Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer:


- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een autobusfabriek, Steenoven 17, Autobusfabriek BOVA B.V.;


- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een

metaalbewerkingsbedrijf, Ruysdaelbaan 35 achter, Machinefabriek Janssen.

Gewijzigde ontwerp-beschikking
Deze ontwerp-beschikking wijkt af van de op 25 mei 1999 gepubliceerde ontwerp-beschikking:

- het intrekken van een vergunning voor een varkenshouderij, Mispelhoefstraat 21, A.J.M. Vogels.

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer

Karel V Singel 8 te Eindhoven van 3 november 1999 tot 1 december 1999

elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Bestemmingsplannen

Onherroepelijk goedgekeurd plan
Op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van 8 november 1999 voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan Meerhoven, zoals dit door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld op 10 november 1997 en gedeeltelijk is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 16 juni 1998, nummer 188576. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het plangebied Meerhoven, dat is gelegen in het westelijk deel van Eindhoven en globaal wordt omsloten door het Beatrixkanaal, de Heerbaan, het woongebied Veldhoven-Noord (de Polders en de Kelen) en Eindhoven Airport. De goedkeuring is onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 september 1999, nummer EO1.980.454.

In werking getreden plan

Op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van

8 november 1999 voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring, zoals dit door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld op 12 oktober 1998 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 1 juni 1999, nummer 205732/617920. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een algehele herziening van de bestemmingsplannen voor het gebied binnen de ring (Onze Lieve Vrouwestraat, Insulindelaan, Jeroen Boschlaan, Hugo van de Goeslaan, Piuslaan, Leostraat, Boutenslaan, Keizer Karel V- singel, Limburglaan, Botenlaan, Beukenlaan, Marconilaan, Kronehoefstraat en Pastoriestraat).
Het plan is gedeeltelijk in werking getreden als gevolg van de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak d.d. 22 oktober 1999, nummer 199901030/2.
Niet in werking getreden is het gedeelte dat betrekking heeft op de bouwlocatie aan de Zwembadweg en de voorschriften met betrekking tot de Kanaaldijk Noord, alsmede de wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van functiewijziging van de Tongelresestraat en de Tenierslaan-Willem van Konijnenburglaan.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

2 bomen in de Engelsbergenstraat i.v.m. gerealiseerde bebouwing (herplant);
2 bomen in de Steijgerweg i.v.m. gerealiseerde bebouwing (herplant); 2 bomen nabij de Dadelstraat 23 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast;
5 bomen nabij de Kulder 19 tot en met 27 i.v.m. het verwijderen van een olietank;
2 bomen nabij de Gooilandlaan 15 i.v.m. lichtreductie en overlast; 15 bomen nabij de Van Wassenhovenstraat 26 wegens aantasting door de Perenprachtkever.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

Rectificatie
Op 27 oktober 1999 is gepubliceerd dat er een kapvergunning is verleend voor 2 bomen nabij de Bosrijkstraat: dit moet echter de Bokrijkstraat zijn.

 

Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek). 
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak.  De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.  De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.   Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642. 

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00

* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 3 november 1999. 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie