Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 4 november 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 4 november om 10.15 uur.

Na een aantal hamerstukken debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over de invoering van het middel pepperspray voor de Nederlandse politie (dit overleg had plaats op dinsdag 31 augustus jongstleden).

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet. Deze wijziging heeft onder meer tot doel het toezicht op de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen te verscherpen.

Hierna zet de Kamer de behandeling voort van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2000. Tevens is hierbij aan de orde de begroting van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2000 (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

Ten slotte spreekt de Kamer over de wijziging van de Woningwet. Deze wijzigingen omvatten het verbeteren van de toezicht op woningcorporaties en aanpassingen van de bepalingen over het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting aan de aanwijzingen voor de regelgeving die betrekking hebben op zelfstandige bestuursorganen.

° Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 12.00 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het nationaal actieplan werkgelegenheid.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.15 tot ca. 12.15 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) over de realisatie van een sluitende aanpak voor kwetsbare groepen, zoals verslaafden en dak- en thuislozen, in onderlinge samenhang met een betere verdeling van de specifieke uitkeringen voor maatschappelijke opvang.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de kaderregeling technocentra. Deze regeling is de uitwerking van het voornemen om technocentra in te richten.

Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.00 tot ca. 13.30 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vermeend (Financiën) over de aanpassing van de uitvoerings- regeling invorderingswet 1990 aan het advies van de Werkgroep Inkomensbeleid/Kwijtscheldingsbeleid (WIK). Het gaat hier om verschillende kwijtscheldingen voor 65-plussers. Dit ter preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.30 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2001-2004 (nota 'Cultuur als confrontatie' en de nota 'Cultureel ondernemerschap').

Europese Zaken en Economische Zaken: 15.00 tot ca. 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over vergaderingen van de ministers van Industrie van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over vergaderingen van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Financiën: 16.30 tot ca. 18.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (beiden Financiën) over vergaderingen van de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Economische Zaken: 17.00 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Buitenlandse Zaken: 17.00 tot ca. 19.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de VN-resolutie inzake nucleaire wapens (NAC-resolutie) en het stemgedrag van de Nederlandse regering inzake deze resolutie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur - Thorbeckezaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Europese Zaken: 12.30 uur - Suze Groenewegzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 13.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 14.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures.

KAMERLEDEN BEZOEKEN

Leden van de vaste Commissie voor Rijksuitgaven brengen vanaf 10.00 uur een bezoek aan het College van de Algemene Rekenkamer voor een periodiek overleg.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie