Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Consumptiegroei augustus geremd

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


CBS


CBS: Consumptiegroei augustus geremd

Het volume van de binnenlandse individuele consumptie is in augustus 2,5% groter dan in dezelfde maand van het vorig jaar. Het groeicijfer is volgens het CBS geremd door incidentele factoren. Over de eerste acht maanden van dit jaar bedraagt de toename 3,7%. Dit stijgingspercentage blijft enigszins achter bij het groeicijfer dat over geheel 1998 werd gemeten.

Voeding : ongunstig koopdagenpatroon
De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen in augustus dalen met 2,1%. De bestedingen zijn echter geremd door het koopdagenpatroon. Augustus telde in 1999 een zaterdag minder en een dinsdag meer dan in 1998. Ook werden nagenoeg alle boodschappen voor 1 augustus, een zondag, dit jaar al in juli gedaan. Het julicijfer werd daarmee in opwaartse richting
beïnvloed.
Het groeicijfer over een langere periode is minder gevoelig voor incidentele factoren. Gemeten over de eerste acht maanden van dit jaar neemt het volume van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen af met 0,6% in vergelijking met hetzelfde tijdvak in 1998.

Duurzame goederen: bescheiden stijging
De bestedingen aan duurzame goederen liggen in augustus 3,8% hoger dan een jaar eerder. Dit percentage is duidelijk lager dan in de voorgaande maanden. Het verschil in koopdagen kan ook hier een rol spelen. De aankopen van huishoudelijke apparaten, vervoermiddelen en woninginrichting nemen in augustus bovengemiddeld toe. Kleding en schoeisel zijn minder gevraagd.

Overige goederen: relatief hoge groei
Het niveau van de bestedingen aan overige goederen, waaronder energie en brandstoffen, ligt 4,3% hoger dan in augustus vorig jaar. De groeicijfers in deze categorie kunnen, mede onder invloed van het voor weersomstandigheden gevoelige energieverbruik, sterk fluctueren.

Diensten: groei blijft achter
Met een aandeel van meer dan vijftig procent in de binnenlandse individuele consumptie vormen de diensten de grootste onderscheiden consumptiecategorie. Het volume van de bestedingen aan diensten in augustus is 2,6% groter dan een jaar eerder. Gemiddeld over de eerste acht maanden liggen de bestedingen aan diensten 3,4% boven het niveau van vorig jaar. De hoogste groeicijfers zijn weggelegd voor vervoer en communicatie en voor financiële en zakelijke diensten.

Technische toelichting
De consumptiecijfers sluiten aan op de uitkomsten van de Nationale rekeningen 1998 en de reguliere Kwartaalrekeningen. De uitkomsten voldoen daarmee aan de nieuwe internationale richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen (ESR'95). Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de werkelijke individuele consumptie (binnenlands). Dit begrip omvat alle bestedingen die rechtstreeks ten goede komen aan individuele consumenten, ongeacht of deze daarvoor zelf betalen of dat de overheid of een derde (b.v. een verzekeraar) dit doet. Het gaat om de uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse ingezetenen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen. De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld in vier hoofdcategorieën.De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijs-veranderingen gecorrigeerd. Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie