Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Convenant voor duurzaamheid in het hoger beroepsonderwijs

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Terug naar de index Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
directie Voorlichting
Datum: 15-12-1999 Home

Bericht
hr.gif (1261 bytes)

Datum 4 november 1999

Nieuw: Convenant voor duurzaamheid in het hoger beroepsonderwijs

Hogescholen kunnen vanaf 1 november 1999 toetreden tot het Handvest Duurzaamheid HBO. Het Handvest is een nieuwe afspraak tussen hogescholen, HBO-raad en de ministeries van OCenW, VROM en LNV om het perspectief van duurzame ontwikkeling sneller en beter te integreren in alle sectoren van het hoger beroepsonderwijs en in de bedrijfsvoering van individuele hogescholen. Qua initiatief en aanpak is deze afspraak innovatief voor het onderwijs in Nederland en Europa. De formele ondertekening van het Handvest vindt plaats op 16 december in de namiddag te Den Haag.

Initiatief
Het initiatief van het Handvest Duurzaamheid HBO is geboren tijdens de uitreiking van de milieuprijs hoger onderwijs in mei 1998. Het Handvest is daarna ontwikkeld op voortouw van de hogescholen waarbij de ministeries zich later bij de afspraak hebben aangesloten. De afspraak beoogt dat hogescholen hun studenten de competentie zullen aanreiken om vraagstukken van duurzame ontwikkeling te hanteren en aan de oplossing daarvan bij te dragen, ongeacht hun discipline of werkterrein.

Formule
Het Handvest vordert naast een algemene commitment van het college van bestuur een aantal concrete afspraken met opleidingen en de beheerders van vestigingen. De hogeschool dient deze afspraken uit te werken in een verbeterplan, dat tegelijk de basis vormt voor eigen evaluatie en input geeft voor een jaarlijkse rapportage over de vorderingen binnen de hbo sector.
De afspraken, die zijn ondergebracht in het protocol van het handvest, hebben om te beginnen betrekking op de verankering in beleid en strategie, deskundigheid van docenten en leerplannen. Van de vestigingen wordt beleid gevraagd op het gebied van afvalpreventie, energie-efficiency en vervoer. Het protocol wordt tweejaarlijks aangescherpt door een stuurgroep, die uit vertegenwoordigers bestaat van de toegetreden hogescholen. De ministeries en HBO-raad hebben in de stuurgroep een adviserende rol.
Verder kunnen de opleidingen, die aantoonbaar aan de afspraken hebben voldaan, zich onderscheiden door middel van het nieuwe keurmerk `Duurzaam HBO'. Het keurmerk zal uit oplopende niveaus bestaan, afhankelijk van het aantal afspraken dat de opleiding heeft nagekomen. Voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het project is het Steunpunt Duurzaamheid HBO ingericht. Deze is ondergebracht bij SME MilieuAdviseurs in Utrecht.

Ambitie
De ambitie is dat minstens 50 procent van de hogescholen het Handvest zal ondertekenen. Daarbij zal de sector Techniek waarschijnlijk voorop lopen, gevolgd door Economie, de lerarenopleidingen en het agrarisch onderwijs. Gezien de belangstelling van grote hogescholen tot dusver, bestaat de verwachting dat het Handvest door zal werken naar 80 procent van de studentenbevolking. Dat houdt in dat er jaarlijks ongeveer 40.000 studenten naar middenkader functies instromen bij de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Studenten die in staat zijn om ecologische, economische en sociale aspecten te hanteren in relatie tot hun vakgebied en hun rol als burger. Gedurende de looptijd van het Handvest zal de doorwerking naar de samenleving van substantiële betekenis kunnen zijn. De looptijd is van (cursusjaar) 1999 tot 2003, met mogelijke verlenging tot 2007.

Het project is genomineerd voor de MilieuMagazine BIM-prijs 1999.

Voor meer informatie

Steunpunt Duurzaamheid HBO
J. de Vos
Postbus 13030
3507 LA Utrecht
tel. 030 - 2881074,
e-mail: (steunpunt@sme.nl)
Hogeschool IJselland
Faculteit CMT, E. Tulp
Postbus 357
7400 AJ Deventer
tel. 0570 - 663036
e-mail: (eddy.tulp@hsij.nl)

EINDE PERSBERICHT

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie