Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw station Breda wordt openbaar Vervoersknooppunt

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

NIEUW STATION BREDA WORDT OPENBAAR VERVOERSKNOOPPUNT

Over vijf à zes jaar kan er op de huidige stationslocatie in Breda een compleet nieuw NS-station staan waar trein, auto, bus en fiets onder één dak samenkomen: een nieuw openbaar vervoersknooppunt. De drie perrons voor treinen en twee voor bussen liggen op dezelfde hoogte om een snelle en comfortabele overstap mogelijk te maken. Het station krijgt zowel aan de zuid- als aan de noordzijde een hoofdentree door middel van een groot plein. Auto's en bussen bereiken het station via de noordkant. In het stationsgebied is tot 2015 ruimte voor circa
120.000 m² kantoorruimte en ongeveer 400 woningen. Dit vraagt op termijn om circa 4000 extra parkeerplaatsen en 2500 fietsenstallingen die in een bij voorkeur ondergrondse garage moeten worden opgevangen. Rondom de Mark kan over 25 jaar een nieuw stadsdeel ontstaan voor wonen, werken en recreatie. Dit blijkt uit de studies die de afgelopen maanden zijn verricht naar de mogelijkheden om de Spoorzone te ontwikkelen. Het college van B&W heeft de ideeën en uitgangspunten uit de studies onlangs vrijgegeven voor consultatie.

De komst van de HSL-shuttle in 2005/2006 was voor de gemeente Breda aanleiding om voor het gebied Spoorzone een toekomstvisie op te stellen. In opdracht van de gemeente Breda en NS Vastgoed is vervolgens een groot aantal studies uitgevoerd om de mogelijkheden van de herontwikkeling van het station, het stationsgebied en de omliggende woonbuurten en bedrijventerreinen te onderzoeken. De resultaten zijn samengevat in de notitie `Sleutelproject Spoorzone Breda, uitgangspunten voor planontwikkeling' (oktober 1999).

Uit de studies komt naar voren dat de Spoorzone bij uitstek geschikt is om de positieve effecten van de komst van de HSL-shuttle voor de stad te benutten. Goede en nieuwe verbindingen geven Breda een economische impuls. De studies naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Spoorzone bevatten een uitgebreid programma voor de ontwikkeling van kantoren, woningen, detailhandel, bedrijven en voorzieningen.

Station Breda Centraal

Het hart van het nieuwe station moet komen te liggen in het verlengde van de Willemstraat. In het nieuwe stationscomplex is ruimte voor een brede voetgangerspassage met onder andere winkels als verbinding tussen de noord- en zuidzijde van de stad. Vanwege de hoogte van het spoor is het nodig de passage iets verdiept aan te leggen. Er ontstaat zo een ruime en sociaal veilige doorgang met een vloeiende overgang naar de pleinen voor het station. Zowel aan de zuid- als de noordzijde is ruimte voor een plein. Voor fietsers komt er ook een noord-zuid route onder het station. De juiste ligging wordt nog nader onderzocht.

Aan de zuidzijde is ruimte voor drie perrons voor aankomst en vertrek van de HSL-shuttle en de Intercity treinen. Aan de noordzijde kunnen twee perrons komen voor het stads- en streekvervoer en de bussen van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), een snelle busverbinding tussen Etten-Leur/Breda/Oosterhout.

Vanuit de parkeergarage en de fietsenstalling moeten de perrons gemakkelijk bereikbaar zijn. De bedoeling is de dienstregelingen van de verschillende soorten vervoer goed op elkaar te laten aansluiten.

Stationsgebied

Het stationsgebied biedt door zijn ligging optimale kansen om uit te groeien tot een centrum van nieuwe economische activiteiten. Gemeente en NS Vastgoed denken daarbij aan kantoren in de top van de markt die hun Benelux of Europese activiteiten op één plaats willen concentreren, bijvoorbeeld hoofdkantoren van bedrijven zoals Esso. In het stationsgebied is ook ruimte voor woningen. Nader onderzoek moet uitwijzen waar en wat er precies gebouwd kan worden. Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld wonen boven kantoren.

Voor de ontwikkeling van kantoren en het goed functioneren van een openbaar vervoersknooppunt moet het station met de auto goed te bereiken zijn. De route Noordelijke Rondweg-Belcrumweg biedt een gemakkelijke toegang tot het stationsgebied. Tussen Belcrum en het spoor is ruimte voor een nieuwe ontsluitingsweg: een zogenoemde Spoorzoneboulevard. Deze nieuwe weg en de bestaande singelring kan het stationsgebied verder toegankelijk maken. Doorgaand verkeer door de bestaande buurten Belcrum en Spoorbuurt wordt tegengegaan. Een parkeerroutesysteem moet zorgen voor een snelle en goede afwikkeling van het verkeer.

Belcrum en Spoorbuurt

Voor de omliggende buurten worden in samenspraak met de bewoners buurtplannen opgesteld. Hierin staan maatregelen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Uitgangspunt voor de verdere planontwikkeling is het handhaven van de woonbestemming in Belcrum. Naar het noordwesten toe kan de buurt zelfs worden uitgebreid met woningen, net zoals dat nu gebeurt op het Slachthuisterrein. De Speelhuislaan wordt opgeknapt, er komen meer voorzieningen en er komt geen doorgaand verkeer in de wijk.

De Spoorbuurt profiteert van de economische ontwikkeling van het station. Het gevolg zal zijn dat de Spoorbuurt, naast wonen, ook andere kleinschalige functies aantrekt om zich daar te vestigen. Te denken valt aan horeca, detailhandel en zakelijke dienstverlening. Het is belangrijk om deze economische functies goed in te passen in de bestaande wijk. Het culturele erfgoed van de Spoorbuurt, de 19e eeuwse structuur (stratenpatroon, bouwblokken en schaal), wordt gerespecteerd. De Willemstraat kan voor de fietsers en voetgangers de belangrijkste ontsluitingsweg van het station worden. Door deze straat beter in te richten ontstaat een goede aansluiting op de binnenstad.

Nieuw Stadsdeel

De ontwikkeling van de Spoorzone voorziet op langere termijn ook in het creëren van een nieuw stadsdeel rondom de Mark en de Belcrumhaven. Door meer water in het gebied te brengen kan een nieuwe aantrekkelijk wijk ontstaan waar, in plaats van de huidige bedrijven, ruimte is voor wonen, werken en recreatie langs de oevers en op het water. Een jachthaven en aanlegsteigers kunnen de waterrecreatie tot dicht bij de binnenstad brengen. Er ontstaan ook mogelijkheden voor voorzieningen op het gebied van reizen, winkelen, persoonlijke verzorging, kunst, eten en drinken. Er zou ook plaats moeten zijn voor kunst en een stedelijk plein, uitnodigend voor het organiseren van culturele manifestaties.

Consultatiebijeenkomsten

De gemeente houdt drie consultatiebijeenkomsten over de ideeën voor de Spoorzone om de betrokkenen te informeren en de gelegenheid te geven te reageren. Op dinsdag 16 november is er een bijeenkomst voor de bedrijven in het gebied in de Ontvangstruimte van het Stadskantoor, op
17 november voor de bewoners uit het studiegebied (onder andere Belcrum en Spoorbuurt) in het gemeenschapshuis Belcrum en op 18 november voor stedelijke belangenorganisaties en overige belangstellenden uit de rest van Breda in de Nieuwe Veste. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

De nota `Sleutelproject Spoorzone Breda, uitgangspunten voor planontwikkeling' (oktober 1999) ligt tot en met 1 december ter inzage bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor en bij het meldpunt Centrum aan de Grote Markt 38. Hier liggen ook alle studies die tot nu toe voor de Spoorzone zijn verricht. Tot 1 december kunnen betrokkenen schriftelijk reageren.

Eind december bespreekt het College van B&W de voorstellen en de reacties uit de consultatieronde. Zij stelt dan de definitieve uitgangspunten vast en een plan van aanpak voor het vervolg. In januari neemt de gemeenteraad een besluit hierover. Het komende jaar wordt er dan gewerkt aan een masterplan voor de Spoorzone, een plan voor het stationsgebied en het nieuwe station, een bereikbaarheidsplan voor het station en de buurtplannen voor Belcrum en Spoorbuurt.

Breda, 3 november 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie