder druk en het combineren van arbeid met zorg, of onderwijs met arbeid, is nu aan de orde.

Er zullen vijf lezingen worden gehouden op het congres waarbij op verschillende aspecten van het onderwerp zal worden ingegaan door wetenschappers en mensen uit de praktijk. Beoogd wordt vanuit de wetenschap een vertaalslag te maken naar de praktijk. Duidelijk wordt gemaakt wat het Levensloopmodel precies is.

Vervolgens wordt het leeftijdsbeleid vanuit Europees perspectief bekeken. Door te vergelijken kunnen we inzicht krijgen in de wijze waarop met de problematiek in de ons omringende landen wordt omgegaan. Het concept een leven lang leren' zal in de derde lezing centraal staan. Daarna worden de praktische gevolgen van het Levensloopmodel nader bekeken. Wat zijn de mogelijkheden rond flexibele pensionering. Vormt leeftijd een belemmering voor de keuzevrijheid? Dit vanuit een wetenschappelijke, maar ook praktische visie.

Een aantal uitspraken van de sprekers:
Dr. Ellie Smolenaars: "Sociologische trendwatchers voorspellen een age-irrelevanty society en een freisetzung von Zeitlichkeit. Sociaal-wetenschappelijk onderzoekers constateren dat vaste leeftijdscategorieën hun waarde reeds aan het verliezen zijn. De vraag is of het allemaal werkelijk zo snel gaat en hoe een realistisch levensloopmodel voor de Nederlandse sociale zekerheid eruit ziet." Mieke Andela-Bauer: "De gevolgen van de veroudering van de bevolking raakt alle generaties in hun aspiraties en hun belangen en dient dan ook benaderd te worden vanuit een vernieuwd denken vanuit generaties. We zien om deze reden een nieuwe beleidstrend opkomen: ouderenbeleid wordt op een aantal specifieke terreinen vervangen door leeftijdsbeleid."
Prof. dr. Kees Knipscheer:"De filosofie van een leven lang leren vraagt om een herschikking van alle levensloopdimensies". Drs. Annelies Scheepens: "Soms zijn leeftijdsgrenzen nauwelijks gemotiveerd, zodat (mogelijk stereotyperende) aannames over de levensloop niet ter discussie komen en zelfs worden versterkt. Algemene benaderingen van leeftijdsgroepen, zoals ouderen en jongeren, kunnen worden vermeden door niet zozeer leeftijd, maar de situatie of levensfase centraal te stellen. De trend naar flexibilisering van beleid, zoals zorg- en sabbatsverlof, dient te worden doorgetrokken, zodat combinaties van -vroeger gescheiden- maatschappelijke rollen, zoals leren en werken, werken en zorgen, of (gedeeltelijk) pensioneren en werken, een plaats in beleid krijgen."
Gerard van Keeken: "Het ligt voor de hand om te denken dat er veel verschillende vormen van flexibele pensionering gaan ontstaan, maar uit het oogpunt van het voorkomen van breuken in VUT of in tijdelijk ouderdomspensioen (b)lijkt de keuzevrijheid toch beperkt."

Persvertegenwoordigers die bij het congres aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom. Wij stellen het zeer op prijs als u ruchtbaarheid aan dit congres wilt geven en nodigen u - als redactie - graag uit het congres bij te wonen. Aanmelding wordt op prijs gesteld.


26-10-1999 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie