Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Locaties voor GSM-zendmasten in Maastricht

Datum nieuwsfeit: 05-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maastricht

098 Locaties voor GSM-zendmasten

5 november 1999

Het college van B&W heeft besloten via gericht beleid de plaatsing van GSM- zendinstallaties voor mobiele telefonie beter te reguleren ten behoeve van de vijf aanbieders Ben, Dutchtone, KPN Telecom, Libertel en Telfort. Aanvragen voor het plaatsen van GSM-zendmasten zullen getoetst worden aan criteria op stedenbouwkundig, landschappelijk en maatschappelijk gebied.

Locaties
Door het toenemende aantal gebruikers van GSM-netwerken is er sprake van een explosieve groei van de vraag naar plaatsingsmogelijkheden voor zendinstallaties in zowel de bebouwde kom als daarbuiten. Op dit moment telt Maastricht 63 locaties, verspreid over de stad, waar in de meeste gevallen zendinstallaties zijn geplaatst zonder de vereiste bouwvergunning. Bovendien hebben de 5 aanbieders van mobiele telefonie 37 locaties aangegeven waar zij op zeer korte termijn willen overgaan tot het plaatsen van nieuwe mobiele GSM-zendmasten. Onduidelijk is op dit moment hoe deze behoefte naar nieuwe locaties zich verder zal ontwikkelen. Aan de hand van in te dienen bouwaanvragen zullen de nieuwe locaties getoetst worden. Vervolgens zullen de reeds geplaatste masten getoetst worden aan de criteria. Voor de plaatsing van zendinstallaties vormen het bestemmingsplan en de welstandscriteria in de meeste gevallen de belangrijkste toetsingskaders om te komen tot verlening van de bouwvergunning.

Volksgezondheid
Uitgangspunt bij de plaatsing van GSM-zendmasten is de richtlijn van de Gezondheidsraad. Wanneer blijkt dat aan deze richtlijn niet wordt voldaan wordt in overleg met de betrokken aanbieder voorgesteld tot onmiddellijke uitschakeling van de betreffende zendinstallatie. Bij mobiele telefonie wordt gebruik gemaakt van radiofrequente golven. Er bestaat veel onduidelijkheid over de effecten op de volksgezondheid ten gevolge van deze elektromagnetische velden van zendinstallaties. Het ministerie van VROM heeft in samenwerking met de Inspectie voor de Volksgezondheid een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van dergelijke golven. Dit onderzoek heeft geresulteerd in richtlijnen over limieten voor radiofrequente golven. De aanbieders dienen een berekening te overleggen van de te verwachten elektrische en magnetische veldsterkte. Deze berekening dient tevens vertaald te zijn naar de richtlijnen van de Gezondheidsraad. De GGD Zuidelijk Zuid Limburg adviseert om de te verwachten elektrische en magnetische veldsterkte te toetsen aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Wanneer hieraan voldaan wordt zien zij geen beletsel voor plaatsing van dergelijke installaties. De gemeente zal toekomstige ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie