Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving ontgrondingenwet provincie Friesland

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisg. aanvr./ontw-besch. Ontgrondingenwet aanleg van twee waterpartijen in Hempens-Teerns

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij van plan zijn te voldoen aan het verzoek van Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, om verlening van een vergun-ning ingevolge de Ontgrondingenwet voor de aanleg van twee waterpartijen in Hempens-Teerns.

Ter inzage
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 28 oktober 1999 gedurende vier weken ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afd. Milieuvergunningen. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 55 67);

- bij de balie van Stadsontwikkeling & Milieu in het Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.
Na deze vier weken blijven de stukken ter inzage liggen tijdens de kantooruren tot zes weken na het bekendmaken van de definitieve beschikking op de aanvraag.

Tegen de ontwerp-beschikking kan door een ieder binnen de hiervoor aangegeven termijn van vier weken bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Als daarom wordt verzocht, is het tot en met 24 november 1999 ook mogelijk een verzoek in te dienen om over het ontwerp van het besluit van gedachten te wisselen met een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Fryslân en de aanvrager. Tijdens deze gedachtewisseling kunnen ook mondelinge bedenkingen worden ingediend.

Hiervoor, en ook voor andere inlichtingen over deze procedure kan men het best eerst met de provincie bellen op telefoonnummer 058 292 55
67.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie