Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NIBUD-brochure Co-ouderschap over verdelen financiele last

Datum nieuwsfeit: 03-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NIBUD Persbericht

nibudan.gif (21455 bytes) P E R S B E R I C H T

NIBUD-brochure Co-ouderschap leidt gescheiden ouders door wirwar van financiële regelingen

3-11-1999

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft de GeldWijzer Co-ouderschap uitgebracht. Gescheiden ouders die ervoor kiezen om de zorg en de opvoeding van de kinderen gezamenlijk op zich te nemen, lopen tegen allerlei praktische en financiële obstakels aan. Hoe verdeel je bijvoorbeeld de kosten voor voeding, kleding of de verzekeringen van een kind? Wie ontvangt de kinderbijslag of tegemoetkoming studiekosten? Hoe zit het met de kosten voor kinderopvang en op welk adres moet een kind worden ingeschreven? Het blijkt bovendien dat tal van instanties op het gebied van sociale en fiscale regelgeving niet goed ingesteld zijn op een co-ouderschap situatie. De nieuwste GeldWijzer van het NIBUD geeft inzicht in al deze financiële aspecten van co-ouderschap. Het boekje is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Nederlandse Gezinsraad en de Werkgroep KO, een organisatie van en voor (aanstaande) co-ouders. Het ministerie van Justitie heeft financieel bijgedragen.

Het komt steeds vaker voor dat wanneer ouders uit elkaar gaan, er voor co-ouderschap gekozen wordt. De kinderen wonen dan een deel van de tijd bij de ene ouder en vervolgens een deel bij de andere ouder. Elke ouder neemt zo een min of meer gelijk deel van de zorg en de opvoeding op zich. Wil co-ouderschap succesvol zijn, dan moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Over de verdeling van de tijd bijvoorbeeld, over de taakverdeling tussen de ouders, verjaardagen en vakanties en uiteraard ook over de financiën. Vaak accepteren instanties het co-ouderschap eerder wanneer dergelijke zaken op papier staan. Bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant, een notariële akte of anderszins.

Verdeling van de uitgaven

Co-ouderschap heeft de nodige gevolgen op financieel gebied. Bij co-ouderschap worden immers in twee huishoudens kosten gemaakt voor hetzelfde kind. De berekening van de kosten wijkt daarmee af van de situatie waarin de kinderen na de scheiding bij één ouder verblijven. Co-ouders moeten dan ook afspraken maken over de verdeling en de verrekening van de kosten. Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de eigen kosten en de te verdelen kosten.

Eigen kosten zijn kosten die in beide huishoudens worden gemaakt, zoals de huur, de telefoon of voeding. Deze kosten worden vaak buiten de verrekening gehouden. Het is immers niet de bedoeling dat de ouder die het minst verdient meebetaalt aan de misschien wel hogere uitgaven van de ouder die het meest verdient. Ook uitgaven aan speelgoed worden vaak door beide huishoudens gedaan. En een fiets is ook vaak in twee huishoudens aanwezig. Deze kosten hoeven niet te worden verdeeld. Het zijn eigen kosten. Iedere ouder bepaalt zelf hoeveel geld daaraan wordt uitgegeven. Daarentegen moeten kosten voor verzekeringen, tijdschriften, contributies en dergelijke wel worden verrekend. Over uitgaven aan kleding, vakantie en kinderopvang zullen weer apart afspraken gemaakt moeten worden. In de GeldWijzer komen alle mogelijke kosten voor de kinderen uitvoerig aan bod en wordt er aangegeven hoe deze verrekend kunnen worden.

Obstakels fiscale en sociale regelgeving
Fiscale en andere regelingen zijn meestal afgestemd op een traditionele gezinssituatie, of bij een scheiding, op een éénoudergezin en een alleenstaande. Bij co-ouders maken de kinderen echter deel uit van twee huishoudens. Het is daarom voor co-ouders én voor instanties niet altijd duidelijk hoe zulke regelingen moeten worden toegepast. Het is bijvoorbeeld moeilijk om de eigen bijdrage voor kinderopvang en de tegemoetkoming studiekosten te berekenen. Maar ook om de juiste tariefgroep voor de loon- en inkomstenbelasting vast te stellen of de regeling voor buitengewone lasten voor de inkomstenbelasting toe te passen. Ook is het ingewikkeld om te bepalen wie de kinderbijslag of de huursubsidie ontvangt en hoe hoog de bijstandsuitkering is. De GeldWijzer Co-ouderschap geeft informatie over de verschillende regelingen waarin co-ouderschap tot onduidelijkheid leidt en geeft aan welke keuzes co-ouders hebben.

Prijs en bestelwijze
De GeldWijzer Co-ouderschap bevat 60 pagina's en kost f 19,50. Het bestelnummer is C26. De GeldWijzer Co-ouderschap is bedoeld voor ouders die gaan scheiden en co-ouderschap overwegen en voor reeds gescheiden ouders die tegen praktische financiële problemen zijn aangelopen.

Bij het NIBUD is eveneens de GeldWijzer Alimentatie verkrijgbaar. Deze brochure, die recentelijk opnieuw is uitgebracht, legt uit hoe een alimentatiebedrag voor partner of kinderen wordt vastgesteld en wat de gevolgen van een echtscheiding zijn voor het inkomen van beide partners en wat er verandert op het gebied van verzekeringen, hypotheek en pensioen. De GeldWijzer Alimentatie bevat 68 pagina's en kost f 15,50; het bestelnummer is C24.

De GeldWijzers kunnen besteld worden door overmaking van het betreffende bedrag op postbankrekening 36 87 00 ten name van het NIBUD in Utrecht, onder vermelding van bestelnummer(s). Bestelinformatie kunt u ook hier vinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie