Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NVMP pleit voor steun aan New Agenda Coalition van VN

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

NEW AGENDA COALITION

Aan: minister-president W. Kok
minister van buitenlandse zaken J.J. van Aartsen Leden vaste commissie buitenlandse zaken

Betreft: 'New Agenda Coalition' resolution L-18 in the First Committee of the UN General Assembly

Geachte leden van de vaste commissie buitenlandse zaken,

De Nederlandse regering toonde zich verontrust toen twee weken geleden de Amerikaanse Senaat in meerderheid weigerde het kernstopverdrag (CTBT) te ratificeren.

De Amerikaanse afwijzing van het wereldwijd ondersteunde kernstopverdrag heeft een negatief signaal afgegeven aan alle landen die, net als Nederland, het doel van volledige kernontwapening nastreven.

Onze vereniging NVMP, gezondheidszorg en vredesvraagstukken (Nederlandse afdeling van International Physicians for the Prevention of Nuclear War, winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede 1985) is van mening dat dit negatieve signaal spoedig geneutraliseerd dient te worden. Immers in het voorjaar van 2000 wordt het Non-proliferatie verdrag (NPV) herzien. Veel staten die dit verdrag nu nog ondersteunen zullen hier mogelijk op terugkomen omdat de Amerikaanse afwijzing van het kernstopverdrag aantoont dat zij artikel VI van het NPV, waarin de kernwapenstaten zich verplichten tot kernontwapening, weinig serieus neemt.

Kortom er is een gevaarlijke situatie ontstaan die mogelijk zal lijden tot een averechts effect: een nieuwe kernwapenwedloop.

Om deze gevaarlijke ontwikkeling tegen te gaan dient er vanuit Europa een positief signaal uit te gaan waaruit blijkt dat zij de lijn van de Amerikaanse Senaat niet wenst te volgen. De beste mogelijkheid om op dit moment een dergelijk signaal te geven wordt gevormd door de resolutie van de New Agenda Coalition (NAC). Deze namens 52 staten ingediende resolutie genaamd 'Towards a nuclear weapon free world' werd reeds vorig jaar in stemming gebracht. Nederland onthield zich toen van stemming maar gaf wel aan in een schrijven aan onze vereniging (d.d. 26-11-98) dat de resolutie onmiskenbaar positieve elementen bevatte.

De NAC-resolutie L-18 (zie bijlage) wordt in herziene versie begin november'99 opnieuw in stemming gebracht. Zoals u weet laten een aantal NAVO-staten hun stemgedrag hierbij afhangen van de opstelling van NAVO-bondgenoten.

Onze vereniging wil er bij u voor pleiten ditmaal voor de resolutie te stemmen om zo duidelijk te maken aan andere (kernwapen)staten dat kernontwapening een proces is dat door ons land van groot belang wordt geacht en dat een terugkeer naar een situatie als tijdens de Koude Oorlog ten alle tijde voorkomen dient te worden.

In afwachting van uw reactie verblijf ik met de meeste hoogachting,

H.O. Spanjaard

voorzitter NVMP

P.S. Ik had deze week het voorrecht deel uit te maken van een internationale IPPNW-delegatie die een bezoek bracht aan Londen en Parijs. Wij spraken onder meer met de verantwoordelijke ambtenaren voor ontwapeningsbeleid. Deze deelden onze verontrusting ten aanzien van de Amerikaanse senaatsbeslissing met betrekking tot de CTBT, alsmede de noodzaak dat Europa een duidelijk signaal af moet geven om het verloren gegaan momentum op te pakken ten einde het NPV in april 2000 kans van slagen te geven. De NAC-resolutie werd aangeboden en toegezegd is deze op regeringsniveau te beoordelen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie