Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Verstand-Bogaert congres 'Verzorging & arbeid'

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4 november 1999 Nr. 99/198

Toespraak door staatssecretaris mevrouw mr. A.E.Verstand-Bogaert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens het congres ‘Verzorging… arbeid en zorg’ van de Nederlandse Vakvereniging Docenten Verzorging op 4 november 1999 in Ede.

De organisatoren van dit congres hadden een vooruitziende blik toen ze mij in januari van dit jaar uitnodigden om het middagdeel van dit congres te openen. Het thema arbeid en zorg is actueler dan ooit. In de Tweede Kamer wordt scherp gediscussieerd over deeltijd, betaald zorgverlof en of van moeders in de bijstand met jonge kinderen wel of niet gevraagd kan worden dat ze gaan werken. Werknemers- en werkgeversorganisaties laten duidelijk van zich horen. Positief en negatief. De media zijn alert. Kortom: arbeid en zorg staat hoog op de politieke agenda. Het is een belangrijk sociaal-economisch thema geworden.

Is er iets van die Haagse opwinding te bespeuren bij u in de klas?

Hebben de jongens en meisjes die bij u het vak verzorging volgen het idee dat het ook over hun toekomst gaat?

Bij u leren ze hoe ze voor zichzelf en anderen kunnen zorgen en dat is een prima investering voor de toekomst. Maar ik denk niet dat ze zich erg druk zullen maken over een wettelijk recht op deeltijd of betaald zorgverlof. En gelijk hebben ze. Ze moeten er op kunnen vertrouwen dat de regering een wijs beleid voert waardoor ze later zorgen en werken kunnen combineren.

Ik zou vandaag graag enkele onderwerpen aan u willen voorleggen. Het gaat me niet om een uitputtende verhandeling. Ik zie het meer als een bijdrage van mijn kant aan de discussies en gedachtenvorming in de workshops die vanmiddag op het programma staan.

Arbeid en zorg is veranderingsmanagement in optima forma.

Iedereen erkent dat in een tijdsbestek van twee decennia zich grote maatschappelijke veranderingen hebben voorgedaan. Begin jaren tachtig nog was de norm: mannen werken en vrouwen zorgen. Enkele uitzonderingen daargelaten. De inrichting van de samenleving was op die taakverdeling afgestemd. En natuurlijk zeiden onze ouders: meid, zorg dat je je eigen brood kunt verdienen. ‘Kunt verdienen’, dat duidt al op een ontsnappingsclausule. En wie de onderwijsstatistieken van die tijd bekijkt, kan er niet omheen. Het opleidingsniveau van meisjes bleef achter bij dat van jongens.

In twintig jaar is er veel veranderd. Er is geen verschil meer in opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen. De meeste vrouwen kiezen voor combineren en brengen dat ook in de praktijk. Steeds meer moeders hebben naast de zorg voor hun kinderen een betaalde baan. Ook al zijn er nog veel praktische problemen. Steeds meer vaders willen minder werken en meer zorgen. Al kunnen ze dat nog lang niet altijd in praktijk brengen.

Ik gebruikte het woord veranderingsmanagement niet zonder reden. Dit kabinet wil de maatschappelijke veranderingen ondersteunen. Het gaat om de toekomst. Al besef ik dat we het kostwinnersdenken nog maar net achter ons hebben gelaten.

Een onderzoek onder leiding van professor Dubois van de sectie Jongerenstudies en Jeugdbeleid van de Rijksuniversiteit Leiden illustreert dat treffend. In oktober was ik bij een symposium met de titel ‘Levensloop in de 21e eeuw (v/m)’ en daar hield een van de onderzoeksters, mevrouw Te Poel een inleiding over toekomstvisies van jongeren en de keuzen die ze maken als het gaat om arbeid en zorg.

De sectie Jongerenstudies en jeugdbeleid volgde 10 jaar zo’n 120 jongeren. Ze werden 4 keer uitgebreid geïnterviewd. Voor het eerst in 1988 toen ze in de laatste klas van het voortgezet onderwijs zaten, variërend van VBO tot VWO. Ze waren toen tussen de 15 en 18 jaar. Het laatste interview werd in 1997 gehouden. Toen waren ze tussen de 24 en 27.

Te Poel signaleert een duidelijk verschuiving van kiezen voor de traditionele oplossing - zeg maar het kostwinnersmodel - naar kiezen voor een combinatie van arbeid en zorg. In 1989 - in het laatste schooljaar - voelde een kwart van de meisjes wel voor combineren. Nu maakt meer dan de helft die keuze. Niet alleen de meisjes uit de hogere en middenmilieus, zoals vaak gedacht wordt. Maar ook uit de lagere milieus. Al zijn er wel verschillen. De hoger opgeleiden zien zich samen met hun partner ieder in deeltijd werken. De lager opgeleide meisjes zien het meest in een toekomst waar de partner voltijds werkt en zij zelf een halve werkweek.

Ook onder de jongens wordt het combinatiemodel steeds populairder, volgens Te Poel. Een groot deel van de jongens vindt het niet meer vanzelfsprekend dat zij een volledige baan hebben en dat hun partner de opvoeding van de kinderen voor haar rekening neemt.

Deze jongens - zo stelt ze - worden op een moderner spoor gezet door hun vriendinnen. Ze dwingen hen - zo zou je kunnen zeggen - na te denken over moderne werk- en gezinsmodellen.

De belangrijkste conclusie die Te Poel uit het onderzoek trekt, is dat er een grote diversiteit is in de keuzen van jongeren. Het standaardmodel wordt minder belangrijk, maar maakt niet zonder meer plaats voor een model waarbij partners een deeltijdbaan hebben en de opvoeding van kinderen delen.

En dan denk ik: dat is niet zo gek. We hebben het kostwinnersdenken als leidraad voor het beleid inderdaad nog maar net verlaten. De jongeren van nu groeien op in een complexe maatschappij, met een veelheid aan mogelijkheden en keuzen. De trends zijn duidelijk, de maatschappelijke veranderingen onmiskenbaar. En op het terrein van arbeid en zorg zullen we nog heel wat werk moeten verzetten om hen niet teleur te stellen.

Ik vond de presentatie van het onderzoek van de sectie Jongerenstudies en Jeugdbeleid beslist de moeite waard. En daarom wilde ik de resultaten graag in vogelvlucht aan u over brengen. Er is uiteraard veel meer over het onderzoek te zeggen, niet alleen inhoudelijk. Te Poel doet ook een aantal aanbevelingen. Zo pleit zij bijvoorbeeld voor meer aandacht op school voor levensloopplanning. Niet in de zin van beroepenoriëntatie, maar vooral in de zin van voor- en nadelen van verschillende keuzen goed tegen elkaar af kunnen wegen.

U werkt natuurlijk met veel jongere kinderen en ik heb onvoldoende inzicht of dergelijke afwegingen bij uw vak al aan de orde komen. Maar dat neemt niet weg dat ik me wel eens afvraag of wij voldoende over het voetlicht weten te brengen welk cruciaal moment er aanbreekt als er kinderen komen.

Juist dan lopen jonge mensen het risico dat de traditionele patronen weer de overhand krijgen. Dat betekent dat vooral jonge vrouwen stevig in hun schoenen moeten staan. En dat je vooraf moet nadenken en onderhandelen met de partner over werk- en zorgverdeling.

Wij hebben soms het idee dat we met een typisch Nederlandse discussie bezig zijn. Dat is niet het geval.

In veel Europese landen speelt de vraag hoe de samenleving kan worden afgestemd op vrouwen en mannen die werken en zorgen combineren.

Een aantal experts heeft laatst een studie verricht naar de manier waarop vrouwen en mannen in EU-landen arbeid en zorg combineren en wat hun wensen voor de toekomst zijn. En de uitkomsten zijn interessant. Mannen en vrouwen willen betaald werk verrichten. De optie van de man als kostwinner kent weinig of geen aanhangers. Mannen zouden bij voorkeur minder willen werken. Vrouwen meer.

De onderzoekers geven een korte typering van de verschillende vormen van verzorgingsstaten die Europa kent. En dat levert bij Nederland een verrassend resultaat op. Werden wij vroeger ingedeeld bij de categorie waarin de mannelijke kostwinner dominant is, nu wisten de onderzoeken niet zo goed raad met Nederland. We horen niet thuis bij het noordelijke type. En dan moet u denken aan landen als Zweden, Denemarken en Finland waar iedereen - mannen en vrouwen - kostwinner is. En we horen niet meer bij de landen waar de mannelijke kostwinner het dominante patroon is. Juist daarom wordt er met veel interesse naar Nederland gekeken.

Ik denk dat dat alles te maken heeft met de keuzes die dit kabinet maakt. Kenmerkend voor Nederland is dat men naast het uitbesteden van zorg - bijvoorbeeld door kinderopvang waar we nu een fikse inhaalslag aan het maken zijn - ook nadrukkelijk kiest voor een zekere mate van zelf zorgen.

Wij noemen dat het combinatiemodel. Daarbij gaat het niet om een blauwdruk waar iedereen zich in moet voegen. Maar een leidraad voor beleid dat tegemoet komt aan de capaciteiten en wensen van mannen en vrouwen. En waarin naast het belang van betaalde arbeid ook het belang van zelf zorgen wordt onderstreept.

Dat kon wel eens onze kracht zijn. Aan de ene kant vasthouden aan de waarde van zelf-zorgen en tegelijkertijd stug doorgaan met het realiseren van meer voorzieningen en meer mogelijkheden om werk en zorg te kunnen combineren.

U leidt jonge mensen op voor een zelfstandig bestaan waarin werk en zorg met elkaar in balans moet kunnen zijn. Ieder op ons eigen terrein werken we aan hetzelfde doel. Ik wens u bijzonder veel succes.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...