Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 44

datum: week 44

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een woning met garage aan de Landbouwstraat 29 (ontvangen 22 oktober 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Sportlaan 79 (ontvangen 22 oktober 1999);

-het bouwen van een garage achter de woning Graaf Floris V - straat 7 (ontvangen 22 oktober 1999);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Wilhelminastraat 73
(ontvangen 25 oktober 1999);

-het verbouwen van de keuken en berging van resp. bij de woning Proeftuinweg 9
(ontvangen 25 oktober 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin Zuid, kavel 22 (ontvangen 25 oktober 1999);

-het bouwen van 6 kantoorunits aan de Schrijnwerkersweg 6 (ontvangen 25 oktober 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin Zuid, kavel 12 (ontvangen 25 oktober 1999);

-het bouwen van een loods aan de Oostoeverweg 23 (ontvangen 26 oktober 1999);

-het herindelen van het bedrijfspand aan de Oostoeverweg 10 (ontvangen 27 ontvangen 1999);

-het bouwen van een serre aan de woning P.W.A. - Singel 87 (ontvangen 14 oktober 1999);

-het plaatsen van een antenne-installatie ten behoeve van mobiele telefonie op het schoolgebouw aan het Ankerpark 27 (ontvangen 27 oktober 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 1.20 (ontvangen 27 oktober 1999);

-het verbouwen van het winkelpand Keizerstraat 42, alsmede het verbouwen en uitbreiden van de bovenwoning op dit perceel (ontvangen 27 oktober 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning
Boterzwin 3614 (ontvangen 27 oktober 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning
Boterzwin 3615 (ontvangen 27 oktober 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:
-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning 2e Vroonstraat 42;
-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 3313.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 2001;
-het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 2524;
-het plaatsen van een kap op de aangebouwde garage bij de woning Kortevliet 18;

-het bouwen van een berging achter de woning Petrus Planciusstraat 30;
-het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning Zwanenbalg 1413;
-het verbouwen van het cafépand Emmastraat 103-105 tot benedenwoning;
-het uitbreiden van de woning Rijnstraat 11;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Borneolaan 18.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het slopen van de voormalige artsenpraktijk aan de Texelstroomlaan 80A.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om een bouwvergunning ontvangen:


-het maken van een zadeldak op de garage bij de woning Wierbalg 2505;
-het bouwen van een garage naast de woning Vogelzand 2540.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling, voor eerstgenoemd bouwplan op grond van het bepaalde in resp. artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c onder c van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening", voor laatstgenoemd bouwplan op grond van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 5 november 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd :


- voor de woning Dijkschouwerslaan 118;

- in het parkeervak tegenover de woning Treilerstraat 39.

De invalidenparkeerplaatsen worden aangegeven met borden E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen (één van) deze besluiten kunt u tot 9 december 1999 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 9 december 1999 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, alhier, tijdens kantooruren van 08.00 uur tot 14.00 uur of op afspraak via nummer 671286.

Kappen

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van J.C. de Waal, Niasstraat 12, voor het kappen van een populier en een Cupresso x cyparis `Leylandii'.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 11 november 1999 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- de Milieudienst, voor het kappen van een wilg achter Vogelzand 2232, een populier achter Doorzwin 1220, twee populieren achter Middelzand 2520 t/m 2524 en een den bij Infopunt Dintelstraat;
- de Milieudienst, voor het kappen van twee wilgen bij Klaverstraat 6, een populier achter Kruiszwin 1116 en Kruiszwin 1340;|
- de Milieudienst, voor het kappen van drie Sorbussen achter Waterkeringsweg 30b, een robinia achter Middelzand 2203, een populier bij Kruiszwin 4138 en een wilg bij Middelzand 2314;
- Woningstichting Den Helder, voor het kappen van vier Prunussen bij het Dienstencentrum De Schooten, Walvisvaardersweg 2.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.

DEN HELDER, 4 november 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: november 04, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie