Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LNV, VROM en IPO bakenen rol in landelijk gebied af

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van LNV, VROM en het Interprovinciaal Overleg, 4 november 1999

LNV, VROM en IPO bakenen rol in landelijk gebied af

De ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Interprovinciaal Overleg zijn het eens geworden over de wijze waarop zij samen gaan werken bij de realisatie van het gebiedsgericht beleid voor het landelijk gebied. De afspraken, die nu zijn vastgelegd in een zogeheten sturingsmodel, zijn een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van een groot aantal projecten waarvoor Rijk en provincie zich in de komende tijd gezamenlijk gesteld zien. Afgesproken is dat het Rijk het gebiedsgericht beleid slechts op hoofdlijnen zal sturen. Nadat die hoofdlijnen zijn vastgelegd, werken de provincies die uit in vierjaarlijkse uitvoeringsprogramma.s met concrete en toetsbare doelstellingen. Die worden vastgelegd in een uitvoeringscontract. In deze programma.s wordt ook vastgelegd hoeveel rijksmiddelen nodig zijn voor de realisatie ervan. Ook wordt aangegeven hoeveel provinciale middelen worden ingezet en welke bijdragen van derden nodig zijn. Het gaat daarbij onder meer om middelen voor landinrichting/reconstructie, agrarisch natuurbeheer, waardevolle cultuurlandschappen, voor de bestrijding van verdroging en voor het gebiedsgerichte milieubeleid. De Europese Unie zal worden gevraagd via verschillende fondsen bepaalde maatregelen mee te financieren. Rijk en provincies streven naar een maximale benutting van de mogelijkheden voor die cofinanciering. Binnen de vastgestelde hoofdlijnen hebben de provincies vervolgens de regie bij de uitvoering van het gebiedsgericht beleid. Zij kiezen gebieden, activiteiten en projecten. Het Rijk heeft daarmee geen bemoeienis, het Rijk spreekt de provincies slechts aan op de resultaten. In onderling overleg zullen Rijk en provincies nagaan hoe landelijk werkende regelingen het gebiedsgerichte beleid kunnen ondersteunen en versterken. De Regeling stimulering biologische productiemethode wordt gebruikt als voorbeeld om te onderzoeken hoe dat kan.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie