Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA kamerlid over AIV-advies humanitaire hulp

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : AIV-advies humanitaire hulp (031199)

AIV-advies humanitaire hulp (031199)

Den Haag, 3 november 1999


1. Nederland voert als beleidslijn noodhulp verlenen waar ook ter wereld, in tegenstelling tot concentratie landenbeleid tot structurele hulp aan 17 landen. Noodhulp is dus niet geconcentreerd. CDA-fractie onderschrijft deze keuze. Noodhulp is ook niet gedecentraliseerd, in tegenstelling tot de structurele hulp.


2. Noodhulp dient verleend te worden aan landen die zelf geen capaciteit hebben, armere landen dus. Het blijft overigens van belang dat zoveel mogelijk landen zelf zorgen voor een noodhulpcapaciteit en niet altijd uitsluitend afhankelijk zijn van de internationale gemeenschap. Voorbeeld: overstroming van de Yangtse in China, waar de Chinezen zoveel mogelijk zelf de hulpverlening en het herstel ter hand namen.


3. Noodhulp wordt zoveel mogelijk via particuliere organisaties verleend, dat is tot nu toe de Nederlandse beleidslijn en de CDA-fractie neemt aan dat dat nog steeds de beleidslijn is. Particuliere organisaties blijken het best in staat noodhulp te verlenen.


4. Verbazingwekkend dat de Minister beloofde verdubbeling niet aan Samenwerkende Hulporganisaties heeft gegeven, gedeeltelijk wel (1/3 deel) en de rest via ambassades die het dan weer aan ngos geven (omslachtig) en de multilaterale UNDP, die ook niet altijd even effectief is. Vervolgens is een deel voor schuldverlichting aangewend. Maar is dit ook noodhulp? Nog afgezien van de vraag of de Minister haar belofte van verdubbeling is nagekomen. CDA-fractie vindt van niet, wil graag toelichting van Minister hierover.


5. Adviesaanvraag aan AIV over noodhulp in conflictgebieden en het advies van de AIV en de brief van de Minister schieten qua inhoud enigszins langs elkaar heen. Misschien was de opdracht niet echt duidelijk geformuleerd. In ieder geval is het vraagstuk noodhulp in conflictgebieden dermate complex dat met dit advies en deze beleidsreactie van de Minister nog niet veel verhelderd is.


6. Het voornaamste probleem is dat de AIV adviseert om noodhulp te begrenzen en zeker niet te vermengen met politieke actie, de Minister zegt dat dit niet wenselijk is. In de praktijk is namelijk volgens de Minister de overgang van noodhulp naar rehabilitatie en vervolgens naar structurele ontwikkelingshulp niet te trekken. Maar wat is dan de achtergrond van de vraag van de Minister aan de AIV geweest? Allereerst constateert de Minister zelf in de adviesaanvraag aan de AIV dat 4 jaar na de nota humanitaire hulp, tussen conflict en ontwikkeling weinig reden tot tevredenheid is, hoewel er nu meer samenhang is tussen humanitaire hulpverlening enerzijds en conflictpreventie anderzijds. Dat geldt ook voor de samenhang tussen rehabilitatie, wederopbouw aan de ene kant en vrede, veiligheid en ontwikkeling aan de andere kant. Een herbezinning op de effecten van die hulp is gewenst, schrijft de Minister aan de AIV.

Ik citeer uit de adviesaanvraag: De vraag die zich aandient is of er beleid te ontwikkelen is dat rekening houdt met de grenzen van de humanitaire hulp. Deze grenzen worden overigens niet slechts getrokken door het al of niet beslissen tot militair of politiek ingrijpen. Een grens kan ook getrokken worden op overwegingen van continuïteit en verder Dient voor Nederland de bereidheid en de mogelijkheid tot het verlenen van rehabilitatiehulp na een crisis een criterium te zijn bij overweging van financiering van humanitaire hulpverlening in dat land?.

Mijn conclusie is dat de Minister dus ook onderscheid maakt, althans in de adviesaanvraag, tussen noodhulp, rehabililatiehulp, wederopbouw en structurele hulpverlening.


7. Nu concludeert de AIV dat het affectiever is om humanitaire hulp te begrenzen, als noodhulp, te scheiden dus van andere activiteiten zoals rehabilitatie om te voorkomen dat de hulp gepolitiseerd wordt, of omdat de hulp anderszins misbruikt wordt, bijvoorbeeld het conflict verlengt.
De AIV: Een beperktere vorm van humanitaire hulp zal de onderliggende oorzaken van het conflict of de crisis niet verhullen en de noodzaak van de conflictoplossing zal zichtbaar blijven. Eerder had de Minister in de adviesaanvraag al gesteld dat humanitaire hulp gewelddadige conflicten niet kan oplossen.
De Minister gaat daaraan echter voorbij. En dat is een gemiste kans want er is toch wel wat aan de hand met de humanitaire hulpverlening. Nogmaals de adviesaanvraag is niet voor niets gedaan. Het CDA vindt het wat gemakkelijk dat de Minister nu verwijst naar een rapport van de OESO / DAC over conflict en ontwikkeling in verband met de legitimatie van een bredere toepassing van het begrip noodhulp in conflictsituaties. Wat nu oprijst is een diffuus beeld, we doen wat nodig is, waar ook ter wereld, dat is kennelijk een beetje de slogan.


- In hoeverre wordt bijvoorbeeld vanuit Lokichokio in Kenia door de Operation Lifeline Soedan de oorlog tussen Noord- en Zuid-Soedan verlengd?

- In hoeverre houden noodhulporgansiaties zich aan hun mandaat, zoals bijvoorbeeld de UNHCR die in Rwanda huizen cf. de imidugudu-politiek bouwt (met behulp van kostbaar drinkwater cement draait) en scholen?
- Waarom beschikken noodhulporganisaties veelal niet of nauwelijks over communicatiemogelijkheden of worden zij getraind om te gaan met onveilige situaties?

- Hebben we zicht op de coördinatie van de hulp, van mijn bezoek aan Kosovo heb ik daaraan geen warme gevoelens overgehouden.
- Wordt er wel stelselmatig geïdentificeerd wat de hulpbehoefte is, worden er gegevens verzameld en tussen hulporganisaties uitgewisseld? Voorbeeld zijn de kampen rondom Khartoum met 1,5 miljoen ontheemden krioelt het van de noodhulporganisaties, maar enig gegevensbestand van de ontheemde ontbreekt.

- Houden alle noodhulporganisaties zich aan de Code of Conduct en wie controleert dit?

- Realiseren we ons wat militaire beveiliging kan betekenen rondom vluchtelingenkampen bijvoorbeeld? Wanneer Soedanese vrouwen in de ontheemdenkampen in Wau hout willen halen in de nabijgelegen bossen dan betalen ze daarvoor twee keer: eenmaal bij de militairen die het beschermen en eenmaal bij de rebellen die het bos als hun territoir beschouwen.

Kortom de vraag is of je met noodhulp verschillende doelen kunt dienen of dat je noodhulp gescheiden moet houden van politieke en militaire doelen en hoe doe je dat dan?
Dit zijn voor de CDA-fractie relevante vragen waarop nu nog geen antwoorden liggen. We realiseren ons dat het om een complexe materie gaat, veelal om mensonterende situaties. Daarom dringt mijn fractie er bij de Minister op aan om het onderwerp humanitaire hulp en de begrenzing ervan in één of meerdere conferenties met deskundigen verder uit te diepen en de Kamer daarover nader te informeren. Het onderwerp is te belangrijk om de discussie met dit advies en deze brief van de Minister af te doen.


8. In afwachting van de uitkomst van die discussie wil ik de Minister het volgende vragen. Gelet op de ervaringen in Kosovo, waar in de noodhulpfase kinderen ook onderwijs kregen wil ik vragen of bij langdurige situaties onderwijs, beroepsopleiding en eigen voedselvoorziening aan het basispakket noodhulp toe te voegen. Op dit moment gaat een groot deel van de huidige generatie jongeren in Zuid-Soedan en Oost-Congo niet naar school. Voor landen met langdurige conflicten zou een basishulp verleend moeten worden, noem het noodhulp+. Graag reactie Minister.


9. Over neutraliteit en onpartijdigheid is de VN-resolutie 46/182 eenduidig. De Minister schrijft echter dat de regering positief oordeelt over het feit dat sommige organisaties zich niet neutraal opstellen, de regering erkent weliswaar het belang van het hebben en houden van toegang tot de slachtoffers voor het bieden van hulp maar vindt dat de principes van neutraliteit en onpartijdigheid niet in absolute zin gehandhaafd kunnen worden. Verwerpt de regering daarmee de resolutie 46/182? Is deze houding verhelderend naar de hulporganisaties of juist niet verwarrend?

10. Over een VN-politiemacht is de Minister niet enthousiast. De CDA-fractie ook niet. Waarom steunt de Nederlandse regering dan wel het initiatief van een EU-politiemacht? Zijn daaraan niet dezelfde bezwaren verbonden als aan een VN-politiemacht?

11. Dan over het internationaal humanitair recht. De AIV heeft een goed punt te pakken met de stelling dat veel regeringen geen partij zijn bij relevante verdragen, dat strijdende partijen al helemaal geen partij zijn bij verdragsverplichtingen. Onderhandelingen met die partijen om tot afspraken over de meest elementaire humanitaire kwesties te komen zouden dan moeten plaatsvinden. Vindt de Minister dit een begaanbare weg? Welke initiatieven onderneemt zij om naleving van humanitair recht aan te scherpen? Is de Minister ook van mening dat het onthouden of tegenwerken van het bieden van hulp aan de bevolking als een misdaad tegen de mensheid beschouwd kan worden en dus strafbaar is?

Kamerlid: A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...