Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten en voorstellen B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

www.amsterdam.nl inhoud zoeken mail

Amsterdam.nl
|
Nieuws & Actueel
|
Nieuws B & W
|
Nummer 43 - 3 november 199
Nummer 43 - 3 november 199

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN DINSDAG 2 NOVEMBER 199

PERSBERICHTEN

PREADVIES OP RAPPORTAGE OVER PRIVATISERING ARBODIENST GG&G

Het college van B&W heeft een preadvies uitgebracht op de eerder verschenen rapportage over de privatisering van de Arbodienst van de GG&GD. Die rapportage was een verzoek van de gemeenteraad, omdat er behoefte bestond de gevolgde procedure en besluitvorming rond de privatisering in kaart te brengen. Het college neemt het rapport voor kennisgeving aan. Het rapport en het preadvies worden op 25 november in de raadscommissie behandeld en op 1 december in de gemeenteraad

Rapportage Delfgaauw

De directeur van DIA Advisering & Management BV - drs. L.N.P.J. Delfgaauw - heeft in zijn evaluatie de procesgang van de privatisering van de Arbodienst bij de GG&GD geanalyseerd. De gemeenteraad had daar om gevraagd. De bedoeling van de evaluatie was dat het 'lessen voor de toekomst' zou opleveren en was derhalve gericht op de procesgang. De individuele rol en bijdrage van politici en ambtenaren zijn buiten beschouwing gelaten. Bovendien is nergens de indruk ontstaan dat door personen niet integer zou zijn gehandeld, aldus de rapportage. Onder meer de lange duur van het hele privatiseringsproces is er debet aan dat de gemeente in een zwakke onderhandelingspositie geraakte. Daarbij geeft Delfgaauw aan dat het verstandiger was geweest als voor een meer projectmatige aanpak was gekozen. Hij pleit dan ook voor een 'strategisch stappenplan', dat tevoren door de gemeenteraad wordt goedgekeurd

Preadvies

Volgens het college geeft de rapportage van Delfgaauw helder aan welke besluiten en omstandigheden het proces van privatisering zo hebben beïnvloed Het college trekt er dan ook lessen voor de toekomst uit. De voorbereiding van privatisering van de huidige facilitaire bedrijven bijvoorbeeld vindt op geheel andere wijze plaats. Het college acht een goede interne voorbereiding noodzakelijk, waarbij alle relevante aspecten worden geïnventariseerd. Bij de nu te privatiseren diensten wordt mede daarom eerst een business plan opgesteld met een prognose voor de komende drie jaar gebaseerd op marktconforme bedrijfsvoering. Voor wat betreft de te verwachten kosten vindt het college het van belang dat aannamen op kostenposten als personele kosten en wachtgeldregelingen regelmatig worden geactualiseerd. De noodzaak van een goed functionerend managementinformatiesysteem wordt onderschreven en moet de basis vormen voor directie en bestuurders. Ook stelt het college dat het ontwikkelen van een soort 'draaiboek' wenselijk is, waarin niet alleen wordt aangegeven welke officiële, juridische documenten moeten worden overlegd, maar ook op welke momenten er besluiten moeten worden genomen

((

RESULTATEN DIEPWANDPROEVEN NOORD/ZUIDLIJN POSITIEF

De tussenrapportage 'Praktijkproef Openstaande Diepwandsleuven' is zojuist afgerond.

Het college van B&W heeft van deze tussenrapportage kennis genomen. De eerste twee fasen van de proef, te weten de voorspelling en het meetgedeelte, zijn nu afgesloten. De meetresultaten laten een positief beeld zien. Tijdens de praktijkproef is de invloed van het ontgraven van diepwandsleuven en van de bouwput op de omgeving onderzocht. De praktijkproef is uitgevoerd op de bouwlocatie van de toekomstige Mondriaantoren naast het Amstelstation

Met de resultaten van deze diepwandproef wordt bevestigd dat de installatie van een diepwand een minimaal effect heeft op de omgeving en slechts zeer geringe invloed op de heipalen in de Amsterdamse bodem. De diepwanden worden toegepast bij de bouw van de diepe stations van de Noord/Zuidlijn. Volgens planning zal hiermee eind 2000 worden begonnen

Een diepwand is opgebouwd uit een aantal panelen. Het graven van een diepwandpaneel gebeurt met een grijper of frees. Tijdens het graven wordt de sleuf in stand gehouden door die te vullen met een steunvloeistof, de zogenaamde bentonietspoeling. Als de ontgraving voltooid is, wordt de bentonietspoeling door vervanging met schone spoeling ontzand en wordt er een wapeningskorf geplaatst. Vervolgens kan beton worden gestort met behulp van lange pijpen

Over de derde en laatste fase van deze praktijkproef, de finale interpretatie van meetgegevens en waardebepaling van de ontwerpmodellen, zal binnenkort worden gerapporteerd

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie