Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgevingen Gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 44 (datum mededeling: 04 november 1999)

Bouwplannen

Aanlegvergunning

Bestemmingsplannen

Wet geluidhinder

* Verkeersbesluit


* Voortuinenkeuring 1999

* Inspraak nota drugsbeleid Eemnes

* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 44

Bouw- en sloopplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen


- Hasselaarlaan 32, bouwen aanbouw.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer

Van Oortmarssen van de sector VROM.

Verleende aanlegvergunning

Inrichten van reservaat- en natuurontwikkelingsgebieden gelegen binnen het grondgebied van de gemeente in de ruilverkaveling Eemland. Het betreft de inrichting ten behoeve van natuurbehoud en
-ontwikkeling van de gebieden Valse bosjes, Noordpolder te Veld/Maatpolder binnendijks, Maatpolder buitendijks, Zomerdijk en Buitenvaart-Zuid.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Goyergracht zuid 29, vergroten woning.

- Kerkstraat 23a, vergroten winkel.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 5 november 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Voorontwerp bestemmingsplan

Van 5 november t/m 2 december 1999 ligt het voorontwerp bestemmingsplan "Wakkerendijk 128d" voor inspraak ter inzage bij de sector VROM in het gemeentehuis.

Deze partiële herziening van het bestemmingsplan "Wakkerendijk/Meentweg" is noodzakelijk in verband met de gewenste ver-nieuwbouw (vergroting) van de bestaande Welkoop-winkel op het perceel Wakkerendijk 128d.

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk uw bedenkingen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Wet geluidhinder

Conceptverzoek hogere grenswaarden
Vanaf 5 november 1999 ligt bij de sector VROM vier weken ter inzage het conceptverzoek tot vaststelling van een hogere grenswaarde voor het bouwen van een bedrijfswoning met schuur aan de Oostelijke Parallelweg Rijksweg 27 (te Veenweg Zuid) op het perceel kadastraal bekend Gemeente Eemnes sectie F, nummer 1231.Gedurende deze termijn kunt u uw reacties kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

Maandag 15 november 1999 wordt om 16.30 uur een hoorzitting gehouden in het gemeentehuis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie