Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geneesmiddelen-voorziening rondom millenniumovergang

Datum nieuwsfeit: 05-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Geneesmiddelen-voorziening rondom millenniumovergang

4 november 1999

Als deelnemer in het Millennium Platform Zorg (MPZ) levert de Orde van Medisch Specialisten een bijdrage aan de ondersteuning van zorginstellingen bij het oplossen van hun millenniumproblemen. Eén van de aandachtspunten binnen het Platform is een ongestoorde genees- en hulpmiddelenvoorziening rond de aanstaande eeuwwisseling. Daarbij worden twee factoren onderscheiden, die de beschikbaarheid van deze middelen negatief kunnen beïnvloeden. Ten eerste storingen in computersystemen en logistieke kanalen. Ten tweede: onnodige voorraadvorming door patiënten en cliënten. Voor het geval er onverhoopt iets mis gaat met de logistiek zijn er inmiddels ade-quate voorzorgsmaatregelen getroffen. Leveranciers, groothandels en apothekers hebben afgesproken te zullen zorgen voor een extra voorraad geneesmiddelen bij alle apotheekhoudenden. Die extra voorraad zal de komende maanden worden opgebouwd en moet worden aangehouden tot 10 januari 2000. Daarmee is gegarandeerd dat er rond de millenniumwisseling voldoende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen afgeleverd kunnen worden. Nu die garantie er is, kunnen eventuele bezorgde patiënten op tijd worden gerustgesteld en hoeven er in beginsel ook niet meer medicijnen voorgeschreven te worden dan medisch noodzakelijk en gebruikelijk is. Nu patiënten erop kunnen vertrouwen dat er onder alle omstandigheden voldoende medicijnen zullen worden afgeleverd, is het voor hen onnodig geworden om zelf extra voorraden medicijnen aan te gaan leggen. Wat er echter in de praktijk van alledag zal gebeuren, is niet te voorzien. Daarom hebben de voorschrijvers in dit traject ook een belangrijke rol te vervullen. Zij hebben immers een vertrouwensrelatie met de patiënt. Vanuit dat vertrouwen en op basis van de afleveringsgarantie kan de arts de ongeruste patiënt nu hopelijk geruststellen. De centrale boodschap die
- mocht dat al nodig zijn - vanuit het MPZ richting patiënten zal worden gecommuniceerd is: "Het millenniumprobleem zal geen effect hebben op de beschikbaarheid van medicijnen. De fabrikanten, groothandels en apotheekhoudenden zijn goed voorbereid op de komende millenniumwisseling. Zij hebben onderling en in samenwerking met het ministerie van VWS goede afspraken gemaakt over het aanleggen van een tijdelijke extra voorraad medicijnen bij de apothekers."

Als bijlage bij het Ordenieuws heeft de Orde een self assessment medisch specialisten meegestuurd, opgesteld door het Millennium Platform Zorg en afgestemd met de Orde. In de toelichting op dit self assessment staat vermeld dat het een waardevolle aanvulling is op de door de verzekeraars aan de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar opgelegde zorgplicht. Gebleken is namelijk dat de verzekeraars ten aanzien van het millenniumrisico zogenaamde zorgplichtclausules c.q. exoneratie-clausules hebben opgenomen in de polissen van schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen. In het geval er schade optreedt als gevolg van datumgerelateerde storingen in uw werkomgeving, vindt uitsluiting van schadevergoeding plaats, tenzij u aan de zorgplicht heeft voldaan.
Omdat er in het overleg met het Verbond van Verzekeraars tot op heden geen concrete invulling is gegeven aan het begrip zorgplicht, stelt de Orde zich in deze kwestie op het volgende standpunt: wanneer de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar maatregelen heeft genomen op alle onderdelen zoals genoemd in het self assessment, dan heeft hij/zij redelijkerwijs aan zijn/haar zorgplicht voldaan.

© copyright ORDE 1999 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie