Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatie regionale oefeningen Millennium Rampen

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
regionale oefeningen 8/9 september 1999 (oktober 1999)

Bron: BZK/NCC

Samenvatting: Evaluatie regionale oefeningen 8-9 september zoals die is vastgesteld door de Coördinatiecommissie Millennium Openbare Orde en Veiligheid onder voorzitterschap van de heer Alders

Op grond van deze evaluatie komt de commissie tot de conclusie dat de gehouden oefeningen goed zijn verlopen, dat in zijn algemeenheid van een geslaagde oefening kan worden gesproken en dat van millenniumproblemen die verband houden met de datum 9-9-1999 geen sprake is geweest. Er zijn, zoals bij elke oefening, echter ook enige problemen aan het licht gekomen.

Deze geconstateerde problemen dienen serieus te worden genomen en met de grootste spoed moet aan de oplossing ervan worden gewerkt. De grootste technische problemen, zoals de storing in de telefooncentrale van het Provinciehuis te Den Bosch, zijn inmiddels opgelost. Bovendien zal waar nodig lokaal nogmaals geoefend worden.

Uit de evaluatie blijken ook enkele knelpunten die een meer structureel karakter hebben. Eén van die knelpunten betreft de capaciteit, vooral bij gelijktijdig intensief telefoon- en faxverkeer. Knelpunt daarbij is niet zozeer de capaciteit van het Nationaal Noodnet zelf, maar het aantal aansluitingen bij de deelnemers. Binnen beperkte grenzen is een uitbreiding van het aantal aansluitingen op het Noodnet te realiseren. KPN heeft toegezegd te trachten de vr 1 oktober jl. gedane aanvragen tot uitbreiding, vóór de jaarwisseling te realiseren. Voor een grootscheepse uitbreiding is de nog resterende periode tot de millenniumwisseling te kort. De oplossing van het capaciteitsprobleem ligt daarom in het stroomlijnen en verbeteren van de bestaande communicatie-afspraken, waarmee reeds een aanvang is gemaakt. Daarnaast zijn de burgemeesters gewezen op het nut van het inrichten van noodmeldpunten voor burgers met een acute hulpvraag.

Uit de evaluatie blijkt dat alle deelnemers op basis van hun eigen evaluatie de geconstateerde knelpunten voortvarend aanpakken, ook op het terrein van de bestuurlijke afstemming. Dat bevestigt naar onze mening het nut van deze oefening.

Klik op een icoon om het document te downloaden Evaluatierapport_8_9_september.doc (60 Kb)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie