Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sanering bodem voormalige gasfabriekterrein St. Annaparochie

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering voormalige gasfabriek te St. Annaparochie

Aan Gedeputeerde Staten van Fryslân is op 27 augustus 1999 door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Bildt conform artikel 28 van de Wet bodembescherming melding gedaan van het voornemen een gedeelte van de bodem te saneren ter plaatse van de voormalige gasfabriek aan de Warmoesstraat 61, alsmede het terrein direct te noorden daarvan te St. Annaparochie, kadastraal bekend gemeente St. Annaparochie, sectie A, nr. 2191. De uit te voeren deelsanering houdt verband met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne.

In een ontwerp-beschikking is door Gedeputeerde Staten besloten:
- in te stemmen met het plan voor de sanering van een gedeelte van de verontreiniging in de bodem van het voormalige gasfabriekterrein te St. Annaparochie.

Ter inzage
De ontwerp-beschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf
21 oktober 1999 gedurende vier weken ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, bureau bodemsanering, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, kamer 146;

- in het gemeentehuis van Het Bildt, van Harenstraat 47 te St. Annaparochie, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en donderdagsmiddags van 13.30 tot 16.30 uur. Bovendien op dinsdagavond van 18.30 tot 21.30 uur na telefonische afspraak.

Gedurende de termijn van inzage bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid hun mening op de rapporten schriftelijk of mondeling naar voren te brengen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120,
8900 HM Leeuwarden. Wanneer men dit mondeling wenst te doen, dient hierover vooraf een afspraak gemaakt te worden.

Informatie
Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de projectleider, de heer B. Leest, tel. 058 292 57 01.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie