Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving bodemsanering Hollum (Ameland)

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering te Schoolstraat 22 te Hollum

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 13 september
1999 van Firma Visser te Hollum (Ameland) een melding hebben ontvangen van het voornemen de bodem te saneren van het perceel Schoolstraat 22 te Hollum, kadastraal bekend gemeente gemeente Ballum, sectie G, nrs.
174, 324 en 2703. Bij de melding is een rapport van het onderzoek naar de verontreiniging in de bodem en een saneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek en het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 29 juncto 37 en artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembescherming, in een ontwerp-beschikking vastgesteld:

- dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat pro forma sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

- dat ingestemd wordt met het voorgelegde plan om het onder 1. bedoelde geval van ernstige bodemverontreiniging te saneren. Het saneringsplan en aanvullende notitie maakt deel uit van deze beschikking.

U kunt de stukken inzien
U kunt de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken vanaf 4 november tot en met 2 december 1999 inzien:

- bij de provincie Fryslân, bureau bodemsanering, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. Iedere werkdag van 9.30 tot 16.00 uur;
- in het gemeentehuis van de gemeente Ameland, Jelmeraweg 1 te Hollum. Geopend op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; behalve op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede op maandagen na telefonische afspraak van 19.00 tot 22.00 uur.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de ontwerp-beschikking mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Dit kan zolang de stukken ter inzage liggen. Als u de stukken wilt inzien of uw mening mondeling wilt geven, moet u vooraf een afspraak maken.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider, de heer Y. Zeinstra van ons bureau Bodemsanering, tel. 058 292 54 51.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie