Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Officiële publicaties

Eindhoven, 3 november 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Herindelingsplan stadsregio Eindhoven-Helmond

Beeldkwaliteitsplan Flight Forum

Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1898/99 Kuiperbergstraat 19, plaatsen van een badkamerraam in de voorgevel 20.10.1999
1897/99 Zijpendaal 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.10.1999
1902/99 Centauriestraat 37, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.10.1999
1891/99 Sprookjesbosch 7, bouwen van een dakkapel 20.10.1999 1895/99 Sint Catharinastraat 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.10.1999
1912/99 Heeghtakker 21, plaatsen van een dakkapel 22.10.1999 1903/99 Opera 46, bouwen van een serre 20.10.1999 1904/99 Odysseuslaan 77, bouwen van een serre 20.10.1999 1927/99 De Vriesstraat 9, bouwen van een hobbykas 25.10.1999 1925/99 Lorentzstraat 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.10.1999
1924/99 Fransebaan 292, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.10.1999
1935/99 Beverloweg 87, bouwen van een serre 26.10.1999 1939/99 Annecyhof 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.10.1999
1943/99 Jonathan Swiftlaan 1, bouwen van een plantenkas 28.10.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

293/99 Aalsterweg 289, uitbreiden van kloostercomplex Eikenburg met zorgunits 19.10.1999
1668/99 Italiëlaan 1, bouwen van een erfafscheiding 20.10.1999 1899/99 Picardiehof 17, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 20.10.1999
1900/99 Picardiehof 18, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 20.10.1999
1901/99 Grote Berg 62a-b, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.10.1999
1757/99 Ruusbroeclaan 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.10.1999
1369/98 Scheidingstraat 5, bouwen van een carport en tuinmuur 20.10.1999
1016/99 Bourgognelaan 60, uitbreiden van een woning 20.10.1999 1918/99 Boschdijk 588, bouwen van een serre 22.10.1999 1722/99 Gotthardpas 12, bouwen van een tuinhuisje 21.10.1999 1916/99 Dordognelaan 138, aanbouwen van een serre 22.10.1999 674/99 Sallandlaan 60, uitbreiden van een woning 21.10.1999 1915/99 Bouvigne 23, bouwen van een carport 22.10.1999 1913/99 Palingstraat 30, uitbreiden van een woning 22.10.1999 1910/99 Roosenburgstraat 27, verbouwen en uitbreiden woning 21.10.1999 1610/99 Dubo-park nabij de Zaale op TUE-terrein, bouwen van een tijdelijke proefproject staal en wonen 22.10.1999 1907/99 Swalmstraat 27, uitbreiden van een woning 21.10.1999 1894/99 Van Galenstraat 22 t/m 26, verbouwing entreepartij woningcomplex 20.10.1999
1908/99 Agaat 69, vervangen garagedeur door pui 21.10.1999 1892/99 Tongelresestraat 49, verbouwen en uitbreiden woning 20.10.1999 1905/99 Hooghuisstraat 5-7, bouwen van een meterkast ten behoeve van Hooghuisstraat 17a 21.10.1999
1363/99 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 210, bouwen van een woning 25.10.1999
1255/99 Hastelweg 161, bouwen van een kantoorgebouw 25.10.1999 1922/99 Wolvendijk, bouwen van RBS-unit (onder hoogspanningsmast nummer 29) 25.10.1999
592/99 Bennekelstraat 168, verbouwen en uitbreiden woning 25.10.1999 1921/99 Koestraat 30, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.10.1999
1489/99 Humperdincklaan 51 t/m 59, verbouwen en uitbreiden van 5 bergingen 25.10.1999
1100/99 Professor Meyerslaan 19, uitbreiden van een woning 26.10.1999 1931/99 Elzentlaan 25, bouwen van een garage/berging 26.10.1999 1933/99 Evreuxlaan 109, uitbreiden van een woning 26.10.1999 1926/99 Vlasven 3, bouwen van een zwembad 25.10.1999 1930/99 Florapark 13, uitbreiden van een woning 25.10.1999 1929/99 Eckartseweg Zuid 109, uitbreiden van een woning 25.10.1999 1936/99 Zandzwaluw 22, bouwen van een carport 26.10.1999 1118/99 Eckartseweg Zuid 368, bouwen van een garage 27.10.1999 1937/99 Boschdijk 462 t/m 576, verbouwen van 58 woningen 27.10.1999 1938/99 Kerkstraat 3-5, verbouwen van een zolder 27.10.1999 1940/99 Da Costaweg 10, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 27.10.1999
1941/99 Reiskameraad 44, uitbreiden van een woning 27.10.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0140 Felix Timmermanslaan 11, gedeeltelijk slopen van asbesthoudende materialen 20.10.1999
SL99/0139 Dr Cuyperslaan 44, slopen van 2 houtopslagloodsen (loods 2 en 3) 20.10.1999
SL99/0141 Mathildelaan, gedeeltelijk slopen van gebouw EDW en EEC 21.10.1999
SL99/0142 Demer 1, verwijderen van asbesthoudende materialen 21.10.1999
SL99/0143 Winkelcentrum Woensel 86, verwijderen van asbesthoudende materialen 26.10.1999
SL99/0144 Boschdijk 462 t/m 576, slopen van dakonderdelen in verband met vervanging 27.10.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 4 november 1999 tot en met 17 november 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


- bouwen van een woning met garage, Acht Noord C, Dinkelstraat, Woensel, sectie T4, nummer 1361 (gedeeltelijk) (1790/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- bouwen van een tijdelijk kantoor voor maximaal 5 jaar, Meerenakkerweg 14 (506/99);

- tijdelijk plaatsen van 4 leslokalen voor 12 maanden ten behoeve van het uitbreiden van een schoolgebouw, gelegen op het perceel aan de Broodberglaan, Woensel, W4, nummer 2539 (gedeeltelijk) (993/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

plannen vrij-stelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening.


- uitbreiden van een plantenkas, Oude Doornakkersweg 2 (285/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- uitbreiden van een garage, Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 173 (2392/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- verbouwen en uitbreiden van een woning, Agrippastraat 17 (1697/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2., sub a van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Oude Gracht 1997.
- verbouwen en uitbreiden van een woning, Zandschuit 13 (1477/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.3., sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
- plaatsen van een cv-installatie op het dak, Vestdijk 47 (1112/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23.3.3, sub d van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

- bouwen van 91 woningen, brede school, recreatie en buurtvoorzieningstadhof 't Hemelryck, gelegen op het perceel aan de hoek Hemelrijken/Nieuwe Fellenoord, sectie G7, nummers 5200, 5907, 5613 (gedeeltelijk), 6029 (gedeeltelijk) (2359/98);
- verbouwen van een kantoorgebouw in logiesgebouw, Tramstraat 62 (277/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum oestemming
1589/99 Sartrelaan 15, bouwen van een tuinhuisje 27.10.1999 1741/99 Ministerlaan 80, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 27.10.1999
1575/99 Sjaak Verbiezenlaan 5, uitbreiden van een woning door middel van het plaatsen van een zonneveranda 27.10.1999 1777/99 Van Renesseweg 68, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.10.1999
1772/99 Rouenlaan 41, verbouwen van een dakraam tot een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.10.1999
1778/99 Van Norenburchstraat 14, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.10.1999
1769/99 Beziershof 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.10.1999
1821/99 Roussillonhof 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.10.1999
1826/99 Compiegnehof 3, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.10.1999
1552/99 Haagbeemd 9, bouwen van een berging 27.10.1999 1881/99 Frans Snijderslaan 9, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.10.1999
1897/99 Zijpendaal 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.10.1999
1823/99 Tenierslaan 11-13, aanbrengen van rolluiken 27.10.1999 1784/99 Dordognelaan 138, bouwen van een klein dierenverblijf 27.10.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1841/99 Leistraat 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.10.1999
1799/99 Meerenakkerweg 20, plaatsen van een beeld 28.10.1999 1898/99 Kuiperbergstraat 19, plaatsen van een badkamerraam in de voorgevel 28.10.1999
1779/99 Tongelresestraat 40-42, aanbrengen van een garagedeur 28.10.1999
1774/99 Oude Sultan 16, bouwen van een serre 28.10.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

1556/99 Vlokhovenseweg 32, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.10.1999
1170/99 Croy en Hoppenkuil, bouwen van 4 reclamezuilen onverlicht ten behoeve van bewegwijzering 27.10.1999
1123/99 De Genestetlaan 10, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.10.1999
1739/98 John F. Kennedylaan ter hoogte van Den Dolech, plaatsen van een billboard 26.10.1999
1740/98 Professor Dr Dorgelolaan ter hoogte van John F. Kennedylaan, plaatsen van een billboard 26.10.1999
1745/98 Jeroen Boschlaan ter hoogte van Fina-benzinestation, plaatsen van een billboard 26.10.1999
1397/99 Stratumsedijk 22, vervangen van buitenkozijnen in de achtergevel 21.10.1999
1146/95 Stationsplein, wijzigen van een bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van de stationshal aan de centrumzijde 28.10.1999 1412/99 Vlokhovenseweg 20, verbouwen en uitbreiden woning 22.10.1999 705/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 557, bouwen van een woning 22.10.1999
1409/99 Reiskameraad 40, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.10.1999
1769/98 Piuslaan 68, uitbreiden van een basisschool 22.10.1999 1531/99 Simon van Hapertlaan 12, plaatsen van een tuinhuis 25.10.1999 896/99 Driehoeksbos, Weisshorn, kavel 199, bouwen van bungalow 25.10.1999
1748/98 Insulindelaan/Professor Dr Dorgelolaan, plaatsen van een billboard 26.10.1999
1741/98 Hugo van der Goeslaan ter hoogte van DAF-complex, plaatsen van een billboard 26.10.1999
307/99 Karel de Grotelaan 2, bouwen van een shop bij tankstation 26.10.1999
1746/98 Veldmaarschalk Montgomerylaan/Looierstraat, plaatsen van een billboard 26.10.1999
827/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 492, bouwen van een woning met praktijkruimte 26.10.1999
1267/98 Urkhovenseweg, kavel 329, wijzigen bouwvergunning inzake gevelaanpassing woning met betrekking tot het bouwen van een woning met praktijkruimte 26.10.1999
767/98 Genneperweg 114a, bouwen van een veldschuur 26.10.1999 791/99 Het Eeuwsel 2, bouwen van een entree en portiersloge, gebouw S2 Fontys Hogescholen 27.10.1999
1189/99 Huizingalaan 56, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.10.1999
1157/99 Dr Holtroplaan, bouwen van een kantoorgebouw 28.10.1999 972/99 Vluttersven 55, bouwen van een garage/berging 22.10.1999 1361/99 Rijnstraat 43, verbouwen en uitbreiden van een berging 21.10.1999
1432/99 Hurksestraat 26b, bouwen van een bedrijfsruimte met afdak 27.10.1999
1496/99 Molièrelaan 26 t/m 62, bouwen van vlonder(s) in tuin, erfafscheiding(en) en hekje(s) op vlonder(s) 21.10.1999

Van rechtswege verleende vergunning

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

1015/99 Rechtestraat 14, verbouwen van een winkelpui en interne aanpassingen 25.10.1999

Intrekken verleende bouwvergunningen

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking

507/98 Hugo van der Goeslaan 49, bouwen van een opstellingsruimte voor een koelmachine ten behoeve van een kantoortoren 22.10.1999 1308/98 Vesaliuslaan 11, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.10.1999
1561/96 Lemmenslaan 74, uitbreiden van een woning en dakkapel 21.10.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1480/99 Bolognalaan 3, uitbreiden van een woning 22.10.1999 904/99 Merellaan 17, verbouwen van een woonhuis 22.10.1999 1522/99 Eckartseweg Zuid 183 t/m 195, gezamenlijk plaatsen van erfafscheidingen 26.10.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL99/0109 Beatrixkade 50, gedeeltelijk slopen van een kantoorgebouw 25.10.1999
SL99/0120 Bredalaan en omgeving, vervangen dakopbouw van 159 woningen 21.10.1999
SL99/0106 Jeroen Boschlaan/Hugo van der Goeslaan, gedeeltelijk slopen brug over het Eindhovens Kanaal 22.10.1999
SL99/0061 Tongelresestraat 546, slopen van een woning 22.10.1999 SL99/0119 Strijpsche Baan, magazijnencomplex Veldhoven, slopen van 12 voormalige opslagloodsen 22.10.1999
SL99/0081 Karel de Grotelaan 2, slopen van een shopgebouw 22.10.1999 SL99/0062 Tongelresestraat 542, slopen van een woning 22.10.1999 SL99/0123 Sliffertsestraat, slopen van diverse gebouwen Vliegbasis Eindhoven 22.10.1999
SL99/0116 Dadelstraat en omgeving, slopen van kozijnen en panelen 22.10.1999
SL99/0063 Tongelresestraat 544, slopen van een woning 22.10.1999 SL99/0065 Kattestraat 32, slopen van een woning en bedrijfsruimten 25.10.1999
SL99/0118 Jonathanstraat en omgeving, Stoutheuvel en omgeving, Wegastraat en omgeving, slopen van asbesthoudende dakbedekking van 208 bergingen 25.10.1999
SL99/0066 Kattestraat 30, slopen van een woning 25.10.1999 SL99/0125 Achtseweg Noord 5, gedeeltelijk slopen van gebouw AL (harderij) 25.10.1999
SL99/0127 nabij Durantestraat, slopen van een betonbrug 25.10.1999 SL99/0131 diverse locaties in Achtse Barrier, slopen van sanitaire voorzieningen in 165 woningen (complex 4360) 25.10.1999 SL99/0112 Hurksestraat 14 en 16, gedeeltelijk slopen van een kantoor en garage 25.10.1999
SL98/0123 Frederiklaan 189a/Strijpsestraat 144, slopen van verpleeghuis Sint Paulus 25.10.1999
SL99/0098 Rechtestraat 14, gedeeltelijk slopen van luifel, winkelpui, plafonds, binnenwanden en trap 25.10.1999

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV97.194 Hoogstraat 171 26.10.1999
KV99.016 Piuslaan 107 26.10.1999
KV99.018 Sint Bonifaciuslaan 5 26.10.1999

Verleende samenvoegingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV97.031 Runstraat 16 21.10.1999

Verleende splisingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV99.030 Kleine Berg 55-55a-55b 27.10.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de

president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Beslissing op bezwaar
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

413/99 Hastelweg 97/99, plaatsen van een berging, alsnog toestemming melding 28.10.1999

Beslissing op bezwaar (rectificatie)
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
250/99 Krommenbeemd 13, uitbreiden van een woning, vergunning ingetrokken 19.10.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e

etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.

Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden

verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd

bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. Indien u beroep

instelt, dient u Fl. 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens Fl. 225,- griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient Fl. 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens Fl. 450,- griffierecht te worden betaald.

Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek). 
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak.  De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.  De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.   Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642. 

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00

* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 3 november 1999. 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...