Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Europees bedrijfsleven bedreigd door nieuwe concurrenten'

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PRICEWATERHOUSECOOPERS

E-business

EUROPEES BEDRIJFSLEVEN BEDREIGD DOOR NIEUWE CONCURRENTEN

De grootste Europese organisaties zijn zich weliswaar bewust van het potentieel van e-business op de lange termijn, maar investeren niet voldoende om dat potentieel te verwezenlijken. Dit is een van de conclusies van het rapport van PricewaterhouseCoopers met de titel Concurreren in het Internet-tijdperk - uitdagingen voor gevestigde bedrijven.

Ambitieuze doelstellingen

Het rapport toont aan dat 26 van de respondenten meer dan 90 van hun bestaande klanten via e-business zou willen bedienen, maar dat vooralsnog slechts 1 dat doel heeft bereikt. Bovendien heeft slechts 11 de mogelijkheden van e-business volledig benut en maar liefst 48 is amper begonnen aan de ontwikkeling van een website. E-business wordt vooral voor defensieve doeleinden ingezet; slechts 7 gebruikt de mogelijkheden van de elektronische handel om voet aan de grond te krijgen in een nieuwe sector. Nog verontrustender is het feit dat meer dan een derde van de respondenten toegeeft niet over de noodzakelijke vaardigheden te beschikken om e-businessoplossingen te implementeren.

Achterblijvende investeringen

Slechts 4 van de ondervraagde organisaties investeert meer dan 10 van de inkomsten aan de ontwikkeling van e-business, hoewel dit percentage over drie jaar naar verwachting tot 15 zal zijn gestegen. Het achterblijvende investeringsniveau vindt zijn weerslag in het feit dat gemiddeld slechts 12 van de respondenten meer dan 10 van de inkomsten via Internet genereert. Dit percentage is overigens lager voor bedrijven in de business-to-business sector (waarvan slechts 6 meer dan 10 van de inkomsten op het web genereert) dan voor bedrijven die rechtstreeks met consumenten zakendoen (18).

Meer erkenning gewenst

De terughoudendheid bij het investeren in e-business komt wellicht voort uit het gebrek aan erkenning op de kapitaalmarkten van deze manier van zakendoen. Meer dan de helft van de respondenten was van mening dat de markt e-businessactiviteiten niet op waarde weet te schatten; 72 gaf aan geen plannen te hebben voor het aanleggen van kapitaal voor Internet-activiteiten.

Dot.com-bel lijkt niet te barsten ...

De meeste respondenten geloven niet dat de zogenaamde dot.com-bedrijven worden overgewaardeerd. Volgens diegenen die dat wel geloven is er echter sprake van een ernstige overwaardering: 37 (14 van de totale steekproef) bespeurt een overwaardering van meer dan 50, en twee derde verwacht dat er de komende 12 maanden correcties zullen plaatsvinden.

Een nieuwe tweedeling - business-to-business versus business-to-consumer

Het wordt steeds duidelijker dat bedrijven die rechtstreeks met consumenten in contact treden, e-business wezenlijk anders benaderen dat bedrijven die alleen met andere bedrijven zakendoen. De investeringen in e-business liggen in de eerste categorie twee maal zo hoog als in de tweede.

Het wekt geen verbazing dat de op consumenten gerichte bedrijven de toegevoegde waarde die e-business kan leveren vooral zien liggen op het gebied van klanttevredenheid en klantenbinding en het uitstippelen van een geschikte merkstrategie. Business-to-business organisaties zien echter vooral potentiële voordelen op het gebied van vergrote efficiency en kostenreductie.

Belang van merknamen groeit

Onder de 50 grootste Amerikaanse business-to-consumer merken op Internet bevinden zich maar liefst 45 zogenaamde I-merken, d.w.z. merken die alleen op Internet worden gebruikt. Het ziet er echter niet naar uit dat deze trend in Europa navolging zal vinden. Van de ondervraagde organisaties gaf slechts 4 aan een nieuw I-merk te willen ontwikkelen. Veel organisaties (42) zijn van plan gebruik te gaan maken van een aangepaste versie van hun bestaande merk. De meeste organisaties (44) gaan echter gewoon hun bestaande merk op Internet promoten.

Beveiliging blijft problematisch

Regelgevende instanties en aanbieders van technologie staan voor de uitdaging het bedrijfsleven ervan te overtuigen dat transacties via Internet afdoende zijn beveiligd.

Dat het beveiligingsvraagstuk een grote rol blijft spelen, blijkt wel uit het feit dat 28 van de business-to-consumer organisaties en 10 van de business-to-business organisaties dit probleem spontaan noemde als het grootste obstakel voor de succesvolle invoering van een e-businessstrategie.

Welke concurrent wordt als de grootste bedreiging ervaren?

Volgens bijna de helft van de respondenten (45) komt de grootste dreiging nog altijd voort uit de traditionele concurrenten en hun welbekende handelskanalen. Slechts 25 bespeurde de grootste dreiging in concurrenten die via e-business opereren. Verrassend genoeg werden de dot.coms door slechts 15 als de grootste bedreiging ervaren, en door maar liefst 60 als de minst zorgwekkende bedreiging. Hoewel men verwacht binnen drie jaar meer van deze bedrijven te duchten te hebben, blijken de meeste respondenten ervan uit te gaan dat traditionele concurrenten, bestaande bedrijven uit andere sectoren en de dot.coms uiteindelijk een even grote bedreiging gaan vormen, en dat de markt niet door één van deze drie zal worden gedomineerd.

Gevestigde bedrijven: vijf voorwaarden voor succes

Ronald van Tongeren, hoofd van de E-businessgroep van PricewaterhouseCoopers in Nederland, zei over dit alles het volgende:

"Dit onderzoek bewijst dat Europese ondernemingen op het gebied van e-business niet minder ambitieus zijn dan hun Amerikaanse tegenhangers. Het laat echter ook zien dat de meeste Europese ondernemers zich defensief opstellen, en hun vertrouwen in Internet weliswaar met de mond belijden maar geen daadwerkelijke stappen nemen om het potentieel van e-business volledig te benutten. Slechts enkele van de bedrijven die we hebben ondervraagd hebben serieus in e-business geïnvesteerd. Veel bedrijven geven toe niet over de noodzakelijke vaardigheden te beschikken. Bovendien wordt de invloed van nieuwe dot.com-spelers op de markt door de meeste ondernemingen ernstig onderschat.

Europese ondernemingen moeten nu doorzetten en hun bedrijfsvoering inrichten rond een nieuw model dat uitgaat van een offensieve e-businessstrategie. Alleen op die manier kunnen ze hun ambities op dit terrein verwezenlijken."

PricewaterhouseCoopers heeft de vijf voornaamste voorwaarden geformuleerd waar de huidige generatie ondernemers aan zal moeten voldoen om in de eerste jaren van de 21ste eeuw niet door een achterblijvend e-businessbeleid ten onder te gaan. Die voorwaarden zijn de volgende:


- Het inspelen op klantenwensen: een dienst of een ervaring? De wereld van het elektronisch zakendoen wordt gekenmerkt door uiteenlopende manieren van dienstverlening. Ondernemers moeten een duidelijk beeld voor ogen hebben van de manier waarop zij klanten willen werven en behouden, en daartoe onder meer besluiten of ze de klant op Internet een ervaring of een dienst willen bieden.


- Het invoeren van een geschikt model voor de bedrijfsvoering: De aanpak van business-to-consumer bedrijven verschilt steeds sterker van die van business-to-business. Ondernemers moeten een besluit nemen over de te volgen route - een besluit dat verstrekkende gevolgen zal hebben voor hun concurrentiepositie.


- Het verwerven van erkenning door de markt: De enorm hoge prijzen van aandelen in veel dot.coms tonen aan dat de traditionele waarderingsprincipes, zoals de kosten/winstverhouding, hier geen rol meer spelen. De oorzaak hiervan is dat de winstgevendheid van e-businessbedrijven op een andere manier wordt gemeten dan die van traditionele ondernemingen. Het is zaak dat ondernemers beseffen welke factoren de winstgevendheid van hun bedrijf gaan bepalen, en daar ook effectief op inspelen.


- Profiteren van de merknaam: Ondernemers moeten zich afvragen of het zinvol zou zijn een I-merk te lanceren. Wat zijn de relevante argumenten? Welke mogelijkheden biedt de bestaande merknaam?


- Het vinden van de juiste mensen: Van de mensen die het afgelopen jaar met een MBA-diploma Harvard hebben verlaten, heeft 30 zich aangesloten bij high-tech-bedrijven of participatiemaatschappijen. Dat is een stijging van 12 ten opzichte van 1995. Veel bekende gezichten in het topmanagement van grote ondernemingen zijn inmiddels overgestapt naar dot.coms. De redenen liggen voor de hand: geld en de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe markten. Gevestigde spelers op de markt zullen nieuwe concurrentietechnieken moeten bedenken.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie